VISMA Horizon

Abonē un maksā tikai par to, ko lieto

pieprasīt piedāvājumu

Pamatsistēma

Grāmatvedība

Algas un personāls

Noliktava

Lasīt vairāk

Papildiespējas
pamatdarbības procesiem

Mazumtirdzniecība

Vairumtirdzniecība

Ražošana

Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi

Lasīt vairāk

Papildiespējas
procesu automatizācijai

Resursu uzskaite

Norēķini

Integrācija

Vairāku firmu pārvaldība

Lasīt vairāk

Pašapkalpošanās portāls darbiniekiem - Visma HoP

  • Personāla dati
  • Rēķini
  • Materiālie resursi
  • Atskaites
  • Laika vadība

Lasīt vairāk

Pārskatāmas atskaites vadītājiem - Horizon Cloud BI

Lasīt vairāk

Partneru piedāvājumi - integrēti risinājumi Horizon klientiem

JĀ, es piekrītu, ka mani personas dati tiek izmantoti šeit aprakstītajā veidā un zinu, ka varu savu piekrišanu to izmantošanai atsaukt jebkurā brīdī.
Jā, es gribu saņemt manām interesēm atbilstošu informāciju no Visma. Es zinu, ka varu atteikties no vienošanās par informācijas saņemšanu jebkurā brīdī vai mainīt savas interešu jomas, izmantojot Abonēšanas vadības sistēmu.

Pieprasīt cenu piedāvājumu

1

Aizpildiet anketu, norādot datus par uzņēmuma darbinieku skaitu, potenciālo lietotāju skaitu un nepieciešamo funkcionalitāti.

2

Saņemiet abonēšanas cenas piedāvājumu e-pastā vienas darba dienas laikā.

Pieprasīt cenu piedāvājumu