Papildiespējas pamatdarbības procesiem

Mazumtirdzniecība


 

Pārdevēja un kasiera darba vieta

Vairumtirdzniecība


  Loģistika
 • Klientu pasūtījumu atsekošana sākot no pasūtījuma pieņemšanas, preču pasūtīšanas piegādātājiem un saņemšanas līdz pat preču piegādēm klientam.

 • Optimālu preču atlikumu uzturēšana un preču pasūtījumu veikšana piegādātājiem.

 • Automatizēt pasūtījumu piegādātājiem un klientu pieprasījumu apstrādi.

 • Preču bilance- pasūtāmo piegādātājam daudzumu aprēķina formulas uzlabojumi, iespēja lietotājiem pašiem veidot uzņēmuma preču apritei atbilstošu aprēķina formulu.

 • Pasūtījumu piegādātājiem automātiska ģenerēšanās noteiktā laika periodā un izsūtīšana piegādātājam.

 • Klientu pieprasījumu automātiska apstrāde un pārdošanas dokumentu ģenerēšana. Sistēma ģenerē automātiski pārdošanas pavadzīmes ja visas pieprasījumā esošās preces ir pieejamas noliktavas atlikumā.

Lasīt vairāk

Ražošana


 

Ražošana

 • vairāku līmeņu produkta tehnoloģiskā apraksta veidošana
 • produkta modifikāciju veidošana
 • produkta plānotās pašizmaksas kalkulācija
 • ražošanas pasūtījumu apstrāde
 • ražošanas plānošana
 • izejvielu vajadzību plānošana
 • ražošanas operatīvā vadība
 • darba samaksas aprēķins
 • produkcijas pašizmaksas kontrole
 • ražošanā izlietoto materiālu analīze
 • pilnās faktiskās pašizmaksas aprēķins

Lasīt vairāk

Apsaimniekošana un komunālo pakalpojumu sniegšana


 

NĪ uzskaite un norēķini
NĪ apsaimniekošanas darbu uzskaite

 • nekustamo īpašumu un komunālo pakalpojumu līgumu reģistrs
 • sniegto pakalpojumu tarifu aprēķins pēc sistēmā definētām (konfigurējamām) aprēķina metodēm
 • apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu rēķinu ģenerēšana 
 • debitoru parādu vadība, kavējuma naudu aprēķins un uzskaite
 • apsaimniekojamo māju bilanču sagatavošana
 • integrācija ar portāliem, kur pakalpojumu saņēmēji var reģistrēt skaitītāju rādījumus, saņemt un apmaksāt rēķinus, atsekot pieteikumus
 • elektronisko rēķinu eksports
 • apsaimniekošanas darbu reģistrs
 • servisa darbu pieteikumi
 • veikto darbu atsekošana, materiālu izlietojums un darbu uzskaite, tāmju sagatavošana
Lasīt vairāk