Informācija

Apmācību komanda šim mācību gadam sagatavojusi 42 apmācības, no kurām 14 ir pavisam jaunas! Šogad piedāvājam arī 2 dienu apmācības intensīvākai zinību apgūšanai.

Apmācības notiek tiešsaistē, virtuālajā datorklasē, izmantojot audio-vizuālu komunikāciju - runājot, čatojot un pasniedzējam pie nepieciešamības pieslēdzoties dalībnieka apmācību Horizon.

Horizon video apmācības

Vairāk, kā 90+ video par dažādām Horizon funkcionalitātēm lietotājiem, kas plāno vai nesen sākuši strādāt ar Horizon vai vēlas pārbaudīt un atsvaidzināt savas zināšanas.

Lasīt vairāk un iegādāties piekļuvi »

Apmācību sarakstsApmācības

Algu aprēķina mēneša slēgšana (lietpratējiem)

Apmācību datums:
Aicinām pieteikties uz paziņojumu par jaunu apmācību datumu

Norises formāts:
Tiešsaistē

Vada: Klientu konsultante Inguna Jaunozola-Kaļķe

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par algu moduļa pamatprocesiem.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam patstāvīgi strādāsiet ar Horizon Algu moduli, izpildot dažādus praktiskus uzdevumus.

Apmācību laikā:

 • apskatīsim atvaļinājuma uzkrājumu aprēķina procesu;
 • izskatīsim ieturējumu kontroles iespējas;
 • apskatīsim darbinieka parādu uzskaites pamatprincipus un veiksim mēneša slēgšanas darbības;
 • apskatīsim nodokļu un citu ieturējumu pārskaitīšanas procesu;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem, kas noderēs patstāvīgi strādājot ar Horizon algu moduli.

Apmācības paredzētas grāmatvežiem, kas jau strādā ar Algu moduli un vēlas padziļināt savas zināšanas.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu inguna.jaunozola-kalke@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 – 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 12:00
Atvaļinājuma uzkrājumu aprēķina process, ieturējumu kontrole.
Iespējamās darbības ar aprēķina dokumentiem.
12:00 – 12:30
Pauze
12:30 – 14:00
Darbības ar parādiem, parādu atmaksa.
Mēneša slēgšana, nodokļu un citu ieturējumu pārskaitīšana.
14:00 – 14:30
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi apmacibas@visma.com.
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Atpakaļ

Algu atskaites

Apmācību datums:
Aicinām pieteikties uz paziņojumu par jaunu apmācību datumu

Norises formāts:
Tiešsaistē

Vada: Klientu konsultante Inguna Jaunozola-Kaļķe

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības par Horizon Algu moduļa atskaitēm.

Apmācības tiek organizētas, kā praktiska nodarbība, kurā tiks rādīts un stāstīts, kādas ir iespējas un kādi priekšnosacījumi jāievēro strādājot ar Algu moduļa atskaitēm.

Apmācību laikā:

 • izskatīsim, kādu informāciju iespējams iegūt no atskaitēm Aprēķinu kopsavilkums un Kopsavilkums pa kontējumiem;
 • apgūsim Dinamisko aprēķinu kopsavilkumu;
 • apskatīsim, kādi nosacījumi ir jāievēro sagatavojot ''Ziņojumu par VSAOI'' un ''Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātām summām'';
 • veiksim statistikas pārskata ''2-Darbs'' pamatdatu konfigurāciju, aprēķinu un datu salīdzināšanu ar citām atskaitēm;
 • apskatīsim svarīgākos Kontroles pārskatus un atskaiti ''Izpeļņas aprēķina protokols'';
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu, kas noderēs patstāvīgi strādājot ar algu moduļa atskaitēm.

Apmācības paredzētas grāmatvežiem, kuri strādā ar Algu moduli un ir nepieciešamība papildināt zināšanas par algu atskaitēm.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu inguna.jaunozola-kalke@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 12:00
Aprēķinu kopsavilkums, Kopsavilkums pa kontējumiem; Dinamisko atskaišu veidošana.
Pārskatu ''Ziņojums par VSAOI'' un ''Paziņojums par fiziskai personai izmaksātām summām'' sagatavošana.

12:00 - 12:30
Pauze
12:30 – 14:00
Statistikas pārskata ''2-darbs'' pamatdatu konfigurācija, aprēķināšana un datu pārbaude; Izpeļņas aprēķina protokols; Kontroles pārskati.
14:00 – 14:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi apmacibas@visma.com .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Atpakaļ

Algu dokumentu labošana un pārrēķins (lietpratējiem)

Apmācību datums:
02.06. - PIEEJAMA PĒDĒJĀ VIETA

Norises formāts:
Tiešsaistē

Vada: Klientu konsultante Ilze Kūma

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par algu moduļa pamatprocesiem. 

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam pastāvīgi strādāsiet ar Horizon Algu moduli, izpildot dažādus praktiskus uzdevumus.

