Apmācības

Mēs vēlamies, lai Horizon un BI lietotāji ir zinoši un spējīgi 
izmantot sistēmu pilnvērtīgi!


Apmācību saraksts tiks atjaunots drīzumā!

Lūdzu, sekojiet līdzi jaunumiem!

 

Apmācību saraksts


Apmācības notiek nelielās (līdz 10 cilvēkiem) grupās datorklasē un tās vada profesionāli un pieredzējuši Horizon konsultanti un eksperti. 
Cena vienam dalībniekam - 90 Eur+PVN. Piesakot 5 vai vairāk cilvēkus no vienas iestādes uz vienu apmācību datumu, tiek piešķirta 20% atlaide.

Datu vizualizācijas MicroStrategy 10.11

Nākamais datums tiek plānots - pieteikšanās atvērta

SIA Visma Enterprise birojs, Sporta iela 11

Vada: BI klientu konsultants Edgars Ķemers

Par apmācībām:

Ikdienā arvien biežāk novērojam nepieciešamību datus apkopot un attēlot vizuāli skaistā un viegli uztveramā veidā. Datu vizualizācijas ļauj mums vēl vieglāk saskatīt galvenos mums interesējošos rādītājus, notikumu tendences, izmaiņas un dažādus izņēmuma gadījumus. Izvēloties piemērotas datu vizualizēšanas metodes, mums ir iespēja vienkāršā veidā parādīt sarežģītus datu aprēķinus un to sakarības. Šādas vizualizācijas sniedz iespēju aplūkot datus citā veidolā, kā arī ļauj ātrāk un ērtāk pieņemt atbilstošus un precīzus datos balstītus lēmumus.

Seminārā tiks detalizēti apskatīta vadības paneļu veidošana un datu vizualizācijas iespējas MicroStrategy rīkā. Par pamatu izmantosim jauno MicroStrategy 10.11 versiju ar visām tās jaunajām iespējām. Taču gribam piezīmēt, ka vizualizāciju veidošanas principi un lielākā daļa funkcionalitātes ir pieejama arī MicroStrategy 10.4 versijas lietotājiem un savstarpēji būtiski neatšķiras. Iepriekšēja pieredze vizualizāciju veidošanā nav nepieciešama. Bet vēlamas ir pamatprasmes darbā ar pašu MicroStrategy programmatūru.

Semināra mērķis ir palīdzēt dalībniekiem apgūt nepieciešamās tehniskās prasmes datu vizualizāciju veidošanā izmantojot MicroStrategy programmatūru. Apskatīsim visas iespējas, kādas mums sniedz dosjē (zināms arī kā vadības paneļu) veidošanas rīks. Labākai iemaņu apguvei, papildus teorijas izklāstam, īpašu uzsvaru liksim tieši uz praktiskiem darbiem. Rezultātā iegūsim iemaņas, kā no tabulāras informācijas (sagatavojot, strukturējot un noformējot to) varam paši izveidot skaistus grafikus un vienā logā attēlot būtiskāko informāciju no vairākiem datu avotiem.

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu edgars.kemers@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30 
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 12:00 
Iepazīšanās ar MicroStrategy vadības paneļu iespējām
12:00 - 12:45 
Pusdienu pauze
12:45 - 15:00 
Praktiskie darbi vizualizāciju veidošanā
15:00 - 15:15 
Kafijas pauze
15:15 - 16:30 
Praktisko darbu turpinājums
16:30 - 17:00 
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

 

Reģistrēties

Programma

 

Horizon apmācību sezona atsāksies septembrī!


Papildu apmācību datumi zemāk norādītajām apmācībām šosezon netiek plānoti.

Algu atskaites

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Produkta eksperte Modrīte Šiškova

Par apmācībām:

Apmācības par Horizon Algu moduļa atskaitēm.

Apmācības tiek organizētas, kā praktiska nodarbība, kurā tiks rādīts un stāstīts, kādas ir iespējas un kādi priekšnosacījumi jāievēro strādājot ar Algu moduļa atskaitēm.

 1. Izskatīsim, kādu informāciju iespējams iegūt no atskaitēm Aprēķinu kopsavilkums un Kopsavilkums pa kontējumiem.
 2. Apgūsim Dinamisko aprēķinu kopsavilkumu un Detalizētās darba laika uzskaites atskaišu veidošanas pamata nosacījumus.
 3. Apskatīsim, kādi nosacījumi ir jāievēro sagatavojot  ''Ziņojumu par VSAOI'' un ''Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātām summām''.
 4. Veiksim statistikas pārskata ''2-Darbs'' pamatdatu konfigurāciju, aprēķinu un  datu salīdzināšanu ar citām atskaitēm.
 5. Apskatīsim svarīgākos Kontroles pārskatus un atskaiti ‘’Izpeļņas aprēķina protokols’’.
 6. Saņemsiet vērtīgu mācību materiālu, kas noderēs patstāvīgi strādājot ar algu moduļa atskaitēm.

Apmācības paredzētas grāmatvežiem, kuri strādā ar Algu moduli un ir nepieciešamība papildināt zināšanas par algu atskaitēm.

 

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu modrite.siskova@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30-12:00
Aprēķinu kopsavilkums, Kopsavilkums pa kontējumiem; Dinamisko atskaišu veidošana; Detalizētā darba laika uzskaite;
Pārskatu ''Ziņojums par VSAOI'' un ''Paziņojums par fiziskai personai izmaksātām summām'' sagatavošana;
12:00-12:30
Kafijas pauze
12:30 - 14:00
Statistikas pārskata ''2-darbs'' pamatdatu konfigurācija, aprēķināšana un datu pārbaude; Izpeļņas aprēķina protokols; Kontroles pārskati;
13:30 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Algu pamatdati un procesi (iesācējiem)

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Produkta eksperte Modrīte Šiškova

Par apmācībām:

Apmācības Horizon lietotājiem par algu moduļa pamatprocesiem.

Apmācības tiek organizētas kā praktiskas nodarbības, kursā paralēli vadītāja stāstītajam patstāvīgi strādāsiet ar Horizon Algu moduli, veicot ikdienas darbības, saistītas ar datu ievadi un labojumiem aprēķina dokumentos, kā arī veiksiet algu aprēķinu, tā iegūstot praktiskas iemaņas:

 • Apskatīsim algu moduļa datu ievades pamatprincipus un to labošanas iespējas.
 • Izskatīsim avansa izmaksas un algu aprēķina procesus, ka arī iepriekšējo periodu pārrēķinus.
 • Iegūsiet zināšanas, lai pilnvērtīgi varētu strādāt ar algu moduli.
 • Saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon algu moduli.

Apmācības paredzēts grāmatvežiem, kuri sāk strādāt vai arī vēlas strādāt ar Algu moduli.

 

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu modrite.siskova@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 11:00
Darbinieka pieņemšana, darbinieka atbrīvošana.
Personas amata datu maiņa, nodokļu informācijas maiņa.
11:00 - 12:00
Aprēķina dokumenti, labojumi aprēķina dokumentos.
Atsevišķo samaksas veidu aprēķins.
12:00 - 12:30
Kafijas pauze.
12:30 - 14:00
Avansa izmaksa, algas aprēķins, izmaksa.
14:00 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Algu pamatdati un procesi (lietpratējiem)

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Produkta eksperte Modrīte Šiškova

Par apmācībām:

Apmācības Horizon lietotājiem par algu moduļa pamatprocesiem.

