Horizon integrācija ar Unifiedpost e-rēķinu platformu

Tiešsaistes risinājums elektronisko rēķinu saņemšanai un nosūtīšanai

Pieteikties risinājumam

 

Iegūstiet e-rēķinu tiešsaistes aprites priekšrocības

_data_import.svg
Saņemot

 • Laika ietaupījums

  Nav nepieciešama manuāla rēķinu ievade no papīra vai PDF

 • Kļūdu samazinājums

  Samazinās rēķinu pazušanas risks un nav informācijas ievades kļūdas

 • Iespēja saņemt rēķinu elektroniski

  Nodrošina atbilstību ES regulai par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās

_data_export.svg
Nosūtot

 • Nav jāzina saņēmēja e-rēķinu formāts

  Nav jāpārvalda atšķirīgi e-rēķinu xml formāti

 • Nepazūd rēķini

  Aktuālais e-rēķinu saņēmēju saraksts un piegādes statuss novērsīs piegādes kļūdas

 • Iespēja caur vienu kanālu izsūtīt visus rēķinus*

  Rēķinu nosūtīšana pa pastu vai e-pastā kā papildu pakalpojums

  *(pēc izmēģinājuma beigām)

E-rēķinu platforma ir Unifiedpost izstrādāta sistēma, kas ļauj nosūtītājiem un saņēmējiem, kuri lieto atšķirīgas grāmatvedības programmas, tiešsaistē apmainīties ar elektroniskajiem rēķiniem.

Risinājums nodrošina rēķina datu pārveidošanu no nosūtītāja formāta uz saņēmēja formātu un rēķinu datu pārsūtīšanu, izmantojot drošu datu apmaiņas kanālu.

Horizon integrācija ar Unifiedpost

 

Risinājuma izmaksas

Nosaukums

Cena

(EUR bez PVN)

E-rēķinu licences mēneša abonēšanas maksa


Ietverts:

 • neierobežotu e-rēķinu sūtīšanu
 • kopā 20 gb. rēķinu apmaiņu:
  • nosūtītos PDF rēķinus, starptautiskos PEPPOL e-rēķinus un drukātos* rēķinus;
  • saņemtos e-rēķinus, starptautiskos PEPPOL e-rēķinus.

3 EUR

PDF rēķinu, starptautisko PEPPOL e-rēķinu un drukāto* rēķinu sūtīšana

20 gb. bez maksas


katrs nākamais 0.15 EUR/gb.

E-rēķinu, starptautisko PEPPOL e-rēķinu saņemšana

20 gb. bez maksas


katrs nākamais 0.15 EUR/gb.

Ienākošā rēķina digitalizācija standarta datu laukiem


(rēķina numurs, datums, saņēmēja reģistrācijas numurs, piegādātāja reģistrācijas numurs, piegādātāja PVN maksātāja numurs, piegādātāja konta numurs, apmaksas termiņš, valūta, summas (summa ar PVN, PVN summa, summa ar PVN))

0.40 EUR/gb.

Norēķinu kārtība

Pēc līguma noslēgšanas uzņēmums turpina izmantot pieejas Unifiedpost e-rēķinu platformai un norēķinās par pakalpojumu reizi mēnesī saskaņā ar pakalpojuma cenrādi un Unifiedpost piestādīto rēķinu.

*Papildus: pasta piegāde saskaņā ar Latvijas pasta (LP) tarifiem.

Kā sākt lietot?

*video minēts Fitek risinājums - nosaukums, sākot no 2021. gada ir mainīts uz Unifiedpost.

Aizpildiet anketu, lai pieteiktos risinājumam!