Uzņēmumu ieguvumi, lietojot loģistikas moduli:

Contract - green.svg

 • Integrēts ar grāmatvedības uzskaiti

  Informācija tiek ievadīta vienu reizi, izvairoties no datu pārvades kļūdām/nesakritībām.

 • Kontrole pār visu preču aprites procesu

  Piedāvājums, pieprasījums no klienta, pasūtījums piegādātājam un saņemšana noliktavā vienā sistēmā.

 • Pārskatāma preču plūsma

  Redzama aktuālā informācija par noliktavu - kas, kam, cik daudz nepieciešams, kā arī pasūtījumu statuss.

 • Ērta plānošana

  Pasūtījumu plānošana un veidošana, ņemot vērā noliktavas apgrozījumu un noteikto minimumu noliktavā.

Risinājuma iespējas

Piedāvājums

 

 • Cenu/darījuma piedāvājuma veidošana, ņemot vērā: iepirkuma cenas, iespējamās atlaides un prognozējot peļņu.

 

Analysing.png

Klienta pieprasījums

 

 • Klienta preču pieprasījuma fiksēšana.
 • Noliktavai pieprasīto preču pārskats, ņemot vērā esošos atlikumus un kopējo pieprasīto daudzumu.
 • Iespēja fiksēt klienta pieprasīto preci un nodot šo informāciju piegādātājam.
spot_Green_Webshop.png

Pasūtījums piegādātājam

 

 • Preču apkopojums no pieprasījumiem un pasūtījumu ģenerēšana piegādātājiem.
 • Informācija par pasūtīto preču statusu - apstiprinājums no piegādātāja, daudzumu korekcija, piegādes laika fiksēšana.

spot_Green_Sending-invoice.jpg

Preču saņemšana/izsniegšana

 

 • Saņemšanas pavadzīmes ģenerēšana no pasūtījuma vai pasūtījuma rindām.
 • Saņemto daudzumu salīdzināšana ar pasūtīto daudzumu.
 • Pieprasījumu rindas - iespēja redzēt pieprasīto/pārdoto daudzumu.
 • Pārdošanas (norakstīšanas vai iekšējās kustības) pavadzīmes ģenerēšana no pieprasījuma dokumenta vai pieprasījumu rindām.
 • Pārdošanas un saņemšanas pavadzīmes aizpilde no pasūtījuma.
agreement.png

Plānošana un citas iespējas

 

 • Lietotāji var paši veidot uzņēmuma preču apritei atbilstošu aprēķina formulu (iepirkumu pārvaldība).
 • Iespējams dinamiski veidot preču rezervācijas.
 • Iepirkumu pārvaldība - iespējams pasūtāmo daudzumu automātisks aprēķins un pasūtījumu piegādātājiem ģenerēšana.
spot_Green_Presentation.png

Uzziniet vairāk, piesakoties individuālai prezentācijai!