Apmācības tiek organizēts kā praktiskas nodarbības, kurās paralēli vadītāja stāstītajam patstāvīgi strādāsiet ar Horizon Algu moduli, izpildot dažādus praktiskus uzdevumus.

Apmācību laikā: 

 • Apskatīsim algu moduļa situācijas, saistītas ar pamatdatu un dokumentu labošanu.
 • Izskatīsim nodokļu pārskaitīšanas un mēneša slēgšanas  procesus, ka arī darbinieku parādu atmaksu.
 • Saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem, kas noderēs patstāvīgi strādājot ar Horizon algu moduli.

Apmācības paredzētas grāmatvežiem, kas jau strādā ar Algu moduli un vēlas padziļināt savas zināšanas. 

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu modrite.siskova@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 – 11:00
Iezīmēto slodžu maiņa, darbības ar aprēķina dokumentiem.
Uzkrātās saistības par neizmantoto atvaļinājumu, ieturējumi.
11:00 – 12:00
Darbības ar parādiem, parādu atmaksa
12:00 – 12:30
Kafijas pauze
12:30 – 14:00
Mēneša slēgšana, nodokļu pārskaitīšana
14:00 – 14:30
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Algu un virsgrāmatas datu salīdzināšana

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Produkta eksperte Modrīte Šiškova

Par apmācībām:

Normatīvie akti nosaka, ka katra mēneša beigās ir nepieciešams aprēķināt virsgrāmatas un analītiskās uzskaites kontu debeta un kredīta apgrozījumus un atlikumus, un savstarpēji tos salīdzināt.

Apmācības tiek organizēts, kā praktiskas nodarbības, kurās tiks rādīts un stāstīts, kā pārliecināties par datu sakritību un atbilstību standarta situācijās un pēc kādiem principiem vadīties, lai kļūdu gadījumā spētu tās atrast un novērst pēc iespējas ātrāk. 

Apmācību dalībniekiem būs iespēja pastāvīgi darboties ar Horizon Algu moduli, analizēt un atrast nesakritības iepriekš sagatavotos datos.

Apmācības paredzētas grāmatvežiem, kuri strādā ar Algu moduli un ir nepieciešamība salīdzināt algu un virsgrāmatas moduļu kontu atlikumus. 

 

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu modrite.siskova@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30-12:00
Algu kontējumu darbības principi;
Mēneša apgrozījuma salīdzināšana – pārbaude;
Beigu saldo salīdzināšana un pārbaude, nodokļu kontu salīdzināšana.
12:00-12:30
Kafijas pauze
12:30 - 13:30
Nākamo periodu kontu atlikumu pārbaude;
Uzkrājumu neizmantotiem atvaļinājumiem- pārbaude.
13:30 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas


Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

 

Programma

Atvaļinājumu rezerves fondi

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Produktu eksperte Anita Barbane

Par apmācībām:

Apmācības par Horizon Personāla moduļa atvaļinājumu uzkrājumu funkcionalitātes jauno risinājumu.

Apmācības tiek organizētas kā praktiskas nodarbība, kurās paralēli vadītāja stāstītajam patstāvīgi strādāsiet ar Horizon Personāla moduli, veicot ikdienas darbības, saistītas ar atvaļinājumu uzkrājumu aprēķiniem (programmā-Atvaļinājumu rezerves fondi) un iegūsiet praktiskas iemaņas:

 • Apgūsiet atvaļinājumu rezerves fondu funkcionalitāti, tai skaitā to konfigurāciju;
 • Izskatīsim nepieciešamās darbības ikdienas darbā ar atvaļinājuma uzkrājumiem, tai skaitā to sasaisti ar algu dokumentu;
 • Iegūsiet zināšanas, lai pilnvērtīgi varētu strādāt ar atvaļinājuma rezerves fondiem;
 • Saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon Personāla moduļa atvaļinājumu uzkrājumu funkcionalitāti.

Apmācības paredzētas personāla speciālistiem, kuriem ir pieredze darbā ar Horizon.

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu anita.barbane@visma.com piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 11:45
Iepazīstināšana ar jauno Atvaļinājumu rezerves fondu ([JAUNS] ARF) funkcionalitāti.
Praktisks darbs - ARF konfigurācijas un to sasaistes.
11:30 - 12:00
Kafijas pauze
12:00 - 14:00
Praktisks darbs ar jauniem ARFD - piesaiste darbiniekiem ar dažādiem scenārijiem, ģenerēšana no esošiem ARFD uz jauniem, prombūtnes dokumenti, atskaites.
Algu atvaļinājuma rezerves dokuments, salīdzināšana ar ARFD.
14:00 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Atskaišu redaktors (iesācējiem)

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Klientu konsultante Lana Garonska

Par apmcībām:

Apmācības Horizon lietotājiem par dokumentu un atskaišu izdrukas formu labošanu un veidošanu Atskaišu redaktorā.

Apmācības tiek organizētas, kā praktiskas nodarbības, kurās paralēli vadītāja stāstītajam, patstāvīgi veidosiet izdrukas programmā, tā iegūstot praktiskas iemaņas darbā ar Atskaišu redaktoru.

 • Apgūsiet izdrukas formu uzbūves pamatus, kas ļaus veikt labojumus un pielāgot savām vajadzībām sistēmā esošās izdrukas;
 • Iegūsiet zināšanas, kā veidot pašiem savas dokumentu un atskaišu izdrukas;
 • Izskatīsiet izdruku veidošanas piemērus un saņemsiet arī praktiskus padomus;
 • Saņemsiet vērtīgu mācību materiālu, kas noderēs patstāvīgi strādājot ar Atskaišu redaktoru.

Uzziniet, kā uzlabot ikdienas uzskaites procesa dokumentu izdrukas dizainu atbilstoši uzņēmuma stilam un kā veidot specifiskas izdrukas formas!

 

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu lana.garonska@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 11:30
Sistēmas uzstādījumi | Izdrukas formu uzbūve | Izdrukas formu labošana
11:30-12:00
Kafijas pauze
12:00 - 13:30
Izdrukas formu veidošana
13:30 - 14:00
Atbildes uz jautājumiem


Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

 

Programma

Atskaišu redaktors (lietpratējiem)

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Klientu konsultante Lana Garonska

Par apmācībām:

Apmācības Horizon lietotājiem par dokumentu un atskaišu izdrukas formu labošanu un veidošanu Atskaišu redaktorā. Uzziniet, kā uzlabot ikdienas uzskaites procesa dokumentu izdrukas dizainu atbilstoši uzņēmuma stilam un kā veidot specifiskas izdrukas formas!

