Horizon ieviešana

Ieviešanas process, licencēšanas nosacījumi un tehniskās prasības.

 Lejupielādēt tehniskās prasības 

1.

 Lai iegādātos Horizon, klientam jāizvēlas uzņēmums, ar kuru veidot turpmāko sadarbību. Horizon ERP risinājuma ieviešanu veic ražotājs (SIA Visma Enterprise), Visma partneri un izplatītāji.  Izvēloties Horizon resursu vadības sistēmas ieviesēju, iesakām izvērtēt sava uzņēmuma lielumu, darbības specifiku un atrašanās vietu. Organizācijām, kurām nepieciešams komplicēts risinājums, ieteicams vērsties pie ražotāja vai ražotāja partnera.

2.

 Saņemot prezentācijas pieteikumu, Horizon speciālisti sazinās ar uzņēmumu un izvērtē tā specifiku un prasības, lai piedāvātu piemērotāko risinājumu. Šī soļa ilgums ir atkarīgs no organizācijas lieluma un ERP sistēmas sarežģītības – vienkāršos gadījumos risinājumu ir iespējams piedāvāt, noskaidrojot atbildes uz dažiem jautājumiem, citkārt nepieciešama komplicēta biznesa procesu analīze.

3.

 Pēc vienošanās par risinājumu un izmaksām, tiek slēgts līgums un var sākties projekta ieviešanas fāze. Tās laikā, ja nepieciešams, tiek veikta padziļināta uzskaites procesu analīze,  ERP programmas failu instalācija un konfigurācija,  dati no iepriekšējām sistēmām tiek pārnesti uz Horizon ERP un notiek darbinieku apmācība. RVS sistēmas ieviešanas ilgums tiek atrunāts līgumā – tas var ilgt dažas dienas vienkāršās situācijās vai pat gadu sarežģītos gadījumos, bet vidēji 3-6 mēnešus.

4.

Gandrīz visos ERP ieviešanas projektos ir paredzētas arī konsultācijas, kas nepieciešamas, lai apgūtu prasmes pilnvērtīgai resursu vadības programmas izmantošanai. Pēc tam, kad Horizon ERP risinājums ir ieviests un organizācija uzsākusi darbu ar programmu, sākas biznesa vadības programmas uzturēšanas fāze. Tās laikā jūs saņemat programmas atjauninājumus un jums ir iespēja saņemt konsultācijas atbilstoši ar izplatītāju noslēgtajam līgumam.

5.

ERP programmā ir iespējams veikt konfigurācijas izmaiņas. Izvērtējot situāciju, iespējams vienoties arī par papildus funkcionalitātes papildinājumu izstrādi.  Ja šāda nepieciešamība rodas, klients sazinās ar ERP programmas ieviesēju, vienojas par izmaksām un termiņiem, un tiek uzsākts darbs.

Izmaksas

Sistēmas izmaksas veido vairākas daļas:

1. RVS sistēmas ieviešanas izmaksas – tās ir atkarīgas risinājuma sarežģītības.  Šīs izmaksas veido biznesa analīze (ja tāda nepieciešama), datu pārnešana, grāmatvedības sistēmas instalēšana un konfigurēšana, apmācības un papildus darbi, ja tādi ir nepieciešami. 

2. Licences abonēšanas izmaksas ir atkarīgas no lietotāju skaita un izvēlētās funkcionalitātes. Ar ERP programmu vienlaicīgi var strādāt tik darbinieki, cik iekļauti licences līgumā. Pieejami divi lietošanas režīmi - iespēja veikt darbības ERP programmā un iespēja veikt tikai datu apskati.  Licencē ieļauto lietotāju skaitu un fukcionalitāti iespējams papildināt sistēmas uzturēšanas perioda laikā. 

3. Uzturēšanas vai abonēšanas izmaksas - tajās ir iekļauta programmas koda uzturēšana, jaunu versiju un uzlabojumu izstrāde. Uzturēšanas vai abonēšanas izmaksas tiek aprēķinātas balstoties uz klienta izmantoto ERP licenču vērtību.  

4. Konsultāciju izmaksas – Horizon ERP klientiem ir iespēja noskaidrot sev interesējošos jautājumus un saņemt papildus apmācības, izmantojot maksas konsultācijas vai abonējot neierobežotu konsultāciju pakalpojumu. 

Īpašais piedāvājums darba uzsākšanai ar Horizon, ietver 2 lietotājus Horizon ERP bāzes funkcionalitāti, algu aprēķināšanas iespēju līdz 20 darbiniekiem un uzskaiti līdz 200 pamatlīdzekļiem. Šādas komplektācijas abonēšanas maksa ir 35 EUR + PVN/mēnesī. Šī cena neietver ieviešanas izmaksas. Minimālais abonēšanas periods - 1 gads.

 

Licencēšanas principi

Uzņēmuma resursu vadības sistēmas Horizon (turpmāk tekstā sauktas – Programma) licencēšanas principi.

