Ieviešanas process

Horizon sistēmas ieviešanas process pamatā sastāv no sekojošiem elementiem: sistēmas piegāde, sistēmas sagatavošana, lai tā atbilstu organizācijas uzskaitei, lietotāju sagatavošana darbam ar sistēmu un datu pārcelšana vai atbalsts lietotājiem datu pārcelšanas procesa laikā. Katrs no tiem iekļauj darbus, kuru apjoms tiek novērtēts atbilstoši projekta sasniedzamajam rezultātam, organizācijas lielumam un procesu sarežģītībai.