Izmantojot HoP Personāls, darbinieki var:

  • pieteikt atvaļinājumu un apskatīt pieejamās dienas;

  • apskatīt algas lapiņu;

  • saskaņot un pieteikt dažādus personāla pieteikumus, piemēram, komandējumu vai dzīvesvietas, uzvārda maiņu;

  • apskatīt informāciju par sevi;

  • pieteikt komandējumu un saimniecisko izdevumu čekus grāmatvedībā;

  • apskatīt kolēģu prombūtnes un kontaktinformāciju.

Pazūd papīra dokumentu
plūsma

Darbinieku atvaļinājumu un citi pieteikumi tiek veidoti un iesniegti saskaņošanai elektroniski. To iespējams izdarīt arī bez īpašas apmācības.

Atslogots
personāls un grāmatvedība

Vairs nav jārūpējas par papīra dokumentu plūsmu, kā arī informācijas nodrošināšanu darbiniekiem, jo tā ir pieejama tiešsaistē.

Vadītāja
laika
ekonomija

Pieteikumi tiek saskaņoti tiešsaistē un pieejami laicīgi. Savukārt, informācija par pakļautībā esošajiem darbiniekiem pieejama uzreiz.

Informācijas pieejamība darbiniekiem

Darbiniekiem redzama aktuālā informācija - alga, pieejamie atvaļinājumi u.c. Papildus pieejams kolēģu prombūtņu kalendārs un kontaktinformācija.

HoP Personāls papildfunkcionalitāte

HoP Esmu iepazinies

Ērtai un ātrai darbinieku iepazīstināšanai ar svarīgu informāciju attālināti

Uzzināt vairāk

Izmēģini DEMO versiju

Demo versijā pieejami visi HoP moduļi un funkcionālitāte.

Iegūt piekļuvi

Uzziniet vairāk, piesakoties individuālai prezentācijai

Mums ir nepieciešama jūsu piekrišana.
Prezentācijas pieteikuma bilde