Apmācību laikā: 

 • apskatīsim dažādas situācijas, kuras saistītas ar personas amatu datu izmaiņām un darba samaksas pārrēķiniem par iepriekšējiem periodiem;
 • izskatīsim dokumentu labošanas, mēneša vidējās izpeļņas un algas aprēķinu iespējas;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem, kas noderēs patstāvīgi strādājot ar Horizon algu moduli.

Apmācības paredzētas grāmatvežiem, kas jau strādā ar Algu moduli un vēlas padziļināt savas zināšanas. 

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu ilze.kuma@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 10:30
Personas amatu datu maiņa un ar to saistītie pārrēķini.
10:30-10:35
Pauze
10:35-12:00
Darba laika uzskaites dokumentu labošana, pārrēķināšana par iepriekšējiem periodiem.
12:00-12:30
Pauze
12:30 – 14:00 
Prombūtnes dokumentu labošana, pārrēķināšana. Izpeļņas indeksu lietošana. Vienreizējās samaksas dokumentu labošana, pārrēķināšana.
Algas aprēķina iespējas un datu pārbaude.
14:00 – 14:30 
Atbildes uz jautājumiem

 

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi apmacibas@visma.com.
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Atpakaļ

 

 


 

Algu moduļa konfigurācija - samaksas un ieturējuma veidi

Apmācību datums:
Aicinām pieteikties uz paziņojumu par jaunu apmācību datumu​

Apmācību kurss tiks apvienots kopā ar apmācību kursu "Algu konfigurācija - ieturējumu veidi" no 2023.gada!

Norises formāts:
Tiešsaistē

Vada: Produkta eksperte Anita Barbane

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības par Horizon Algu moduļa konfigurāciju (Samaksas un ieturējuma veidu konfigurācija, algu kontēšanas shēmas).

Apmācības tiek organizētas, kā praktiska nodarbība, kurā tiks rādīts un stāstīts, kādas ir iespējas un kādi priekšnosacījumi jāievēro, veicot Horizon Algu moduļa konfigurāciju samaksas un ieturējuma veidiem.

Apmācību laikā:

 • apskatīsim, kādās grupās dalās samaksas un ieturējuma veidi un kādi nosacījumi ir jāievēro veidojot tos;
 • izskatīsim tipiskākos samaksas un ieturējuma veidu laukus un sadaļas, kuras svarīgi ievērot konfigurācijā;
 • izskatīsim, kā veidojas algu kontējuma shēmas, kas ir pārveides un kā pareizi veikt labojumus algu kontējuma shēmas izmaiņu gadījumā;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu, kas noderēs patstāvīgi strādājot ar samaksas un ieturējuma veidu konfigurāciju.

Apmācības paredzētas grāmatvežiem, administratoriem, kuru atbildībā ir algu moduļa konfigurācija un ir nepieciešams papildināt zināšanas par to.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu anita.barbane@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
09:30 - 12:00
Samaksas veidu konfigurācija 
12:00 - 12:30
Pauze
12:30 – 13:30
Ieturējuma veidu konfigurācija
13:30 - 14:00
Algu kontēšanas shēmu izveides principi. Labojumi kontēšanas shēmās, pārveides.
14:00 – 14:30
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi apmacibas@visma.com .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Atpakaļ

Apmācības

Algu pamatdati un procesi (iesācējiem)

Apmācību datums:
14.06. - 15.06. - PIEEJAMAS PĒDĒJĀS VIETAS

Norises formāts:
Tiešsaistē

Vada: Klientu konsultante Nataša Ulmane

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par algu moduļa pamatprocesiem.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam patstāvīgi strādāsiet ar Horizon Algu moduli, veicot ikdienas darbības, saistītas ar datu ievadi un labojumiem aprēķina dokumentos, kā arī veiksiet algu aprēķinu, tā iegūstot praktiskas iemaņas.

Apmācību laikā:

 • apskatīsim algu moduļa datu ievades un labošanas pamatprincipus - personas kartiņa, aprēķina dokumenti (darba laika uzskaites, prombūtnes, vienreizējās samaksas vai ieturējuma dokumenti);
 • izskatīsim algu aprēķina procesu un avansa, algas izmaksas iespējas;
 • iegūsiet zināšanas, lai pilnvērtīgi varētu strādāt ar algu moduli;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon algu moduli.

Apmācības paredzētas grāmatvežiem, kuri sāk strādāt vai arī vēlas strādāt ar Algu moduli.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu natasa.ulmane@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

1.diena

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 11:00
Horizon rīkjosla
Personas kartītes ievade (tiesiskās attiecības, personas amata dati, nodokļu informācija)
11:00 – 11:05
Pauze
11:05 – 12:00
Darbinieka pieņemšana, darbinieka atbrīvošana.
Personas amata datu maiņa, nodokļu informācijas maiņa.
12:00 – 12:30
Atbildes uz jautājumiem

2.diena

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 11:00
Aprēķinu dokumentu ievade
11:00 – 11:05
Pauze
11:05 – 12:00
Algas aprēķins, avansa un algas izmaksa, atskaites.
12:00 – 12:30
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi apmacibas@visma.com .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Atpakaļ

Algu un virsgrāmatas datu salīdzināšana

Apmācību datums:
Aicinām pieteikties uz paziņojumu par jaunu apmācību datumu

Norises formāts:
Tiešsaistē

Vada: Produkta eksperte Modrīte Šiškova

Reģistrēties

 

Par apmācībām


Normatīvie akti nosaka, ka katra mēneša beigās ir nepieciešams aprēķināt virsgrāmatas un analītiskās uzskaites kontu debeta un kredīta apgrozījumus un atlikumus, un savstarpēji tos salīdzināt.