Apmācības tiek organizētas, kā praktiskas nodarbības, kurās paralēli vadītāja stāstītajam patstāvīgi veidosiet izdrukas programmā, tā iegūstot praktiskas iemaņas darbā ar Atskaišu redaktoru:

 • Apskatīsim Atskaišu redaktora objektu rīku joslas un pieejamās darbības ar objektiem;
 • Apskatīsim izdrukas uzbūves loģiku un piespējamās darbības ar joslām;
 • Izskatīsim un praktiski veidosim dokumentu un atskaišu izdrukas, saņemsiet arī padomus, kā optimizēt darbu Atskaišu redaktorā;
 • Ar praktiskiem piemēriem, izskatīsim Atskaišu redaktorā pieejamo funkciju pielietojumu izteiksmju loģiku veidošanā;
 • Saņemsiet vērtīgu mācību materiālu, kas noderēs patstāvīgi strādājot ar Atskaišu redaktoru.

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastuu lana.garonska@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30-11:30
Atskaišu redaktora objektu rīku joslas un pieejamās darbības ar objektiem
Izdrukas uzbūves loģika un iespējamās darbības ar joslām
Izdruku veidošanas piemēri un praktiski padomi darbu optimizēšanai Atskaišu redaktorā.
11:30-12:00
Kafijas pauze
12:00 - 13:30
Kā veidot izdruku, kuru paredzēts eksportēt uz Excel
Praktiski piemēri par Atskaišu redaktorā pieejamo funkciju pielietojumu izteiksmju loģiku veidošanā.
13:30 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem


Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Dimensiju kārtošana virsgrāmatā

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Produkta eksperte Sarmīte Spēlmane

Par apmācībām:

Horizon piedāvā plašas iespējas iegūt datus virsgrāmatā dažādos dimensiju griezumos. Ja kontu atlikumi ne tikai to kopsummās, bet arī dimensiju griezumā ir sakārtoti, tiek iegūta nozīmīga papildinformācija analītiskai uzskaitei par konta apgrozījumu, būtiski tiek ietaupīts laiks kontu atlikumu pārraudzībai, kā arī tiek samazināta kļūdu iespējamība darījumu uzskaitē.   

Apmācību laikā uzzināsiet, kādus dokumentus un grāmatojumu veidus efektīvāk izmantot dimensiju pārgrāmatošanai virsgrāmatā, skatīsim jautājumus par kontu aprakstu un starpperiodu ietekmi uz kontu apgrozījumu un grāmatojumiem. Apmācībās tiek skatīta kontu apgrozījuma analītika dimensiju, projektu un objektu dimensiju griezumā. Apmācības balstītas uz kontu reformācijas starpperiodā un kontu atlikumu pārgrāmatošanas dokumentu lietošanu dažādu vajadzību risināšanai.  

Apmācības tiek organizētas kā praktiskas nodarbības, kurās paralēli vadītāja stāstītajam patstāvīgi darbosieties sistēmā, veiksiet datu kārtošanu un pārgrāmatošanu iepriekš sagatavotos piemēros.

Apmācības paredzētas galvenajiem grāmatvežiem, grāmatvežiem un citiem lietotājiem, kuru pienākums ir nodrošināt korektu kontu apgrozījuma uzskaiti Horizon.

Apmācību dalībniekiem ir vajadzīgas priekšzināšanas virsgrāmatas operāciju un grāmatošanas procesos.

Apmācības paredzētas gan publiskā, gan saimnieciskā sektora pārstāvjiem. Ņemot vērā, ka no 01.01.2019. stājas spēkā MK noteikumi Nr. 87, kas publiskā sektora iestādēm nosaka jauna kontu plāna lietošanu, īpaši aicinām publiskā sektora lietotājus sakārtot virsgrāmatas datus vieglākai un ātrākai pārejai uz jauno kontu plānu.

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu sarmite.spelmane@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 11:30
Teorētiskā daļa: pielietojamie dokumentu un grāmatojumu veidi, kontu apraksti, grāmatojumu periodi
Praktiskā daļa: Dimensiju pārgrāmatošana kontiem bez klienta
11:30 - 12:00 
Kafijas pauze
12:00 - 13:30 
Praktiskā daļa: Dimensiju pārgrāmatošana kontiem ar klientu, objektu dimensijas un to pārgrāmatošana
13:00 - 13:30 
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

 

Programma

Horizon datu apstrāde elektroniskās inventarizācijas ietvaros

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Klientu konsultante Juta Trifonova

Par apmācībām:

Apmācības grāmatvežiem, kas veic datu sagatavošanu elektroniskajai inventarizācijai un apstrādā elektroniskās inventarizācijas rezultātus Horizon.Apmācības tiek organizētas kā praktiskas nodarbības, kurās paralēli vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon pamatlīdzekļu un inventāra inventarizācijas sarakstiem.
 • Apskatīsim, kā pārbaudīt Horizon datu atbilstību elektroniskās inventarizācijas veikšanai.
 • Apskatīsim, kā sagatavot un nosūtīt Horizon eksporta dokumentus uz “Inventarizāciju pārvaldnieku”.  
 • Iegūsim nelielu ieskatu par “Inventarizāciju pārvaldnieku” un primāro datu apstrādi šajā programmā.
 • Iemācīsimies apstrādāt inventarizācijas importa rindas un ģenerēt saistītus dokumentus no importa rindām (iekšējās kustības, atrašanās vietu maiņu, inventarizācijas aktus).
Pēc apmācību apmeklēšanas:
 • Būsiet ieguvuši zināšanas un praktiskas iemaņas, kā apstrādāt datus Horizon elektroniskās inventarizācijas ietvaros.
 • Saņemsiet mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par elektroniskās inventarizācijas datu apstrādi.
Šīs apmācības ir paredzētas grāmatvežiem, kas ikdienā strādā ar Horizon un ir atbildīgi par iestādes uzskaites veikšanu Horizon, ka arī pamatā strādā ar pamatlīdzekļu un inventāra moduļiem. Šīs apmācības nav paredzētas inventarizācijas komisiju locekļiem.
Ja Jums ir specifiski darījumi, kuru uzskaitē rodas datu atšķirības, lūdzu, sūtīt šādus piemērus (ekrānšāvienus ar aprakstiem) uz e-pastu juta.trifonova@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30-12:00
Datu atbilstības pārbaude elektroniskās inventarizācijas veikšanai
Eksporta dokumentu sagatavošana sūtīšanai uz “Inventarizāciju pārvaldnieku”
Primārā datu apstrāde “Inventarizāciju pārvaldniekā”
12:00-12:30
Kafijas pauze
12:30 - 14:30
Inventarizācijas importa rindu apstrāde
Saistīto dokumentu ģenerēšana
Inventarizācijas aktu sagatavošana
14:30 - 15:00
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas


Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Horizon izskati un filtri (bāzes moduļu piemēri)

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Klientu konsultante Ligita Ķirīte

Par apmācībām:

Apmācības Horizon lietotājiem par sistēmas ekrāna izskatu un filtru lietošanu. Ieteikumi ērtai un efektīvai datu kārtošanai un atlasīšanai dokumentu sarakstos, pamatdatos un atskaitēs.

Prasme ātri atlasīt, sakārtot un apstrādāt sistēmā ievadītos datus atvieglo ikdienas darbu. 

