Integrētas algu un personāla sistēmas izmantošana uzlabo uzņēmuma efektivitāti un darbinieku apmierinātību

Laika ietaupījums

Integrētais risinājums ļauj izvairīties no dubultas datu ievades un laika patēriņa tos apkopojot. Dokumentu un atskaišu sagatavošana notiek ievērojami ātrāk.

Kļūdu samazinājums

Strādājot ar datiem vienā sistēmā, tiek novērstas kļūdas, kas rodas ievadot līdzīgu informāciju vairākās sistēmās vai pazaudējot dokumentus.

Pārskatāmība

Vienā sistēmā dati ir pieejami plašākam personu lokam. Tāpēc vienkāršāk ir izveidot atskaites un ieviest, piemēram, pašapkalpošanās risinājumus.

Horizon Personāla modulis nodrošina pilnu darbinieka informācijas (personas datu un darba attiecību datu) uzkrāšanu personas kartītē

 

To iespējams izmantot dažādu uzdevumu izpildei:

Uzziniet vairāk, piesakoties individuālai prezentācijai!