No skaitītāju rādījumiem un rēķina piegādes līdz maksājuma saņemšanai

Ērti

Apkopojiet visu rēķinu informāciju vienuviet un padariet to ērti pārskatāmu sev un klientiem.

Ātri

Automātiski izsūtiet Horizon sagatavotos rēķinus saviem klientiem Bill.me platformā.

Precīzi

Nodrošiniet garantēto elektronisko rēķinu piegādi un izslēdziet manuālās datu ievades kļūdu risku.

Piemērs

Rēķinu sagatavošana, piegāde un apmaksa:

1


Jūsu klienti nolasa skaitītāju rādījumus un reģistrē tos Bill.me sistēmā. Reģistrētie dati tiek automātiski eksportēti Horizon un izmantoti rēķina sagatavošanai.

2


Tiek veikts pakalpojumu aprēķins un rēķina ģenerēšana Horizon sistēmā atbilstoši esošajiem datiem. Rēķinu dati tiek automātiski importēti jūsu uzņēmuma Bill.me platformas profilā.

3


No Bill.me sistēmas rēķini tiek automātiski izsūtīti jūsu klientiem. Rēķinus iespējams nosūtīt izlases veidā, sadalot klientus pa grupām, objektiem vai reģioniem.

4


Rēķins tiek piegādāts jūsu klienta Bill.me personīgajā profilā, garantējot rēķina saņemšanu. Vietnes vadības panelī katrs klients var pārskatīt visus saņemtos rēķinus un veiktos maksājumus.

5


Klients var apmaksāt rēķinu ar vienu klikšķi tieši no Bill.me vietnes. Maksājumus var veikt ar Visa un MasterCard bankas kartēm. Iespējams pieslēgt automātiskos maksājumus.

6


Jūsu uzņēmuma Bill.me profilā vienmēr pieejama reālā laika informācija par klientiem izsūtītajiem, saņemtajiem un klientu apmaksātajiem rēķiniem..

Ieguvumi jums: 
Uzņēmuma Bill.me profils

Ērts un pārskatāms vadības panelis platformas pārvaldīšanai. Vienmēr pieejama informācija par rēķiniem, saņemtajām ziņām utt.

Rēķinu importēšana

Automatizēta Horizon sagatavoto rēķinu importēšana Bill.me sistēmā un izsūtīšana klientiem.

Datu savākšana

Rēķinu sagatavošanai nepieciešamie dati (piemēram, skaitītāju rādījumi) tiek savākti un apstrādati automātiski. Tos klienti iesniedz elektroniski vienotā sistēmā.

Apmierinātāki klienti

Vienmēr laikā piegādāti rēķini un pārskatāms norēķinu process uzlabo uzņēmuma klientu apmierinātību.

Komunikācija

Iespēja komunicēt ar saviem klientiem tiešsaistē, nosūtot paziņojumus personiski, kā arī ziņu sadaļā, publicējot informāciju un uzņēmuma jaunumus.

Efektīva plānošana

Reālā laika informācija par piestādītajiem, atvērtajiem un apmaksātajiem rēķiniem ļauj labāk prognozēt naudas līdzekļu apgrozījumu.

Ieguvumi jūsu klientiem: 
Personīgais lietotāja profils

Ērts un pārskatāms vadības panelis, kurā redzami saņemtie/samaksātie rēķini, skaitītāju rādījumi, paziņojumi, u.c. aktuālā informācija.

Mobilitāte

Absolūta lietošanas brīvība visu veidu viedierīcēs ar interneta pieslēgumu. Bezmaksas Bill.me mobilā lietotne.

Datu ievade

Iespēja ērti un vienkārši ievadīt sistēmā datus (piemēram, skaitītāju rādījumus), izmantojot tiešsaistes vietni vai mobilo lietotni.

Rēķinu apmaksa

Ērta un ātra rēķinu apmaksa tieši Bill.me vietnē. Nav nepieciešams atsevišķi izmantot internetbanku, lai veiktu maksājumus.

Saziņa

Ērta ziņu nosūtīšana uzņēmumam vai apsaimniekotājam (sūdzības, pieteikumi u.c. informācija), vietnē vai lietotnē.

Drošība

Bill.me pilnībā atbilst Eiropas Savienības Vispārīgajai datu aizsardzības regulai un visaugstākajiem Visa un MasterCard maksājumu drošības standartiem.

Selectum Home Namu apmsainiekošana - pieredzes stāsts“Selectum Home” pieredzes stāsts: tehnoloģijas uzlabo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas procesu

Lasīt pieredzes stāstu

Uzziniet vairāk, piesakoties individuālai prezentācijai