Informācija

Visma apmācību komanda šai mācību sezonai sagatavojusi 42 apmācības, kur būs gan jaunas, kas jau pieejamas, gan vēl tapšanas stadijā esošas programmas, kuras būs pieejamas no 2024.gada.


Turpinām piedāvāt Tiešsaistes apmācības gan vienas dienas, gan divu dienu garumā zināšanu apguvei.

Un no šīs apmācību sezonas - mēs atgriežamies ar piedāvājumu Klātienes apmācībām!


Apmācības tiešsaistē notiek virtuālajā datorklasē, izmantojot audio-vizuālu komunikāciju - runājot, čatojot un pasniedzējam, pie nepieciešamības, pieslēdzoties dalībnieka apmācību Horizon.


Apmācības klātienē notiek aprīkotā datorklasē, kur katram dalībniekam būs pieejama ērta darba vieta ar datoru un mācību Horizon.

Klātienes apmācības notiek mūsu biroja telpās "Place Eleven", Sporta ielā 11, Rīga.

Horizon video apmācības

Vairāk, kā 90+ video par dažādām Horizon funkcionalitātēm lietotājiem, kas plāno vai nesen sākuši strādāt ar Horizon vai vēlas pārbaudīt un atsvaidzināt savas zināšanas.

Lasīt vairāk un iegādāties piekļuvi »

Apmācību sarakstsApmācības

Apsaimniekošanas pamatdati un pamatprocesi

Apmācību datums: 27. - 28.06.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Marina Morozova

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par apsaimniekošanas pamatdatu uzskaiti un pamatprocesiem.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon Nekustamo īpašumu pārvaldības (turpmāk - NĪP) moduli, veicot ikdienas darbības, kas ir saistītas ar NĪP pamatdatu ievadi, aprēķinu veikšanu, dokumentu ģenerēšanu un atskaišu veidošanu.

Apmācību laikā:

 • veiksiet NĪP moduļa pamatdatu ievadi, izrunāsim to uzskaites kārtību un principus;
 • veidosiet līgumus ar nepieciešamo datu sasaisti maksas aprēķina veikšanai;
 • apgūsiet dažādu aprēķinu veikšanu - tarifa kalkulāciju, mājas un individuālos aprēķinus;
 • ģenerēsiet rēķinus par klientiem sniegtiem pakalpojumiem un apskatīsim tos izdrukas formā;
 • izrunāsim dažāda veida NĪP līguma izmaiņu korektu realizēšanu;
 • apskatīsim datu analīžu veikšanai un pārskatu veidošanai lietderīgas atskaites;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon NĪP moduli.

Šīs apmācības noderēs lietotājiem, kas vēlas sekmīgi uzsākt un produktīvi strādāt ar Horizon Nekustamo īpašumu pārvaldības moduli.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

1.diena

9:00 – 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 11:30
NĪP pamatdatu izpēte
11:30 – 12:00
Pauze
12:00 – 13:00
NĪP līgumu apgūšana
13:00 – 13:30
Atbildes uz jautājumiem par pirmajā dienā gūtajām zināšanām

2.diena

9:00 – 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 12:00
Ar aprēķiniem saistīto darbību veikšana, aprēķins un rēķina ģenerēšana
12:00 - 12:30
Pauze
12:30 - 13:00
Atskaišu apskate
13:00 - 13:30
Atbildes uz jautājumiem par otrajā dienā gūtajām zināšanām

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected].
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Aizvērt aprakstu

Apmācības

Bankas imports

Apmācību datums: 24.04.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Raita Reine

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par VISMA Horizon risinājumu bankas maksājumu importam - ieimportēto datu atpazīšana pēc maksātāja un maksājuma pamatojuma, tālāka apstrāde atbilstoši grāmatvedības uzskaites vajadzībām.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon - veiksiet bankas datu importu un apstrādi, papildināsiet sistēmas uzstādījumus un konfigurāciju. Mācību laikā tiks izmantots jaunais bankas importa risinājums (pieejams no Horizon 600.versijas)

Apmācību laikā:

 • izskatīsim bankas importa uzskaites parametrus;
 • pielietosim dažādas klienta/līguma piemeklēšanas metodes;
 • apskatīsim metodes automātiskām piesaistēm;
 • veidosim datu meklēšanas šablonus;
 • importēsim datus un veiksim to apstrādi;
 • iegūsiet zināšanas, kā automatizēt bankas maksājumu apstrādes procesu;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar konkrētiem piemēriem un dažādu uzstādījumu skaidrojumiem.

