Horizon publicētās atskaites tiešsaistē plašam lietotāju lokam

 • Laika ietaupījums

  Samazinās nepieciešamais laiks, lai iegūtu atskaites lietotājiem, kuri ikdienā nelieto Horizon.

 • Daudzveidīgas atskaites

  Atskaitēs iespējams noteikt pieejamo datu apjomu un noteikt lietotāju piekļuves tiesības.

 • Dati tiešsaistē

  Ja vien viedierīcei ir pieeja internetam, iespējams iegūt aktuālos datus.

 • Vienkārša lietošana

  Risinājums ir intuitīvs, līdz ar to, lai to sāktu lietot nav nepieciešama īpaša apmācība.

Risinājums ir savienots ar Visma Horizon

Vēlaties, lai dodamies ciemos pastāstīt vairāk par
HoP Atskaites iespējām jūsu uzņēmumā?

Pieteikt prezentāciju

WT Terminal atsauksme par VISMA HoP atskaites - pašapaklpošanās risinājumu

"Mūsu uzņēmums sniedz plaša spektra ostas pakalpojumus. Lai klientiem būtu iespēja redzēt operatīvos datus par krājumu noliktavas atlikumiem, kādā statusā ir materiāli, kā arī tiešsaistē sekot līdzi ievesto un izvesto kravu sarakstiem, tika ieviests HoP Atskaišu modulis. Tagad klientam pārskatāmā veidā ir pieejami dati, kas atvieglo kravu plānošanu tālākai pārvadāšanai." 

Māra Stabulniece
Loģistikas speciāliste, WT Terminal

Hop-attels

Izmēģini DEMO versiju

Demo versijā pieejami visi HoP moduļi un funkcionālitāte.

Iegūt piekļuvi

Aizpildiet anketu un mēs sazināsimies ar Jums
par HoP Atskaites ieviešanas iespējām!

64_payment.svg

Vēlaties apskatīt savu Algas lapiņu?
Katrai organizācijai saite uz HoP portālu var atšķirties, lūdzu,
sazinieties ar savu personāla nodaļu, lai noskaidrotu precīzu pieejas informāciju.