Visi principi
 1. Programmas lietošanas legalitāti apliecina klientam izsniegtā programmas licence, kurā norādīti klienta rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese), licences numurs un autorizācijas kods. Klientam ir tiesības lietot programmu tikai tad, ja viņam ir Programmas izstrādātāja piešķirta licence uz konkrēto Programmu, kas atļauj to lietot, nodrošinot attiecīgo funkcionalitāti noteiktajam lietotāju skaitam.
 2. Saņemot Programmas licenci, klients iegūst tiesības lietot Programmu neierobežotu laiku.
 3. Programmas lietošanas tiesības nav nododamas trešajām personām, sadalāmas vai apvienojamas bez rakstiskas saskaņošanas ar Programmas izstrādātāju.
 4. Programmas izstrādātājs neatpērk Programmas lietošanas tiesības (licenci) no klienta.
 5. Klientam iegādājoties Programmas iespēju „Papildu uzņēmums”, ir jāievēro šādi principi:
  1. Programmas izstrādātājs atsevišķu licenci katram Programmas iespējas „Papildu uzņēmums” lietotājam neizsniedz;
  2. Programmas iespējas „Papildu uzņēmums” lietošanas legalitāti lietotājam apliecina Programmas izstrādātāja izsniegts rakstisks dokuments, kas izsniegts pēc klienta pieprasījuma;
  3. klientam ir pienākums informēt Programmas iespējas „Papildu uzņēmums” lietotājus par klienta licencē noteiktajiem Programmas lietošanas nosacījumiem. Par jebkuriem licencē noteiktajiem Programmas lietošanas noteikumu pārkāpumiem Programmas izstrādātājs vērsīsies pret klientu;
  4. Programmas izstrādātājam ir tiesības pieprasīt no klienta informāciju par Programmas iespējas „Papildu uzņēmums” lietotājiem.
 6. Programmas lietošanas apjoms tiek ierobežots ar konkurējošo/vienlaicīgo lietotāju skaitu un izvēlēto funkcionalitāti atbilstoši licences kvantitatīvajam ierobežojumam. Programma tiek licencēta uzskaitot konkurējošos pieslēgumus, t.i. vienlaicīgo pieslēgumu skaitu Programmas datu bāzei.
 7. Vienlaicīgie pieslēgumi Programmas datu bāzei tiek dalīti pilnas funkcionalitātes pieslēgumos un read-only pieslēgumos. Pieslēguma read-only lietotājiem var būt nodefinētas dažādu līmeņu apskates tiesības, bet nebūs tiesības pievienot jaunus ierakstus.
 8. Programmā reģistrējamo lietotāju skaits netiek ierobežots.

Programmas koda uzturēšanas principi.

 1. Programmas izstrādātājs nodrošina Programmai koda uzturēšanu no Programmas licences iegādes datuma, ja klients ir iegādājies Programmas koda uzturēšanas pakalpojumu un ir apmaksājis programmas koda uzturēšanas gada maksājumu.
 2. Programmas koda uzturēšanas laikā klientam ir tiesības saņemt atjaunotās Programmas versijas, kā arī pieteikt problēmas, kas saistītas ar Programmas lietošanu, klientu apkalpojošajam Programmas izplatītājam.
 3. Programmas koda uzturēšanas periods ir viens gads. Programmas koda uzturēšanas maksājums katram Programmas koda uzturēšanas periodam tiek noteikts ņemot vērā Klienta iegādāto Programmas licenču vērtību (bez atlaidēm) uz kārtējā Programmas koda uzturēšanas perioda sākumu un noteikto Programmas koda uzturēšanas maksājuma procentu. Ja Klients maksājumu par Programmas koda uzturēšanas periodu veic biežāk kā reizi gadā, Programmas koda uzturēšanas maksājums tiek noteikts ņemot vērā Klienta iegādāto Programmas licenču vērtību (bez atlaidēm) uz kārtējā maksājuma perioda sākumu un noteikto Programmas koda uzturēšanas maksājuma procentu.
 4. Ja klients nav veicis maksājumus par Programmas koda uzturēšanu, tad viņš ir tiesīgs izmantot to programmas versiju, kādu viņš saņēmis Programmas licences iegādes brīdī, vai lietojis apmaksātā uzturēšanas perioda beigās.
 5. Ja ir bijis pārtraukums Programmas koda uzturēšanas maksājumos, un klients vēlas saņemt atjaunotu Programmas versiju un/vai pieteikt problēmas, kas saistītas ar Programmas lietošanu, tad klientam ir jāatjauno Programmas koda uzturēšana par tekošo uzturēšanas periodu, kā arī par visiem iepriekšējiem periodiem, par kuriem netika veikti Programmas koda uzturēšanas maksājumi.

Programmas licences papildināšanas principi.

 1. Programmas licences apjomu var papildināt līdz Programmas izstrādātāja noteiktajam atbilstošā produkta maksimālajam apjomam arī gadījumos, ja klients nav veicis maksājumus par Programmas koda uzturēšanu;
 2. Lai esošo Programmas funkcionalitāti papildinātu ar jaunu moduli, klientam ir jābūt uzstādītai jaunākajai Programmas versijai, kuru var iegūt veicot  Programmas koda uzturēšanas maksājumus.

Programmas izstrādātāja noteiktie pamatprincipi Programmas izplatītāja sadarbībai ar Klientu.

 1. Programmas izstrādātājs ir izveidojis Programmas izplatītāju tīklu, kas nodarbojas ar Programmu pārdošanu, ieviešanu un apkalpošanu klientiem.
 2. Klientam ir iespēja izvēlēties to Programmas izplatītāju, kurš nodrošina klienta prasībām visatbilstošākos Programmas ieviešanas un apkalpošanas nosacījumus.

Videoseminārs "Kā izvēlēties grāmatvedības un resursu vadības programmu? Kritēriji un jautājumi, kurus nedrīkst aizmirst uzdot."

Uzzināt vairāk un reģistrēties

.
.

Pieteikt individuālu Horizon prezentāciju

Mums ir nepieciešama Jūsu piekrišana
visma.lv kontakti
 

Lai piedāvātu saturu, kas pielāgots Jūsu interesēm, mēs izmantojam sīkdatnes, kuras apvieno informāciju par darbībām šajā mājaslapā ar informāciju, kuru Jūs mums sniedzat.

Piekrītot, Jūs ļaujat mums uzkrāt un apstrādāt savu personīgo informāciju, kā aprakstīts šeit.