Apmācības paredzētas sistēmas administratoriem, grāmatvežiem un citiem lietotājiem, kuri atbildīgi par bankas datu importu, maksājumu apstrādi un piesaisti rēķiniem/pavadzīmēm.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 – 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 11:00
Bankas importa process, praktiski piemēri
11:00 – 11:15
Pauze
11:15 – 12:15
Praktiski piemēri, uzstādījumu skaidrojumi
12:15 – 12:30
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected].
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Aizvērt aprakstu

Apmācības

Debitoru uzskaite

Apmācību datums: 28.05.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Ieva Pudāne

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par VISMA Horizon risinājumu debitoru uzskaitei - no klienta kartītes pamatdatiem līdz atskaišu veidošanai.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon - veidosiet rēķinus un saistītos dokumentus, kā arī apstrādāsiet atskaites.

Apmācību laikā:

 • izskatīsim klienta kartītes pamatdatus un iespējas;
 • veidosim rēķinus un citus dokumentus - ieskaita darījumus, saistību pārcelšanu;
 • apskatīsim atskaišu iespējas un salīdzināšanās aktu izveidi;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar konkrētiem piemēriem un dažādu uzstādījumu skaidrojumiem.

Apmācības paredzētas sistēmas administratoriem, grāmatvežiem un citiem lietotājiem, kuri atbildīgi par debitoru uzskaiti.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 – 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 11:00
Pamatdatu un dokumentu apskats, praktiskie piemēri
11:00 – 11:15
Pauze
11:15 – 12:30
Atskaišu veidi, praktiskais pielietojums
12:30 – 12:45
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected].
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Aizvērt aprakstu

Dimensiju kārtošana virsgrāmatā

Apmācību datums: 2024.gads

Norises formāts: Klātienē

Vada: Risinājumu konsultantu grupas vadītāja Sarmīte Spēlmane

Vēlos saņemt informaciju par nākamo apmācību datumu

Par apmācībām


Piedāvājam apmācības par dimensiju kārtošanu virsgrāmatā, kura laikā iegūsiet zināšanas par labāko praksi, kā efektīvāk sakārtot esošo virsgrāmatas dalījumu dimensiju griezumā vai mainīt uzskaites principus.

 • Apmācību laikā uzzināsiet, kādus dokumentus un grāmatojumu veidus efektīvāk izmantot dimensiju pārgrāmatošanai virsgrāmatā;
 • skatīsim jautājumus par kontu aprakstu un starpperiodu ietekmi uz kontu apgrozījumu un grāmatojumiem.

Apmācībās tiek skatīta kontu apgrozījuma analītika dimensiju, projektu un objektu dimensiju griezumā.

Apmācības balstītas uz kontu reformācijas starpperiodā un kontu atlikumu pārgrāmatošanas dokumentu lietošanu dažādu vajadzību risināšanai.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam patstāvīgi darbosieties sistēmā, veiksiet datu kārtošanu un pārgrāmatošanu iepriekš sagatavotos piemēros.

Apmācības paredzētas galvenajiem grāmatvežiem, grāmatvežiem un citiem lietotājiem, kuru pienākums ir nodrošināt korektu kontu apgrozījuma uzskaiti Horizon.

Apmācību dalībniekiem ir vajadzīgas priekšzināšanas virsgrāmatas operāciju un grāmatošanas procesos.

Apmācības paredzētas gan publiskā, gan saimnieciskā sektora pārstāvjiem.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības datorklasē*


Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 11:30
Teorētiskā daļa: pielietojamie dokumentu un grāmatojumu veidi, kontu apraksti, grāmatojumu periodi.
Praktiskā daļa: Dimensiju pārgrāmatošana kontiem bez klienta.
11:30 - 12:15
Pauze
12:15 - 13:45
Praktiskā daļa: Dimensiju pārgrāmatošana kontiem ar klientu, objektu dimensijas un to pārgrāmatošana.
13:45 - 14:15
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


*Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze (tēja, kafija, ūdens un cepumi).
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected]
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Atpakaļ

 


Apmācība

Dokumentu un atskaišu izdruku veidošana

Apmācību datums: 06.06.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Ieva Pudāne

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par dokumentu un atskaišu izdrukas formu labošanu un veidošanu Atskaišu redaktorā.

