Datu analītikas iespējas Horizon klientiem

Analizē uzņēmuma finanšu rādītājus, pieņem informētus lēmumus un padari uzņēmuma datus pieejamus arī darbiniekiem, kas ikdienā nav Horizon lietotāji 

HoP
Atskaites

Horizon datu apskate jebkurā viedierīcē vai datorā ar interneta pieslēgumu

Uzzināt vairāk

Excel
spraudnis

Horizon datu eksports Excel atskaitē pēc iepriekš definētiem kritērijiem un šo datu atjaunošana ar vienu klikšķi

Uzzināt vairāk

Individuāls BI risinājums

 

Individuāli izstrādāts BI risinājums, Horizon un citu datu avotu apvienošanai datu analīzei visdažādākajos veidos

Uzzināt vairāk

Kuru risinājumu izvēlēties?


Galvenās
funkcijas

Vizualizācijas
Piekļuve no
mobilajām ierīcēm
Lejupizpētes
(drill down) iespējas
Datu ieguve
Pieejamie Horizon dati
Citi datu avoti
Elastība datu analīzē
Informācijas pieejamība
Datu aktualitāte

HoP
atskaites

automātiski
publicētās atskaites
zema
visi HOP lietotāji
aktuālie dati

Excel
spraudnis

jāveido pašam, atbilstoši Excel iespējām
daļēji manuāli
publicētās atskaites
manuāli jāsavieno Excel katram lietotājam
vidēja
jāpārsūta Excel
aktuālie dati

Individuāls BI
risinājums

pielāgojami vadības paneļi
automatiski
pielāgojams atbilstoši prasībām
automātiska datu ielāde no neierobežota avotu skaita
ļoti augsta
visi lietotāji; automātiska informācijas izsūtīšana
iepriekšējās dienas/stundas situācija

Katrs no Visma piedāvātajiem datu analītikas risinājumiem sniedz ieskatu uzņēmuma finanšu rādītājos, ļaujot šos datus skatīt dažādos veidos. Lai izprastu datu analīzes dziļumu, ko sniedz katra no šim iespējām, piedāvājam piemēru par uzņēmuma debitoru datiem:


 

Kādu informāciju par uzņēmuma debitoriem var iegūt katrā no Visma Horizon datu analītikas rīkiem?

Var apskatīt debitoru sarakstu un visus parāda dokumentus.

Līdzās debitoru sarakstam un iespējai apskatīt saistītos parāda dokumentus, ar formulu palīdzību var tikt veikti aprēķini - piemēram, vidējais vēturiskais debitoru rēķinu apmaksas termiņš.

Līdzās gatavai grafiskai vai tabulveida debitoru parādu sadalījuma atskaitei (kopsummas, lejupizpēte (drill down), automātiskie brīdinājumi), analīzei var pievienot jebkādu cita veida informāciju par klientu - kontaktēšanās paradumus ar uzņēmumu, pakalpojumu lietošanas ieradumus, pašizmaksu katram no debitoriem u.c. informāciju.

Uzziniet vairāk, piesakoties individuālai prezentācijai!