Apmācības ietvaros apgūsim:

 1. Ekrāna izskatus, jaunu izskatu veidošanu, saglabāšanu; summēšanas un grupēšanas iespējas.
 2. Filtru veidošanu, filtru saglabāšanu, darbu ar filtru katalogu, globālo filtru veidošanu, apskatīsim dažādus filtru nosacījumus un filtru veidošanas piemērus.
  1. Dažādas iespējas datu izgūšanā no Horizon – eksports uz Excel, sūtīšana uz e-pastu, izdrukas failā utt.
  2. Tips & tricks ērtākam darbam ar Horizon – lietotāja saskarne, rīkjosla, logu kopas, karstie taustiņi u.c.
  Jaunumus ekrāna izskatos, jaunu izskatu veidošanu, saglabāšanu; summēšanas un grupēšanas iespējas.
 3. Jaunumus filtru veidošanā, filtru saglabāšanu, darbu ar filtru katalogu, globālo filtru veidošanu, apskatīsim dažādus filtru nosacījumus un filtru veidošanas piemērus.
 4. Dažādas iespējas datu izgūšanā no Horizon – eksports uz Excel, sūtīšana uz e-pastu, izdrukas failā utt.
 5. Tips & tricks ērtākam darbam ar Horizon – lietotāja saskarne, rīkjosla, logu kopas, karstie taustiņi u.c.

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu ligita.kirite@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 11:00
Darbs ar ekrāna izskatiem; datu summēšana, grupēšana.
Ātrie filtri; darbības, ko var veikt no datu sarakstiem.
11:00 - 11:30
Kafijas pauze
11:30-12:30
Filtru veidošana, saglabāšana; globālie filtri; filtru nosacījumi.
Datu izgūšana no sistēmas (eksports uz Excel, e-pasti, izdrukas failā).
12:30-13:00
Ieteikumi ērtākam darbam ar Horizon, atbildes uz jautājumiem.

 

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Horizon izskati un filtri (personāla moduļa piemēri)

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Klientu konsultante Santa Jūrkalne

Par apmācībām:

Apmācības Horizon Personāla moduļa lietotājiem par personāla uzskaites atskaišu sagatavošanu, izmantojot filtrus un ekrāna izskatus. Ieteikumi ērtai un efektīvai datu kārtošanai un atlasīšanai dokumentu sarakstos, pamatdatos un atskaitēs.

Prasme ātri atlasīt, sakārtot un apstrādāt sistēmā ievadītos datus atvieglo ikdienas darbu, palīdz ietaupīt laiku un strādāt efektīvāk.

Šo apmācību ietvaros: 

 1. apgūsim ekrāna izskatu veidošanu, saglabāšanu; summēšanas un grupēšanas iespējas.
 2. izskatīsim filtru veidošanu, filtru saglabāšanu, darbu ar filtru katalogu, globālo filtru veidošanu, apskatīsim dažādus filtru nosacījumus un filtru veidošanas piemērus.
 3. apgūsim Tips & tricks ērtākam darbam ar Horizon – lietotāja saskarne, rīkjosla, logu kopas, karstie taustiņi u.c. 
 4. saņemsiet vērtīgu mācību materiālu, kas noderēs patstāvīgi strādājot ar personāla moduļa atskaitēm.

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu santa.jurkalne@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 11:00 
Darbs ar ekrāna izskatiem; datu summēšana, grupēšana.
Ātrie filtri; darbības, ko var veikt no datu sarakstiem.
11:00 - 11:30
Kafijas pauze
11:30 - 13:00
Filtru veidošana, saglabāšana; globālie filtri; filtru nosacījumi.
Datu izgūšana no sistēmas (eksports uz Excel, e-pasti, izdrukas failā).
13:00 - 13:30
Ieteikumi ērtākam darbam ar Horizon, atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Kontējumu shēmas un uzstādījumi (bāzes modulis)

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Produkta konsultante Lana Garonska

Par apmācībām:

Apmācības Horizon lietotājiem par dokumentu kontējumu shēmu uzbūvi, to labošanu un veidošanu bāzes modulī. Apmācībās nav iekļautas algu kontējumu shēmas.

Apmācības tiek organizētas kā praktiskas nodarbības, kurās paralēli vadītāja stāstītajam un rādītajam, patstāvīgi veidosiet kontējumu shēmas dažādiem dokumentiem, tā iegūstot praktiskas iemaņas darbā ar Horizon.

Apmācību ieguvumi:

 • Apgūsiet kontējumu shēmu uzbūves pamatus, kas ļaus veikt labojumus un pielāgot savām vajadzībām sistēmā esošās kontējumu shēmas;
 • Iegūsiet zināšanas, kā veidot Jūsu uzņēmuma dokumentu grāmatošanas specifikai piemērotas kontējumu shēmas;
 • Izskatīsiet kontējumu shēmu piemērus un saņemsiet praktiskus padomus;
 • Uzzināsiet vairāk par to, kādi Horizon iestatījumi ietekmē informācijas atlasi kontējumu shēmās;
 • Uzzināsiet, kā sistēmā darbojas kontējumu kontroles nosacījumi un kā tos uzstādīt;
 • Saņemsiet vērtīgu mācību materiālu, kas noderēs patstāvīgi veidojot kontējumu shēmas.

Uzziniet, kā uzlabot un automatizēt ikdienas dokumentu grāmatošanas procesus!

Apmācības būs interesantas visiem grāmatvežiem, kuriem pašiem svarīgi saprast, kā sistēma veic informācijas atlasi kontējuma shēmās un kā izveidot kontējumu shēmu tādu, lai, grāmatojot dokumentu, nebūtu nepieciešama manuāla grāmatojuma labošana. 

Apmācības būs noderīgas uzņēmuma IT atbalsta speciālistiem, kuru pienākumos ietilpst atbalstīt sava uzņēmuma lietotājus darbā ar Horizon, veidojot jaunas kontējumu shēmas vai labojot un papildinot sistēmā esošās shēmas.

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu lana.garonska@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 11:00
Kontējumu shēmu uzbūve. Praktiski piemēri.
11:00 - 11:30
Kafijas pauze
11:30 - 13:00
Kontējumu shēmu labošana. Kontroles nosacījumi. Praktiski uzdevumi.
13:00 - 13:30 
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Līgumu pamatdati un pamatprocesi

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Klientu konsultante Ilga Baiža

Par apmācībām:

Apmācības Horizon lietotājiem par līgumu pamatdatiem un pamatprocesiem.

Apmācības tiek organizētas kā praktiskas nodarbības, kurās paralēli vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon līgumu moduli, veicot ikdienas darbības, saistītas ar līgumu datu un dokumentu ievadi, atskaišu veidošanu.

 • Apskatīsim līgumu uzskaites pamatprincipus un līgumu pamatdatu ievadi.
 • Apgūsiet saistīto līgumu ievades principus un kontroles iespējas (ģenerāllīgums un saistītie līgumi).
 • Izskatīsim populārākos apgādes un realizācijas dokumentu veidus, to iespējas izmantojot līgumu uzskaiti.
 • Apskatīsim grāmatošanas iespējas izmantojot līgumu datus.
 • Apskatīsim līgumu atskaišu piemērus.
 • Apgūsiet Horizon piedāvātās iespējas automātiskam kavējuma naudas aprēķinam.
 • Iegūsiet zināšanas, lai varētu uzsākt lietot līgumu moduli.
 • Saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon līgumu moduli.