Apmācības tiek organizētas, kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam, patstāvīgi veidosiet izdrukas programmā, tā iegūstot praktiskas iemaņas darbā ar Atskaišu redaktoru.

Apmācību laikā:

 • apgūsiet izdrukas formu uzbūves pamatus, kas ļaus veikt labojumus un pielāgot savām vajadzībām sistēmā esošās izdrukas;
 • iegūsiet zināšanas, kā veidot pašiem savas dokumentu un atskaišu izdrukas;
 • izskatīsiet izdruku veidošanas piemērus un saņemsiet arī praktiskus padomus;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu, kas noderēs patstāvīgi strādājot ar Atskaišu redaktoru.

  Uzziniet, kā uzlabot ikdienas uzskaites procesa dokumentu izdrukas dizainu atbilstoši uzņēmuma stilam un kā veidot specifiskas izdrukas formas!

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības datorklasē (no 2024.gada)*


Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 11:30
Sistēmas uzstādījumi | Izdrukas formu uzbūve | Izdrukas formu labošana
11:30 - 12:15
Kafijas pauze
12:15 - 13:45
Izdrukas formu veidošana
13:45 - 14:15
Atbildes uz jautājumiem

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 - 11:30
Sistēmas uzstādījumi | Izdrukas formu uzbūve | Izdrukas formu labošana
11:30 - 12:00
Pauze
12:00 - 13:30
Izdrukas formu veidošana
13:30 - 14:00
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


*Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze (tēja, kafija, ūdens un cepumi).
**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Atpakaļ

Apmācības

Finanšu pārskati

Apmācību datums: 19.04.2024.

Norises formāts: Klātienē

Vada: Risinājumu konsultante Aiva Bondare

Reģistrēties

 

Apmācību datums: 07.06.2024.

Norises formāts: Klātienē

Vada: Risinājumu konsultante Aiva Bondare

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības ir paredzētas grāmatvežiem un finanšu speciālistiem, kuri vēlas apgūt zināšanas par iespējām, ko sniedz Horizon finanšu pārskati. Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon finanšu pārskatu moduli.

Šīs apmācības noderēs, gan tiem lietotājiem kas tikko sāk darboties ar Horizon finanšu pārskatu moduli, lai iegūtu pirmās iemaņas, gan lietotājiem, kuri varēs nostiprināt savas zināšanas un, iespējams, uzzināt jaunus paņēmienus, kā efektīvāk pielāgot Horizon savai darba specifikai.

Apmācību laikā:

 • apskatīsim finanšu pārskatu moduļa pamatprincipus un to uzbūvi;
 • apskatīsim jaunu finanšu pārskatu veidošanu;
 • apskatīsim esošu finanšu pārskatu labošanas iespējas;
 • apskatīsim finanšu pārskatu aprēķina dažādos veidus.

Pēc apmācību apmeklēšanas:

 • būsiet ieguvuši zināšanas un praktiskas iemaņas par moduļa "Finanšu pārskati" dažādo aprēķinu veidiem;
 • saņemsiet mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon finanšu pārskatu moduli.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības datorklasē*


Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (grupas ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 12:00
Finanšu pārskatos pielietojamie klasifikatori
Esoša finanšu pārskata aprēķini, aprēķina rezultātu analīze
Finanšu pārskata labošana
12:00 - 12:45
Kafijas pauze
12:45 - 14:15
Dažādi finanšu pārskata aprēķina veidi
Jauna finanšu pārskata veidošana
14:15 - 14:45
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas un interešu loka paplašināšana

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


*Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze (tēja, kafija, ūdens un cepumi).
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Atpakaļ

 

HoP rēķini un e-rēķini

Apmācību datums: 22.05.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Raita Reine

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par VISMA piedāvātajiem risinājumiem piegādātāju rēķinu apstrādē - HOP rēķini, Horizon metarēķini, e-rēķini.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar HOP un Horizon - veiksiet sistēmu konfigurāciju un apstrādāsiet dokumentus.

