Vispārīgi jautājumi par risinājumu un ieviešanu

Risinājuma tuvākās plānotās attīstības idejas iespējams redzēt (un par tām balsot) ŠEIT.

Lai redzētu Numo iespējas, kas atbilst Jūsu organizācijas specifikai, speciālists nodrošina demo prezentāciju. Šobrīd nepiedāvājam klientam demo versiju, tomēr par detaļām aicinām sazināties ar savu klientu panākumu vadītāju vai Horizon apkalpotāju.

Sāktonējais ieviešanai paredzētais laiks ir no 2 mēnešiem un 2080 EURO+PVN. Ieviešana tiek organizēta darbnīcu formātā un sākotnēji aptver vienu struktūrvienību. Tālākos ieviešanas darbus citās struktūrvienībās klients var veikt paša spēkiem un piesaistīt Visma speciālistus pēc nepieciešamības.

Šobrīd šādas integrācijas iespējas nenodrošinām, tomēr šī vajadzība ir piefiksēta produkta attīstības plānots. Ja šāda iespēja Jums ir svarīga, aicinām par to balstot ŠEIT.

Tā kā Horizon nodrošina iespēju veikt algu aprēķinu un personāla uzskati tikai atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, un Numo šobrīd ir savienojams tikai ar Horizon, tad izmantošana šobrīd ir iespējama tikai Latvijā. Tomēr nākotnē, kad Numo būs savienojams arī ar citām algu aprēķina un personāla uzskaites sistēmām, to būs iespējams izmantot arī citās valstīs. Ja Jums ir interese par šo iespēju jau tagad, aicinām ar mums sazināties, rakstot uz: visma@visma.lv

Atkarībā no sarežģītības, vienā struktūrvienībā ar 15-30 darbiniekiem, darba grafika sastādīšana bez sistēmas palīdzības var aizņemt līdz pat divām pilnām darba dienām. Numo izmantošana ļauj šo laiku samazināt līdz nepilnām trīsdesmit minūtēm. Tāpēc pat situācijās, kad darba grafika sastādīšana ir nepieciešama nelielam darbinieku skaitam, Numo DLP izmantošana var būt izdevīga.

Numo izmanto tikai darba laika plāna sastādīšanai. Biežāk to izmanto plānojot klātienes darbu, tomēr ir iespējams plānot arī attālinātu darbu maiņās. Tomēr ar Numo palīdzību nav iespējams kontrolēt fakstiski nostrādāto darba laiku.

Numo saskarne ir pieejama latviešu un angļu valodās. Dati, kā, piemēram, struktūvienības ir pieejamas tikai vienā valodā.

 

Numo risinājums primāri ir paredzēts darba laika grafika sastādīšanai summēto darba laiku strādājošajiem un faktiskā darba laika uzskaitei, balstoties uz šo grafiku. Darba laika uzskatei ir pieejams cits risinājums - HoP Darba laika uzskaite.

Numo ir pieejams tikai kā mākoņrisinājums.

Numo izmantošana notiek interneta pārlūkā, tāpēc to var ērti izmantot arī ierīcēs ar iOS operētājsistēmu.

Numo ir iespējams atvērt arī no mobilā telefona, tomēr jāņem vērā, ka darba laika grafiks satur daudz informācijas un to var būt sarežģīti apskatīt pilnībā, ja ekrāns ir pārāk mazs.

Numo kā platformai, kas pieejama interneta pārlūkā, līdzīgi kā HoP, pamata prasības ir atbalstītie pārlūki un ekrānu izšķirtspējas, kas minētas ŠEIT. 

 

Par uzstādījumiem

Jā, katrai struktūrvienībai uzstādījumi tiek definēti atsevišķi.

Šāda iespēja Numo tiks nodrošināta 2024. gada sākumā.

Katrai no slodzēm darba laiks tiek plānots atsevišķi.

Šobrīd šāda iespēja nav paredzēta, iespējams kontrolēt virsstundu plānošanu struktūrvienības līmenī, taču izskatām šādu iespēju produkta attīstībā. Jums ir iespēja par to nobalsot ŠEIT.

Tā kā šobrīd nav iespējams noteikt atļauto virsstundu skaitu darbinieka līmenī, šādas kontroles nav. Plāna/fakta skatā būs redzams, ja virsstundas tiek ieplānotas kā kolonna pie ieplānotajām stundām.

Šīs stundas tiks fiksētas grafikā, kura informāciju pēc tam varēs izmantot prombūtnes aprēķinam.

Numo izmanto tikai darba laika plāna sastādīšanai. Biežāk to izmanto plānojot klātienes darbu, tomēr ir iespējams plānot arī attālinātu darbu maiņās. Tomēr ar Numo palīdzību nav iespējams kontrolēt fakstiski nostrādāto darba laiku.