Šis apmācības noderēs lietotājiem, kas vēlas uzsākt līgumu uzskaiti Horizon, lai iegūtu pirmās iemaņas līgumu modulī.

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastuu ilga.baiza@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 12:00
Līgumu uzskaite, pamatdati, dokumentu ievade un grāmatošanas iespējas
Saistīto līgumu ievade un kontroles iespējas
12:00 - 12:30
Kafijas pauze
12:30 - 14:00
Līgumu atskaites un kavējuma naudas aprēķins
14:00 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

MK noteikumu Nr.662 14. pielikuma sagatavošana Horizon, datu atlases priekšnosacījumi, pārbaude un kontrole

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Klientu konsultante Santa Jūrkalne

Par apmācībām:

Saskaņā ar 2017. gada 7. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu" iestādēm jāapkopo un jāsniedz informāciju par amatu vietām un darbinieku atlīdzību. Horizon ir nodrošināta iespēja sagatavot Valsts kancelejai iesniedzamo 14. pielikuma atskaiti, apkopojot nepieciešamo informāciju datnēs.

Lai atskaite tiktu sagatavota korekti, apmācību laikā iegūsiet nepieciešamās zināšanas par:

 1. datiem, kas tiek iekļauti datnēs;
 2. datu uzkrāšanas priekšnosacījumiem;
 3. atskaites sagatavošanas savstarpējām atkarībām.

Kāds būs ieguvums Jūsu ikdienas darbā pēc apmācību apmeklēšanas?

 1. Izprotot atskaites sagatavošanas funkcionalitāti, varēsiet kvalitatīvi sagatavot atskaiti nosūtīšanai Finanšu ministrijai;
 2. Pēc atskaites datņu pārbaudes saņemot no Finanšu ministrijas apkopotos failus, varēsiet analizēt iesūtītās kļūdas vai nepilnības, ja tādas tiks konstatētas;
 3. Saņemsiet izsmeļošu apmācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem.

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu santa.jurkalne@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 11:30
Atskaites parametri un datnes/ Atskaites sagatavošanas priekšnosacījumi/ Pārcelšanas ieraksti (notikumi)
11:30 - 12:00
Kafijas pauze
12:00 - 13:30
Datņu aizpildīšana un formāts/ Iespējamās kļūdas un nepilnības, kas tiek konstatētas datņu pārbaudes rezultātā (FM apkopotie faili)
13:30 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Noliktavas pamatdati un procesi (iesācējiem)

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

Vada: Klientu konsultante Lana Garonska

Par apmācībām:

Apmācības Horizon lietotājiem par noliktavas moduļa pamatprocesiem.

Apmācības tiek organizētas kā praktiskas nodarbības, kurās paralēli vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon noliktavas moduli, veicot ikdienas darbības, saistītas ar noliktavas datu un dokumentu ievadi un labojumiem, atskaišu veidošanu.

 • Apskatīsim noliktavas moduļa pamatdatu ievades pamatprincipus un to labošanas iespējas.
 • Izskatīsim visus pieejamos noliktavas dokumentu veidus, to efektīvākas ievades un labošanas iespējas.
 • Apskatīsim noliktavas atskaišu piemērus.
 • Apskatīsim biežāk sastopamās kļūdas noliktavas datu ievadē, kā tās identificēt un labot.
 • Iegūsiet zināšanas, lai pilnvērtīgi varētu strādāt ar noliktavas moduli.
 • Apgūsiet praktiskas iemaņas, kā ietaupīt laiku un veikt datu ievadi ātrāk un efektīvāk.
 • Apskatīsim kā ērtāk veikt noliktavas un virsgrāmatas datu salīdzināšanu.
 • Saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon noliktavas moduli.

Šīs apmācības noderēs, gan tiem lietotājiem kas tikko sāk darboties ar Horizon, lai iegūtu pirmās iemaņas noliktavas modulī, gan lietotājiem ar pieredzi, kuri varēs nostiprināt savas zināšanas un, iespējams, uzzināt jaunus paņēmienus, kā efektīvāk pielāgot Horizon savai darba specifikai.

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-past lana.garonska@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30-12:00
Noliktavas moduļa pamatdatu ievades pamatprincipi
Dokumentu veidi, to efektīvākas ievades un labošanas iespējas
12:00-12:30
Kafijas pauze
12:30-14:00
Biežāk pieļaujamās kļūdas datu ievadē, to labojumi
Noliktavas atskaites | Atskaišu salīdzināšana ar virsgrāmatu
14:00-14:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas


Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.


      

Programma

Pamatlīdzekļu pamatdati un procesi (iesācējiem)

Nākamais datums tiek plānots - pieteikšanās atvērta

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Klientu konsultante Gunta Lūse

Par apmācībām:

Apmācības Horizon lietotājiem bez priekšzināšanām par pamatlīdzekļu moduļa pamatprocesiem.

Apmācības tiek organizēts kā praktiskas nodarbības, kurās paralēli vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon pamatlīdzekļu moduli, veicot ikdienas darbības, saistītas ar pamatdatu ievadi, dokumentu ievadi un labojumiem un atskaišu veidošanu.

 • Apskatīsim pamatlīdzekļu moduļa pamatdatu ievades pamatprincipus.
 • Apskatīsim pamatlīdzekļu pamata dokumentu veidus, to ievades un labošanas iespējas.
 • Apskatīsim pamatlīdzekļu atskaišu piemērus.

Pēc apmācību apmeklēšanas:

 • Būsiet ieguvuši zināšanas un praktiskas iemaņas, kā uzsākt darbu ar pamatlīdzekļu moduli.
 • Saņemsiet mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon pamatlīdzekļu moduli.

Šīs apmācības paredzēts lietotājiem, kas tikko sāk darboties ar Horizon, lai iegūtu pirmās iemaņas pamatlīdzekļu modulī.

 

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu gunta.luse@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30-11:30 
Pamatlīdzekļu moduļa pamatdatu ievade
Dokumentu veidi, to ievades un labošanas iespējas
12:00-12:30 
Kafijas pauze
12:00-13:45 
Dokumentu veidi, to ievades un labošanas iespējas 
Pamatlīdzekļu atskaites
13:45-14:00 
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas


Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Pamatlīdzekļu pamatdati un procesi (lietpratējiem)

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Produkta eksperte Aiva Bondare

Par apmācībām:

Apmācības ir paredzētas materiālu uzskaites grāmatvežiem, kuriem ir priekšzināšanas darbā ar Horizon moduli “Pamatlīdzekļi” un kuri vēlas papildināt zināšanas par programmas iespējām.Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon pamatlīdzekļu moduli.Apmācību mērķis ir apgūt:

 1. Plašās iespējas, ko piedāvā Pamatlīdzekļu/nemateriālo ieguldījumu kartītes (statuss “Saņemts”, papildgrupas, īpašības, piesaistītās kartītes u.c.).
 2. Specifisku situāciju apstrāde ar pamatlīdzekļu moduļa dokumentiem (nepabeigtā būvniecība, kartīšu sadalīšana u.c.).
 3. Pamatlīdzekļu moduļa atskaites salīdzināšanu ar virsgrāmatu.
 4. Objektu dimensijas “Pamatlīdzekļi” izmantošanu.

