Horizon Personāls

Vienotam un nepārtrauktam personāla uzskaites procesam lielās un vidējās organizācijās.

Integrētas algu un personāla sistēmas izmantošana uzlabo uzņēmuma efektivitāti un darbinieku apmierinātību


Laika ietaupījums

Integrētais risinājums ļauj izvairīties no dubultas datu ievades un laika patēriņa tos apkopojot. Dokumentu un atskaišu sagatavošana notiek ievērojami ātrāk.

Kļūdu samazinājums

Strādājot ar datiem vienā sistēmā, tiek novērstas kļūdas, kas rodas ievadot līdzīgu informāciju vairākās sistēmās vai pazaudējot dokumentus.

Pārskatāmība

Vienā sistēmā dati ir pieejami plašākam personu lokam. Tāpēc vienkāršāk ir izveidot atskaites un ieviest, piemēram, pašapkalpošanās risinājumus.

Horizon Personāla modulis nodrošina pilnu darbinieka informācijas (personas datu un darba attiecību datu) uzkrāšanu personas kartītē

 

To iespējams izmantot dažādu uzdevumu izpildei:

Horizon Personāla moduli izmantojam jau sen - kopš 2009.gada. Esmu ļoti apmierināta ar rīkojumu un citu dokumentu sagatavošanas iespējām sistēmā. "Jāņa Rozes" grāmatnīcas ir darba vieta, kurā cilvēki mēdz atgriezties tad, kad kādu laiku pastrādājuši pie cita darba devēja vai veltījuši laiku mācībām. Tāpēc īpaši ērti ir tas, ka Horizon Personāla modulī šādās situācijās nav jāveido jauna kartiņa - varu vienkārši aktivizēt iepriekšējo kartiņu ar visu informāciju. Jānis Roze logo

Laila Baikova,
SIA "Jānis Roze" personāla daļas vadītāja

Videosemināra "Personāla uzskaite ar Visma Horizon" ieraksts

Risinājuma ieviešanai nepieciešams

  • VISMA Horizon Bāzes modulis
  • VISMA Horizon Algu modulis
  • VISMA Horizon Personāla modulis
  • Ieviešanas darbi - personāla procesu izpēte sistēmas pielāgošanai, sistēmas konfigurēšana, rīkojumu formu izveide un konfigurēšana, pirmdatu ienešana (iespējams veikt pašu spēkiem).

Uzziniet vairāk, piesakoties individuālai prezentācijai

Mums ir nepieciešama Jūsu piekrišana
visma.lv kontakti