Apmācības tiek organizētas, kā praktiska nodarbība, kurā tiks rādīts un stāstīts, kā pārliecināties par datu sakritību un atbilstību standarta situācijās un pēc kādiem principiem vadīties, lai kļūdu gadījumā spētu tās atrast un novērst pēc iespējas ātrāk.

Apmācību dalībniekiem būs iespēja pastāvīgi darboties ar Horizon Algu moduli, analizēt un atrasts nesakritības iepriekš sagatavotos datos.

Apmācības paredzētas grāmatvežiem, kuri strādā ar Algu moduli un ir nepieciešamība salīdzināt algu un virsgrāmatas moduļu kontu atlikumus.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu modrite.siskova@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30-12:00
Algu kontējumu darbības principi
Mēneša apgrozījuma salīdzināšana – pārbaude.
Beigu saldo salīdzināšana un pārbaude, nodokļu kontu salīdzināšana.
12:00-12:30
Kafijas pauze
12:30 - 14:00
Nākamo periodu kontu atlikumu pārbaude.
Uzkrājumu neizmantotiem atvaļinājumiem- pārbaude.
14:00 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi apmacibas@visma.com .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Atpakaļ

Apmācības

EANG, DNL imports

Apmācību datums:
Aicinām pieteikties uz paziņojumu par jaunu apmācību datumu

Norises formāts:
Tiešsaistē

Vada: Produkta eksperte Modrīte Šiškova

Reģistrēties

Par apmācībām


 1. Ko piedāvā Horizon funkcionalitātes EANG (elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas) un e-DNL (elektroniskās darbnespējas lapas);
 2. Kas jānodrošina sistēmā pirms uzsākt informācijas ielādi un apstrādi;
 3. Par informācijas ielādes procesu;
 4. Kā panākt efektīvu informācijas apstrādi;
 5. Kam jāpievērš uzmanība un ar kādām situācijām var nākties saskarties.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu modrite.siskova@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 – 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 10:15
Elektronisko algas nodokļa grāmatiņu konfigurācija un informācijas ielāde
10:15 – 10:30
Pauze
10:30 – 11:30
Elektronisko darbnespējas lapu ielādes process
11:30 – 12:00
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi apmacibas@visma.com.
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Aizvērt aprakstu

Apmācības

Horizon izskati un filtri (algu moduļa piemēri)

Apmācību datums:
27.06. (pārceltas no 28.04.)

Norises formāts:
Tiešsaistē

Vada: Klientu konsultante Ilze Kūma

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par jaunumiem sistēmas ekrāna izskatu un filtru lietošanā. Ieteikumi ērtai un efektīvai datu kārtošanai un atlasīšanai dokumentu sarakstos, pamatdatos un atskaitēs.

Prasme ātri atlasīt, sakārtot un apstrādāt sistēmā ievadītos datus atvieglo ikdienas darbu. Pēdējās sistēmas versijās būtiski mainījusies izskatu un filtru funkcionalitāte, šo jauno iespēju pārzināšana un izmantošana palīdzēs ietaupīt laiku un strādāt efektīvāk.

Šo apmācību ietvaros apgūsim Algu modulī:

 1. Jaunumus ekrāna izskatos, jaunu izskatu veidošanu, saglabāšanu; summēšanas un grupēšanas iespējas;
 2. Jaunumus filtru veidošanā, filtru saglabāšanu, darbu ar filtru katalogu, globālo filtru veidošanu, apskatīsim dažādus filtru nosacījumus un filtru veidošanas piemērus.
 3. Dažādas iespējas datu izgūšanā no Horizon – eksports uz Excel, sūtīšana uz e-pastu, izdrukas failā utt.
 4. Tips & tricks ērtākam darbam ar Horizon – lietotāja saskarne, rīkjosla, logu kopas, karstie taustiņi u.c.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu ilze.kuma@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 – 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 11:00
Darbs ar Horizon īsceļiem, ekrāna izskatiem, datu summēšana, grupēšana.
Ātrā filtrēšana un datu meklēšana sarakstos.
11:00 – 11:30
Kafijas pauze
11:30 – 12:30
Filtru nosacījumu definēšana, veidošana, saglabāšana.
Datu izgūšana no sistēmas (eksports uz Excel, e-pasti, izdrukas failā)
12:30 – 13:00
Ieteikumi ērtākam darbam ar Horizon, atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi apmacibas@visma.com.
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Aizvērt aprakstu