Pēc apmācību apmeklēšanas:

 • Būsiet ieguvuši zināšanas un praktiskas iemaņas par moduļa "Pamatlīdzekļi" dažādo procesu apstrādi.
 • Saņemsiet mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon pamatlīdzekļu moduli.

Ja Jums ir specifiski darījumi, kuru uzskaitē rodas datu atšķirības, lūdzu, sūtīt šādus piemērus (ekrānšāvienus ar aprakstiem) uz e-pastu aiva.bondare@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30-12:00
Pamatlīdzekļu moduļa pamatdatu specifiskie klasifikatori
Dažādu uzskaites procesu realizācija Pamatlīdzekļu modulī
12:00-12:30
Kafijas pauze
12:30 - 14:00
Atlikumu atskaišu salīdzināšana
Pamatlīdzekļu objektu dimensija
Inventarizācijas process
14:00 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas un interešu loka paplašināšana.


Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Personāla pamatdati un pamatprocesi (iesācējiem)

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Klientu konsultante Linda Laipaka

Par apmācībām:

Apmācības Horizon lietotājiem par personāla moduļa pamatprocesiem.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam patstāvīgi strādāsiet ar Horizon personāla moduli, veicot ikdienas darbības, saistītas ar darbinieku datu ievadi un labojumiem, dokumentu drukāšanu.

Apmācību laikā:

 • apskatīsim personāla moduļa datu ievades pamatprincipus, labošanas iespējas;

 • izskatīsim rīkojumu (prombūtnes piešķiršana, piemaksas noteikšana, tiesisko attiecību izbeigšana), vienošanās (mēnešalgas, amata izmaiņas), dokumentu (darba līgums, vienošanās, D-2 kartīte) drukāšanas iespējas;

 • iegūsiet zināšanas, lai pilnvērtīgi varētu strādāt ar personāla moduli;

 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon personāla moduli.

Apmācības paredzētas personāla speciālistiem, kas sāk strādāt vai arī vēlas strādāt ar Horizon personāla moduli.

Paturam tiesības pirms apmācībām apmācību programmu mainīt.

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu linda.laipaka@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30-11:00
Horizon rīkjosla.
Personāla pamatdati (administratīvās struktūrvienības, amati, profesijas, amata vietas).
11:00 - 12:00
Personas kartītes ievade (tiesiskās attiecības, personas amata dati, atvaļinājumu rezerves fondi).
Darba līguma, D-2 kartītes drukāšana.
11:00 - 12:30
Kafijas pauze
12:30 - 14:00
Rīkojumu (atvaļinājumu, komandējumu, piemaksu) ievade, drukāšana.
Vienošanās (amata datu izmaiņas) ievade, drukāšana.
Darbinieka atbrīvošana.
14:00 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem.

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Personāla rīkojumu veidu un izdruku sagatavošana

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Klientu konsultante Santa Jūrkalne

Par apmācībām:

Apmācības Horizon lietotājiem par rīkojumu un izdruku MS Word formātā veidošanu un rediģēšanu.

Apmācības tiek organizēts, kā praktiskas nodarbības, kurās paralēli vadītāja stāstītajam patstāvīgi veidosiet rīkojumus un izdrukas programmā, tā iegūstot praktiskas iemaņas.

 • Apskatīsim rīkojumu veidus un to uzbūves loģiku un pamatprincipus, kā arī kompozīto rīkojumu veidošanu;
 • Izskatīsim un praktiski veidosim izdrukas MS Word formātā (rīkojumi, līgumi, vienošanās);
 • Iegūsiet zināšanas, lai atbilstoši nepieciešamībai patstāvīgi varētu veidot un rediģēt rīkojumu veidus un RVS Horizon izdrukas MS Word formātā;
 • Saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem.

Ja Jums ir specifiski jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes, lūdzu, iesūtiet e-pastu santa.jurkalne@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija.
9:30-11:30
Rīkojumu veidu uzbūves un konfigurēšanas pamati.
Praktiskā nodarbība – rīkojumu konfigurēšana.
11:30-12:00
Kafijas pauze
12:00 - 13:30
Izdrukas formu uzbūve, funkcionalitāte.
Praktiskā nodarbība – izdrukas formu veidošana MS Word formātā.
13:30 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem.

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Virsgrāmatas datu salīdzināšana ar moduļa datiem (bāze)

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Produkta eksperte Aiva Bondare

Par apmācībām:

Normatīvie akti nosaka saimniecisko darījumu grāmatošanas un grāmatvedības reģistru kārtošanas kārtību, tajā skaitā, prasību katra mēneša beigās aprēķināt virsgrāmatas un analītiskās uzskaites kontu debeta un kredīta apgrozījumus, atlikumus, un savstarpēji saskaņot šīs summas.
 
Apmācības tiek organizētas, kā praktiskas nodarbības, kurās paralēli vadītāja stāstītajam patstāvīgi darbosieties sistēmā, analizēsiet un atradīsiet iepriekš sagatavotus atšķirīgus datus, veiksiet atšķirīgu datu labošanu.
 
Pēc apmācību apmeklēšanas būsiet:
 1. Vispārīgi atkārtojuši Horizon darbības principus;
 2. Apguvuši Horizon rīku <Atlikumu atskaišu salīdzināšana> un <Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana> praktisku lietošanu;
 3. Uzlabojuši praktiskās iemaņas atrast dokumentu vai grāmatojumu, kurš rada atšķirības datos.
Apmācības paredzētas galvenajiem grāmatvežiem, grāmatvežiem un citiem lietotājiem, kuru pienākums ir nodrošināt finanšu uzskaiti Horizon.

Apmācību dalībniekiem ir vajadzīgas priekšzināšanas kases, bankas, noliktavas, avansa norēķinu, pamatlīdzekļu, nākamo periodu ieņēmumu/izdevumu un apgādes/realizācijas moduļu lietošanā. 
Apmācībās nav iekļautas algu, personāla un nekustamā īpašuma pārvaldības atskaites.
Ja Jums ir specifiski darījumi, kuru uzskaitē rodas datu atšķirības, lūdzu, sūtīt šādus piemērus (ekrānšāvienus ar aprakstiem) uz e-pastu aiva.bondare@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30-11:30
Horizon darbības principi. Sagatavošanās atlikumu pārbaudei.
Atlikumu atskaišu salīdzināšana – noliktavas, ilgtermiņa ieguldījumu un avansa norēķinu moduļi.
11:30-12:00
Kafijas pauze
12:00 - 13:30
Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana – nākamo periodu izdevumu, apgādes moduļi.
13:30 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas un interešu loka paplašināšana.


Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasību nodrošināšana Horizon.

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

Vada: Produkta eksperte Agnese Ancova-Čerņavska

Par apmācībām:

Apmācības Horizon lietotājiem, kas ikdienā atbildīgi par Horizon lietotāju pārvaldību, drošu autorizāciju, kā arī tiem, kas veic datu apstrādes notikumu analīzi un tiem, kas atbildīgi par personas datu anonimizēšanu.

