Integrētas algu aprēķina un personāla sistēmas izmantošana uzlabo uzņēmuma efektivitāti un darbinieku apmierinātību

Izvēloties integrētu algu un personāla risinājumu, organizācija var izvairīties no dubultas datu ievades un laika patēriņa tos apkopojot. Līdz ar to, dokumentu un atskaišu sagatavošana notiek ievērojami ātrāk. Savukārt, strādājot ar datiem vienā sistēmā, tiek novērstas kļūdas, kas rodas, ievadot līdzīgu informāciju vairākās sistēmās vai pazaudējot dokumentus.

Šajā prezentācijā uzzināsiet vairāk par to, kā integrēta algu un personāla uzskaite ar darbinieku pašapkalpošanās risinājumu atvieglo darbu ne tikai personāla speciālistiem un algu grāmatvežiem, bet arī pašiem darbieniekiem un vadītājiem.

horizon logo 2021.svg
Visma Horizon piedāvā vienotu risinājumu darba samaksas un personāla procesu uzskaitei, ko iespējams savienot ar ērti lietojamu darbinieku pašapkalpošanās portālu.

Lasīt vairāk »

visma logo 220x150.png
Visma Latvijā piegādā resursu vadības un grāmatvedības sistēmu Visma Horizon nelieliem, vidējiem, lieliem un augošiem uzņēmumiem.

Lasīt vairāk »