Sadarbības noteikumi

Attiecas uz klientiem, kam spēkā uzturēšanas līgumi, kas noslēgti pirms 01.01.2018.