Apmācības tiek organizēts kā praktiskas nodarbības pie datoriem, tādējādi pārbaudot un nostiprinot iegūtās zināšanas.

Apmācību laikā tiks iegūtas atbildes uz jautājumiem:

 • Kurš, kad un cik ilgi var vai varēja piekļūt personu datu informācijai Horizon;
 • Kā nodrošināt drošu piekļuvi datiem Horizon;
 • Kur iegūt informāciju notikumu apstrādes analīzei ;
 • Kā nodrošināt tiesības "būt aizmirstam".

Pēc apmācību apmeklēšanas:

 • Būsiet ieguvuši zināšanas un praktiskas iemaņas, kas noderēs organizējot drošas piekļuves procesus pie Horizon datiem;
 • Saņemsiet mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem.
Ja Jums ir specifiski darījumu, kuru uzskaitē rodas datu atšķirības, lūdzu, sūtīt šādus piemērus (ekrānšāvienus ar aprakstiem) uz e-pastu agnese.ancova-cernavska@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.
Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 11:00
Lietotāju pārvaldība, droša autorizācija
11:00 - 11:30
Kafijas pauze
11:30 - 13:00
Notikumu analīze, datu atjaunošana
13:00 - 13:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Algu moduļa konfigurācijas uzstādījumi (1 daļa - Algu kontēšanas shēmas un samaksas veidu konfigurācija)

Papildus datums šobrīd netiek plānots

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Klientu konsultante Aleksandra Petrakova

Par apmācībām:

Apmācības par Horizon Algu moduļa konfigurāciju (Algu kontēšanas shēmas, samaksas veidu konfigurācija).

Apmācības tiek organizētas, kā praktiska nodarbība, kurā tiks rādīts un stāstīts, kādas ir iespējas un kādi priekšnosacījumi jāievēro, veicot Horizon Algu moduļa konfigurāciju.

 • Izskatīsim, kā veidojas algu kontējuma shēmas un kas ir pārveides.
 • Apgūsim kā pareizi veikt labojumus algu kontējuma shēmas izmaiņu gadījumā.
 • Apskatīsim kādās grupās dalās samaksas veidi un kādi nosacījumi ir jāievēro veidojot samaksas veidus.
 • Veiksim samaksas veidu konfigurāciju un izskatīsim tipiskākās kļūdas samaksas veidu konfigurācijā.
 • Apskatīsim regulāros konfigurācijas uzstādījumus, kā arī kalendāra izveides un labošanas iespējas.
 • Saņemsiet vērtīgu mācību materiālu, kas noderēs patstāvīgi strādājot ar algu moduli.

Apmācības paredzētas grāmatvežiem, kuri strādā ar Algu moduli un ir nepieciešamība papildināt zināšanas par algu moduļa konfigurāciju.

 

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu aleksandra.petrakova@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30-10:30
Algu kontēšanas shēmu izveides principi. Labojumi kontēšanas shēmās, pārveides.
10:30-11:30
Samaksas veidu iedalījums grupās. Samaksas dokumenti - darba laika uzskaites dokumenti un vienreizējās samaksas dokumenti.
11:30 - 12:00
Kafijas pauze
12:00 - 13:30
Pastāvīgo piemaksu un prombūtnes samaksas veidu konfigurācija.
13:30 - 14:00
Darbības ar kalendāru. Regulārie konfigurācijas uzstādījumi.
14:00 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Grāmatvedības uzskaites izmaiņas publiskā sektora iestādēm no 01.01.2019.

Apmācības šobrīd netiek piedāvātas

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Produkta eksperte Sarmīte Spēlmane

Par apmācībām:

No 01.01.2019. publiskā sektora iestādēm stājas spēkā MK noteikumi Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, kā arī plānots, ka no 01.01.2019. tiks grozīti MK noteikumi Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” un 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”.

Saistībā ar normatīvo aktu izmaiņām no 01.01.2019. publiskās pārvaldes iestādēm būs nepieciešams veikt kontu atlikumu pārgrāmatošanu atbilstoši kontu un klasifikācijas kodu izmaiņām, kas stājas spēkā no jaunā gada.

Piedāvājam apmācības, kuru laikā apskatīsim, kā veikt izmaiņas kontu plāna un klasifikācijas kodu sarakstos, akcentēsim būtiskākos jautājumus jauno kodējumu ieviešanā, apskatīsim, kā veikt atlikumu pārgrāmatošanu sekojošos moduļos:

 • Pamatlīdzekļi
 • Noliktava un inventārs
 • Nākamo periodu ieņēmumi un izdevumi
 • Apgāde un Realizācija
 • Avansa norēķini


Apmācības organizētas 20 dalībniekiem bez datoriem lekcijas veidā, pasniedzējam rādot piemērus Horizon demo vidē.
Apmācības paredzētas galvenajiem grāmatvežiem un grāmatvežiem, kas strādā ar augstāk minētajiem moduļiem.
Apmācībās tiks izskatītas veicamās darbības atlikumu pārgrāmatošanai pie nosacījuma, ka virsgrāmatas un moduļu dati gan kopsummās, gan dalījumā pa dimensijām savstarpēji sakrīt.

Datu nesakritības gadījumā aicinām lietotājus sakārtot virsgrāmatas un moduļu datus vieglākai un ātrākai pārejai uz jauno kontu plānu, apmeklējot mūsu piedāvātās apmācības:


Tā kā grozījumi MK noteikumos Nr. 1031 un 1032 vēl nav apstiprināti, paturam tiesības grozīt apmācību saturu atbilstoši aktuālajai situācijai likumdošanas jomā.

 

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu sarmite.spelmane@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības bez datoriem lekcijas veidā (grupas ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 11:30
Kontu plāna un klasifikācijas kodu sakārtošana, atlikumu pārgrāmatošana pamatlīdzekļu, noliktavas un inventāra modulī
11:30 - 12:00
Kafijas pauze
12:00 - 14:30
Atlikumu pārgrāmatošana apgādes, realizācijas, nākamo periodu izdevumu/ieņēmumu, avansa norēķinu modulī
14:30 - 15:00
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 70.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 280.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Programma

Horizon izskati un filtri (algu moduļa piemēri)

Apmācības šobrīd netiek piedāvātas

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Produkta eksperte Modrīte Šiškova

Par semināru:

Seminārs RVS Horizon lietotājiem par jaunumiem sistēmas ekrāna izskatu un filtru lietošanā. Ieteikumi ērtai un efektīvai datu kārtošanai un atlasīšanai dokumentu sarakstos, pamatdatos un atskaitēs.

Prasme ātri atlasīt, sakārtot un apstrādāt sistēmā ievadītos datus atvieglo ikdienas darbu. Pēdējās sistēmas versijās būtiski mainījusies izskatu un filtru funkcionalitāte, šo jauno iespēju pārzināšana un izmantošana palīdzēs ietaupīt laiku un strādāt efektīvāk.

