Izvēlieties atbalsta līmeni

Zemāk redzamās anketas aizpildīšana un iesniegšana apliecina norādītā Horizon klienta vēlmi uzsākt izvēlētā atbalsta abonēšanas līmeņa izmantošanu, saskaņā ar Horizon pieteikumu apstrādes un atbalsta pakalpojumu abonēšanas noteikumiem.

Anketa

(Pieteikumu iesniegt var tikai ar SIA Visma Enterprise noslēgtajā līgumā par pakalpojumu sniegšanu norādītā kontaktpersona.)
 
Horizon atbalsta līmenis
 
Atbalsta līmeņu noteikumi