Numo iespējams ieplānot nepieciešamo laika intervālu, arī ja tas sākas vienā dienā un beidzas otrā. Plāna skatā stundas tiks atbilstoši sadalītas pa dienām.

Numo un HoP lietotāji nav savstarpēji saistīti, līdz ar to, katrā no sistēmām ir atšķirīgas autentifikācijas metodes. Numo lietotāji tiek veidoti platformā un tiem tiek piesaistīta Azure B2C autentifikācija, kas HoP šobrīd nav pieejama.

Plānošanas process

Jā, var veikt izmaiņas gan atsevišķiem darbiniekiem konkrētās dienās, gan arī masveidā iezīmētajiem ierakstiem - vienam vai vairākiem darbiniekiem.

Šobrīd risinājums nepiedāvā šādu iespēju. Tomēr aicinām balsot un iesūtīt savas idejas ŠEIT

Šobrīd risinājums nepiedāvā šādu pārskatu. Tomēr aicinām balsot un iesūtīt savas idejas ŠEIT.

Jā, grafiku ir iespējams labot un precizēt tik, cik nepieciešams.

Ar automātisko plānošanu plānošana tiek veikta mēnesim, taču grafika un fakta dokumentus iespējams veidot un konkrētu periodu, piemēram, nedēļa

Sasaiste ar Horizon

Datu nodošana uz Horizon Numo būs iespējama 2024. gada sākumā

Jā, sasaite ar Horizon algu moduli paredz arī grafika datu nodošanu Horizon.

Ar detalizēto darba laika uzskaiti saprotam darba laika uzskati pa projektiem. Šādu izskaiti nodrošina HoP DDLU risinājums. Numo darba laika uzskaiti pa projektiem nenodrošina.

Šobrīd atsevišķa atskaišu funkcionalitāte nav izstrādāta, taču plāna/fakta skatā iespējams redzēt ieplānoto stundu skaitu struktūrvienībā uz mēnesi, kā arī ieplānotās stundas darbinieku līmenī. Plāna/fakta skatu iespējams filtrēt pēc amata un kompetences.

Darbinieku apziņošana, faktiskais plāns

Šobrīd darbiniekiem vēl nav pieejama iespēja apskatīt saplānoto grafiku Numo platformā, tomēr plānu iespējams eksportēt Excel formātā. Aicinām balsot par iespēju apskatīt grafiku arī darbiniekiem ŠEIT.

Numo platformā iespējams izveidot saskaņošanas scenārijus.

Numo ir iespējams atlasīt atsevišķus darbiniekus un informāciju eksportēt uz MS Excel.

Pēc grafika saskaņošanas iespējams plāna/fakta skatā sākt veikt faktisko darba laiku, labojot ieplānoto darba laiku sākuma/beigu laikus

Šobrīd paredzēts, ka Numo sistēmā strādā plānotājs, kas veic visas nepieciešamās darbības. Tomēr ideja, ka sistēmā korekcijas var ierosināt arī darbinieks, ir iekļaujama izstrādes plānos, par kuriem iespējams balsot ŠEIT.

Numo ir paredzēts darba laika plānošanai summētā darba laika veicējiem. Normālā darba laika uzskaitei iesakām izmantot HoP DLU risinājumu.

Šobrīd nav paredzēts, ka darbinieki var savstarpēji samainīties ar maiņām, to var veikt plānotājs plāna skatā. Taču šāda ideja ir fiksēta produkta attīstībā, aicinām par to balsot ŠEIT.

Salīdzinājums ar esošo HoP DLP moduli

Numo DLP ir atsevišķs risinājums ar jaunām funkcionālajām iespējām. Tas būs abonējams atsevišķi.

Numo, atšķirībā no HoP DLP ir: 

  • automatizēta optimāla plāna izveide, balstoties uz darba vietas nosacījumiem un darbinieka iespējām. 
  • veidots uz tehnoloģiski jaunas platformas, nodrošinot ērtāku lietojamību, plašākas automatizācijas iespējas un atbilstību augstākām drošības prasībām.

Tā kā Numo ir jauns un atšķirīgs produkts, tā ieviešanai nepieciešams jauns ieviešanas projekts. Turklāt Numo ieviešana atšķirsies no HoP DLP ieviešanas, jo lielu daļu no tās lietotājs var veikt pats.

HoP ir iespējams izveidot jaunu sadaļu sākumlogā, zem kuras ir saite uz jebkuru citu sistēmu vai mājaslapu. Attiecīgi HoP administrators var izveidot šādu piekļuves veidu arī Numo sistēmai.

Vēlaties uzzināt vairāk vai
pieteikties demo?