Šī semināra ietvaros apgūsim:

 1. Jaunumus ekrāna izskatos, jaunu izskatu veidošanu, saglabāšanu; summēšanas un grupēšanas iespējas.
 2. Jaunumus filtru veidošanā, filtru saglabāšanu, darbu ar filtru katalogu, globālo filtru veidošanu, apskatīsim dažādus filtru nosacījumus un filtru veidošanas piemērus.
 3. Dažādas iespējas datu izgūšanā no Horizon – eksports uz Excel, sūtīšana uz e-pastu, izdrukas failā utt.
 4. Tips & tricks ērtākam darbam ar Horizon – lietotāja saskarne, rīkjosla, logu kopas, karstie taustiņi u.c.

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes semināra laikā, lūdzu, iesūtiet e-pastā modrite.siskova@visma.com piecas darba dienas iepriekš.

Katram semināra dalībniekam būs uzstādīts dators (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 11:00
Darbs ar ekrāna izskatiem; datu summēšana, grupēšana.
Ātrie filtri; darbības, ko var veikt no datu sarakstiem.
11:00 - 11:30
Kafijas pauze
11:30-12:30
Filtru veidošana, saglabāšana; globālie filtri; filtru nosacījumi.
Datu izgūšana no sistēmas (eksports uz Excel, e-pasti, izdrukas failā)
12:30-13:00
Ieteikumi ērtākam darbam ar Horizon, atbildes uz jautājumiem

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Pēc reģistrēšanās saņemsiet rēķinu, kas jāapmaksā rēķinā norādītā termiņā.
Reģistrācija tiek uzskatīta par pabeigtu, kad rēķina apmaksa ir veikta.

Par semināra noklausīšanos dalībniekiem tiek izsniegtas apliecības.
Interesējošos jautājumus par semināra tēmu lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Programma

Inventāra pamatdati un pamatprocesi

Apmācības šobrīd netiek piedāvātas

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Klientu konsultante Ligita Ķirīte

Par semināru:

Semināra tēma ir inventāra uzskaite Horizon Inventāra modulī. Seminārs paredzēts lietotājiem, kas uzsāk darbu ar Inventāra moduli vai vēlas papildināt savas zināšanas darbā ar Horizon.

Pilnvērtīgai apmācību materiāla apguvei būtu vēlamas pamatzināšanas darbā ar Horizon, kā arī noliktavas uzskaites pamatprocesos. Priekšzināšanas darbā ar Inventāra moduli nav nepieciešamas.

Seminārs ir organizēts kā praktiska nodarbība pie datoriem, semināra gaitā paralēli lektora stāstītajam, katrs apmeklētājs patstāvīgi Horizon vidē ievadīs dokumentus, veidos atskaites utt.

Semināra laikā apskatīsim šādas tēmas:

 • Inventāra uzskaites būtība, atšķirības no noliktavas uzskaites.
 • Darba uzsākšana Horizon Inventāra modulī, datu sakārtošana, ieteikumi ērtākai uzskaites organizēšanai.
 • Kas jāņem vērā, organizējot inventāra uzskaiti, ja vēlamies veikt elektronisku inventarizāciju?
 • Inventāra pamatdati un pamatprocesi, tādi kā:
       - inventāra saņemšana un serializēšana (sēriju numuru piešķiršana);
       - inventāra kartīte;
       - inventāra atbildīgās personas un lietotāji;
       - atrašanās vietas;
       - inventāra dokumenti (izsniegšana lietošanā, atgriešana no lietotāja, lietotāja maiņa, iekšējā kustība, norakstīšana);
 • Inventāra atskaites.

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes semināra laikā, lūdzu, sūtiet tos e-pastā ligita.kirite@visma.com piecas darba dienas iepriekš.

Katram semināra dalībniekam būs uzstādīts dators (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30-11:30
Inventāra uzskaites būtība. Datu sakārtošana. Inventāra pamatdati.
11:30-12:00
Kafijas pauze
12:00 - 14:00
Inventāra pamatprocesi. Inventāra dokumenti. Atskaites.
14:00 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze. 

Pēc reģistrēšanās saņemsiet rēķinu, kas jāapmaksā rēķinā norādītā termiņā.
Reģistrācija tiek uzskatīta par pabeigtu, kad rēķina apmaksa ir veikta.

Par semināra noklausīšanos dalībniekiem tiek izsniegtas apliecības.
Interesējošos jautājumus par semināra tēmu lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Programma

Saskaņošanas funkcionalitāte

Apmācības šobrīd netiek piedāvātas

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Produkta eksperts Raita Reine

Par semināru:

Seminārs Horizon lietotājiem par dažādu pieteikumu/dokumentu saskaņošanas plūsmas organizēšanu Horizon.

Seminārs tiek organizēts uz Horizon 505.versijas bāzes, kurā ir veiktas būtiskas izmaiņas:

 1. vizuālas izmaiņas - mainītas izvēlnes, pārveidotas esošās sistēmas kartītes un ievadformas, lauku nosaukumi;
 2. loģikas izmaiņas - būtiski izmainīta un papildināta sistēmas uzvedība un pieejamās iespējas;
 3. jaunumi - jauna funkcionalitāte <Saskaņotājs prombūtnē jeb Aizvietošana>, scenāriju pārbaude.

Seminārs tiek organizēts kā praktiska nodarbība, kurā paralēli semināra vadītāja stāstītajam, patstāvīgi konfigurēsiet Saskaņošanas moduli Horizon un veiksiet saskaņošanu Horizon WEB / HOP.

Pēc semināra noklausīšanās, iegūsiet praktiskas iemaņas:

 • kā konfigurēt Horizon pieteikumu/dokumentu saskaņošanai;
 • kādi ir Saskaņošanas moduļa darbības pamatprincipi un kā sakārtot pamatdatus;
 • kā nodot pieteikumu/dokumentu saskaņošanai, un apstrādāt apstiprināšanas uzdevumus;
 • kā pilnvērtīgi strādāt ar saskaņošanas moduli.

Saņemsiet arī vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon Saskaņošanas moduli.

Seminārs paredzēts grāmatvežiem, personāla speciālistiem, sistēmas administratoriem un citiem lietotājiem, kuri atbildīgi par saskaņošanas plūsmu metarēķiniem un materiālo vērtību kustību, komandējumu, personāla (atvaļinājumu, brīvas formas u.c.) pieteikumiem.


Ja Jums ir specifiski darījumu, kuru uzskaitē rodas datu atšķirības, lūdzu, iesūtiet šādus piemērus (ekrānšāvienus ar aprakstiem) e-pastā raita.reine@visma.com piecas darba dienas iepriekš.
Katram semināra dalībniekam būs uzstādīts dators (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 11:00
Horizon konfigurēšana dokumentu saskaņošanai
Saskaņošanas moduļa darbības pamatprincipi un pamatdatu konfigurēšana
11:00 - 11:30
Kafijas pauze
11:30 - 13:00
Praktisks darbs ar pieteikumiem un to saskaņošanu
13:00 - 13:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 90.00 EUR + PVN vienai personai
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 360.00 + PVN

Pēc reģistrēšanās saņemsiet rēķinu, kas jāapmaksā rēķinā norādītā termiņā.
Reģistrācija tiek uzskatīta par pabeigtu, kad rēķina apmaksa ir veikta.

Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.
Par semināra noklausīšanos dalībniekiem tiek izsniegtas apliecības.
Interesējošos jautājumus par semināra tēmu lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Papildu apmācību datums šosezon netiek plānots.

Programma