Izvēlieties atbalsta līmeni

Zemāk redzamās anketas aizpildīšana un iesniegšana apliecina norādītā SIA "Visma Enterprisa" klienta vēlmi uzsākt izvēlētā atbalsta abonēšanas līmeņa izmantošanu, saskaņā ar sadarbības lapā publicētajiem Horizon pieteikumu apstrādes un atbalsta pakalpojumu abonēšanas noteikumiem.

Anketa

(Pieteikumu iesniegt var tikai ar SIA Visma Enterprise noslēgtajā līgumā par pakalpojumu sniegšanu norādītā kontaktpersona.)
 
Visma izstrādāto produktu (Horizon, HoP, Numo)
 
Atbalsta līmeņu noteikumi