Ieviešanas process

1

Lai iegādātos Horizon, klientam jāizvēlas uzņēmums, ar kuru veidot turpmāko sadarbību. Horizon ERP risinājuma ieviešanu veic ražotājs (SIA Visma Enterprise), Visma partneri un izplatītāji. Izvēloties Horizon resursu vadības sistēmas ieviesēju, iesakām izvērtēt sava uzņēmuma lielumu, darbības specifiku un atrašanās vietu. Organizācijām, kurām nepieciešams komplicēts risinājums, ieteicams vērsties pie ražotāja vai ražotāja partnera.

2

Saņemot prezentācijas pieteikumu, Horizon speciālisti sazinās ar uzņēmumu un izvērtē tā specifiku un prasības, lai piedāvātu piemērotāko risinājumu. Šī soļa ilgums ir atkarīgs no organizācijas lieluma un ERP sistēmas sarežģītības – vienkāršos gadījumos risinājumu ir iespējams piedāvāt, noskaidrojot atbildes uz dažiem jautājumiem, citkārt nepieciešama komplicēta biznesa procesu analīze.

3

Pēc vienošanās par risinājumu un izmaksām, tiek slēgts līgums un var sākties projekta ieviešanas fāze. Tās laikā, ja nepieciešams, tiek veikta padziļināta uzskaites procesu analīze, ERP programmas failu instalācija un konfigurācija, dati no iepriekšējām sistēmām tiek pārnesti uz Horizon ERP un notiek darbinieku apmācība. RVS sistēmas ieviešana var ilgt dažas dienas vienkāršās situācijās vai pat gadu sarežģītos gadījumos, bet vidēji 3-6 mēnešus.

4

Gandrīz visos ERP ieviešanas projektos ir paredzētas arī konsultācijas, kas nepieciešamas, lai apgūtu prasmes pilnvērtīgai resursu vadības programmas izmantošanai. Pēc tam, kad Horizon ERP risinājums ir ieviests un organizācija uzsākusi darbu ar programmu, sākas biznesa vadības programmas uzturēšanas fāze. Tās laikā jūs saņemat programmas atjauninājumus un jums ir iespēja saņemt konsultācijas atbilstoši ar izplatītāju noslēgtajam līgumam.

5

ERP programmā ir iespējams veikt konfigurācijas izmaiņas. Izvērtējot situāciju, iespējams vienoties arī par papildu funkcionalitātes papildinājumu izstrādi. Ja šāda nepieciešamība rodas, klients sazinās ar ERP programmas ieviesēju, vienojas par izmaksām un termiņiem, un tiek uzsākts darbs.

Izmaksas

Sistēmas izmaksas veido vairākas daļas:

1

Abonēšanas izmaksas atkarīgas no izvēlētās funkcionalitātes plašuma un nepieciešamā papildu apjoma - lietotāju, algas kartiņu un uzņēmumu skaita, kā arī tā vai izmantosiet Horizon mākoņrisinājumu. Pamatpaka ietver grāmatvedības, noliktavas, algu un personāla funkcionalitāti, kā arī 2 lietotājus, 20 algu kartītes un 1 firmu. Šāda komplekta cena ir 73 eur (+PVN) mēnesī. Abonēšanas maksā iekļauta iespēja veikt regulārus programmas atjauninājumus, pielāgošanu normatīvo aktu izmaiņām un uzlabojumus.

Uzzināt vairāk par abonēšanas komplektācijām »

2

Ieviešanas izmaksas ir atkarīgas no risinājuma sarežģītības. Tās veido biznesa analīze (ja tāda nepieciešama), datu pārnešana, grāmatvedības sistēmas instalēšana un konfigurēšana, apmācības un papildu darbi, ja tādi ir nepieciešami. Ieviešanas izmaksas nosaka uzņēmums, kas nodrošina sistēmas ieviešanu. Klienti var izvēlēties jebkuru no Horizon ieviešanas partneriem.

3

Konsultāciju izmaksas veido darbi un apmācības, kas nepieciešamas sistēmas lietošanas gaitā. Tās sniedz uzņēmums, ar kuru Horzion lietotājs noslēdzis līgumu par konsultāciju sniegšanu. Tām var būt dažādi apmaksas modeļi - abonēšanas maksa, klātienes konsultāciju stundu likme, attālināto konsultāciju maksa un dažādi kombinēti apmaksas modeļi. Konsultāciju sniedzēju iespējams mainīt pēc nepieciešamības, tomēr jāņem vērā, ka efektīvāk palīdzēt varēs konsultants, kas pārzina jums ieviesto risinājumu.

 
 

Pieteikties
saziņai

Biroja tālr.: 67116211
E-pasts: [email protected]

Aizpildiet anketu, lai pieteiktos konsultācijai ar ekspertu par resursu vadības un grāmatvedības programmas Horizon piemērotību savam uzņēmumam!
.

Horizon-cenu-pierpasījums-icon-01.svg

Saņemiet cenu piedāvājumu

1

Aizpildiet anketu, norādot datus par uzņēmuma darbinieku skaitu, potenciālo lietotāju skaitu un nepieciešamo funkcionalitāti.

2

Sazināsimies ar Jums 1 darba dienas laikā pēc anketas saņemšanas.