Integrēta ar grāmatvedības uzskaiti

Pilnīga uzņēmuma krājumu uzskaite

Vienkārši veidojamas operatīvās krājumu aprites atskaites

Izmantojot Visma Horizon Noliktavas uzskaiti

svg (1).svg

Optimāli preču atlikumi

 • Preču pasūtīšana atbilstoši patēriņam
 • Minimālo preču atlikumu kontrole
 • Nelikvīdu pārvaldība

Operatīva informācija lēmumu pieņemšanai

 • Par atlikumiem
 • Par pasūtījumu statusiem
 • Par realizācijas dinamiku
 • Par preču plūsmām
 • Par darbinieku veiktajām darbībām sistēmā

Paātrināta preču aprite

 • Elastīga preču cenošana un atlaižu mehānisms
 • Klientu pasūtījumu pārvaldība
 • Mazāk darba noliktavas dokumentu apstrādē

Dokumentu elektroniska apmaiņa

 • Procesu automatizācija
 • Mobilie risinājumi un svītrkodu izmantošana
 • Integrācija ar internetveikaliem

svg.svg

Noliktavas uzskaites galvenās funkcijas

Savlaicīga un precīza
PREČU PASŪTĪŠANA UN SAŅEMŠANA

 • Automatizēta preču pasūtīšana piegādātājiem, balstoties uz preču apgrozījuma analīzi, minimālajiem preču atlikumiem, klientu pasūtījumiem u.c.;
 • Iespējams noteikt dažādus nosacījumus piegādātājiem un automātiski kontrolēt tos preces pasūtot un saņemot (piemēram, piegādājamo preču specifikācija, piegādes cena u.c.);
 • Piegādātāju pasūtījumu izpildes atsekošana, piegādātāju izvērtēšana;
 • Informācija par pasūtījuma izpildes statusu, daļēji izpildīti pasūtījumi, termiņi utt;
 • Saņemšanas pavadīmes automātiska izveidošana no pasūtījuma piegādātājiem;
 • Sortimenta kontrole pa noliktavām;
 • Preču partiju un dažādu kavalitātes parametru fiksēšana;
 • Preču marķēšana ar iekšējiem svītrkodiem;
 • Svītrkodu skaneru izmantošana preču pieņemšanā. Sasaiste ar dažādām svītrkodu lasīšanas ierīcēm un mobilajiem risinajumiem noliktavas uzskaitei;
 • Iespēja importēt sistēmā preču pasūtījumus un saņemšanas pavadzīmes no Excel, kā arī datu apmaiņa ar citām sistēmām (piem. EDISoft, Telema u.c.).
spot_Green_Webshop.png

Kontrolēta un efektīva
PREČU PĀRDOŠANA UN PĀRVIETOŠANA

 • Iespējams noteikt automātisku dažādu pārdošanas cenu un atlaižu piemērošanu dažādām preču un klientu grupām, kā arī dažādiem preču apjomiem;
 • Iespējams noteikt dažādus pārdošanas nosacījumus klientiem vai to grupām (piemēram, minimālais iepakojums, piegādes veids, apmaksas termiņš, pieļaujamais kredītlimits u.c.);
 • Klientu pasūtījumu reģistrēšana un to izpildes atsekošana;
  Pasūtījumu imports no internetveikala;
 • Preču rezervēšana plānotajiem pārdošanas darījumiem, nodrošinot to pieejamību darījuma brīdī;
 • Sortimenta kontrole pa klientiem;
 • Sortimenta kontrole pa noliktavām;
 • Preču komplektēšana, izmantojot komplektēšanas sarakstus vai svītrkodu nolasīšanas ierīces;
 • Pielāgojamas dokumentu izdrukas formas, nodrošinot dažādu preču pārvietošanai nepieciešamo dokumentu drukāšanu no sistēmas;
 • Iespēja importēt sistēmā klientu pasūtījumus un pārdošanas pavadzīmes no Excel, kā arī datu apmaiņa ar citām sistēmām (piem. EDISoft, Telema u.c.)
 • Specializētu noliktavas kustības dokumenti - norakstīšanas akts, ražošanas akts, pārcenošanas protokols, atpakaļsaņemšanas, atgriežanas, iekšējās kustības p/z.
spot_Green_Webshop.png

Operatīva, precīza un detalizēta
INFORMĀCIJA PAR PREČU ATLIKUMIEM un DARBĪBAS ANALĪZE

 • Operatīva informācija par aktuālajiem preču atlikumiem un iespēja iegūt noliktavas apgrozījuma un atlikuma pārskatus par jebkuru periodu;
 • Preču realizācijas pārskati, kas nodrošina realizācijas datu analīzi dažādos griezumos - periodi, klienti, preču grupas, piegādātāji, menedžeri, noliktavas u.c.;
 • Preču kataloga klasifikācija pēc neierobežota pazīmju skaita (piegādātājs, partija, piegādes laiks, preces īpašības - tilpums, krāsa, utt.);
 • Papildus sistēmā definētajām preču pazīmēm, iespējams pievienot arī paša izvēlētas pazīmes, kuras tālāk izmanto kā kritērijus dažādu atskaišu veidošanā;
 • Preču atlikumu rezervācija plānotajiem darījumiem informācijai gan par fiziski noliktavā atrodamajām precēm, gan par precēm, kas pieejamas pārdošanai*;
 • Noliktavas atlikumu inventarizācija gan veicot daļēju, gan pilnu noliktavas atlikumu inventarizāciju;
 • Atskaites par nelikvīdajiem atlikumiem un precēm, kurām tuvojas derīguma termiņa beigas;
  Minimālo preču atlikumu kontrole;
 • Noliktavas uzkaites metodes - FIFO un FEFO, ar iespēju precizēt faktiski izniegtās preču partijas. Partiju kustības izsekojamība, derīguma termiņu un nelikvīdo atlikumu kontrole;
  Preču kartiņā fiksēto informāciju iespējams izmantot kā datu avotu internetveikalam nodrošinot vienotu preču sortimenta pārvaldību;
 • Preču pašizmaksas aprēķins, iekļaujot tajā informāciju arī par preču piegādes izmaksām gan no piegādātāja, gan klientam;
 • Instrastat atkaišu sagatavošana par ievedumiem uz izvedumiem uz ES valstīm;
 • Lietotāju darbību izsekojamība sistēmā;
 • Noliktavas uzskaites pilna sasaiste ar finanšu uzskaiti (grāmatvedību).

* Lai nodrošinātu funkcionalitāti papildus nepieciešams abonēt funkcionalitātes paku “Vairumtirdzniecība”.

spot_Green_Webshop.png

WT Terminal atsauksme par VISMA HoP atskaites - pašapaklpošanās risinājumu

"Mūsu uzņēmums sniedz plaša spektra ostas pakalpojumus. Lai klientiem būtu iespēja redzēt operatīvos datus par krājumu noliktavas atlikumiem, kādā statusā ir materiāli, kā arī tiešsaistē sekot līdzi ievesto un izvesto kravu sarakstiem, tika ieviests HoP Atskaišu modulis. Tagad klientam pārskatāmā veidā ir pieejami dati, kas atvieglo kravu plānošanu tālākai pārvadāšanai." 

Māra Stabulniece
Loģistikas speciāliste, WT Terminal
Clean R

Uzziniet vairāk, piesakoties individuālai prezentācijai!