Horizon abonēšanas centrs

Horizon abonēto apjomu vai fukcionalitātes samazināšanas anketa.

Aktuālās abonēšanas cenas »

 

Klients


Lūdzu norādiet uzņēmuma nosaukumu un līgumā norādīto vai ABO centrā reģistrēto atbildīgās personas e-pasta adresi:

 

Pamatsistēma 


Lūdzu norādiet, par kādu apjomu vēlaties samazināt:

* Uzņēmumiem solis: 1 uzņēmums
* Grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem solis: 5 uzņēmumi

 

Funkcionalitātes


Lūdzu atzīmējiet, ja vēlaties noņemt funkcionalitātes:

Papildiespējas pamatdarbības procesiem 
Mazumtirdzniecība
Vairumtirdzniecība (Loģistika jeb Piegādes vadība)
Ražošana
Apsaimniekošana
Papildiespējas procesu automatizācijai 
Materiālie resursi (Elektroniskā inventarizācija, Inventāra uzskaite, Autotransporta uzskaite)
Norēķini (Maksājumu automatizācija, Debitoru novērtēšana, Pakalpojumu līgumi, Iepirkumu līgumi)
Integrācijas
Vairāku firmu pārvaldība

 

HoP pašapkalpošanās lietotāji


Lūdzu norādiet, cik lietotāju komplektus (1 komplekts = 10 lietotāji) vēlaties noņemt HoP pašapkalpošanās moduļiem:

Klientiem, kas izmanto HoP Esmu iepazinies moduli, samazinot HoP Personāls, lietotāju skaits tiks automātiski samazināts par pasūtīto apjomu.

HoP Personāls+ lietotāju skaits tiek noteikts atbilstoši esošajam vai tikko samazinātajam HoP Personāls lietotāju skaitam.

* HoP izmaiņām solis: 1 komplekts (10 kartītes)

HoP Personāls+ (atzīmējiet, ja vēlaties noņemt papildmoduli)
HoP Esmu iepazinies modulis (HoP personāls papildmodulis)

Lūdzu norādiet, ja vēlaties noņemt HoP Esmu iepazinies funkcionalitāti:

HoP Esmu iepazinies (HoP personāls papildmodulis)
 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz visma@visma.lv.