Apmācību laikā:

 • apskatīsim rēķinu manuālu ievadi un e-rēķinu importu;
 • apstrādāsim saņemto rēķinu rindu informāciju - pakalpojumus/nomenklatūras un dimensijas;
 • izskatīsim saskaņošanas scenāriju un e-pastu izsūtīšanas konfigurāciju;
 • iegūsiet zināšanas, kā administrēt lietotājiem pieejamās iespējas;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par veicamajiem uzstādījumiem.

Apmācības paredzētas sistēmas administratoriem, grāmatvežiem un citiem lietotājiem, kuri atbildīgi par HoP Rēķinu moduli un piegādātāju rēķinu saskaņošanas plūsmu.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30-11:00
Rēķinu ievade/imports, rindu apstrāde
11:00 - 11:05
Pauze
11:05-12:00
Saskaņošanas procesi, aizvietošana
12:00 - 12:30
Pauze
12:30 - 14:00
Horizon un HOP uzstādījumi
14:00 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Samazināt

Horizon datu apstrāde elektroniskās inventarizācijas ietvaros

Apmācību datums: 2024.gads.

Norises formāts: Klātienē

Vada: Risinājumu konsultante Aiva Bondare

Pieteikties 2024.gadam

Par apmācībām


Apmācības grāmatvežiem, kas veic datu sagatavošanu elektroniskajai inventarizācijai un apstrādā elektroniskās inventarizācijas rezultātus Horizon.

Apmācības tiek organizētas kā praktiskas nodarbības, kurās paralēli vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon pamatlīdzekļu un inventāra inventarizācijas sarakstiem.

Apmācību laikā:

 • apskatīsim, kā pārbaudīt Horizon datu atbilstību elektroniskās inventarizācijas veikšanai;
 • izveidosim inventarizācijas komisiju un definēsim saskaņošanas scenāriju elektroniskās inventarizācijas rezultātu apstiprināšanai HoP;
 • apskatīsim kā sagatavot un nosūtīt no Horizon darbam attālināti nodoto lietu apliecinājuma dokumentus un dokumentu apstrādi pirms inventarizācijas sarakstu sagatavošanas;
 • apskatīsim kā sagatavot Horizon inventarizācijas sarakstus tālākai izmantošanai sistēmā "Inventarizāciju pārvaldnieks" un skenerī/mobīlajā ierīcē;
  iegūsim nelielu ieskatu par "Inventarizāciju pārvaldnieku" un primāro datu apstrādi šajā programmā;
 • iemācīsimies kā apstrādāt inventarizācijas rezultātu dokumentus Horizon, sagatavojot inventarizācijas rezultātu saskaņošanas uzdevumus apstiprināšanai HoP;
 • apskatīsim kā sagatavot grāmatvedības dokumentus Horizon par konstatētajām atšķirībām inventarizācijas laikā.

Pēc apmācību apmeklēšanas:

 • būsiet ieguvuši zināšanas un praktiskas iemaņas, kā sagatavot datus inventarizācijai;
 • kā veidot komisijas un definēt saskaņošanas scenāriju elektorniskās inventarizācijas rezultātu apstiprināšanai HoP, kā arī to kā notiek inventarizācijas rezultātu apstrāde Horizon elektroniskās inventarizācijas ietvaros;
 • saņemsiet mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par elektroniskās inventarizācijas datu apstrādi.


Apmācības paredzētas grāmatvežiem, kas ikdienā strādā ar Horizon un ir atbildīgi par pamatlīdzekļu un inventāra uzskaites veikšanu Horizon un inventarizācijas procesa nodrošināšanu.

Šīs apmācības nav paredzētas inventarizācijas komisiju locekļiem.

Klātiene: Ja Jums ir specifiski darījumi, kuru uzskaitē rodas datu atšķirības, lūdzu, sūtīt šādus piemērus (ekrānšāvienus ar aprakstiem) uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Tiešsaiste: Ja Jums ir specifiski darījumi, kuru uzskaitē rodas datu atšķirības, lūdzu, sūtīt šādus piemērus (ekrānšāvienus ar aprakstiem) uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

 

Apmācības datorklasē*


Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija apmācībām
9:30 - 12:30

Datu atbilstības pārbaude elektroniskās inventarizācijas veikšanai

Inventarizācijas komisiju un saskaņošanas scenāriju sagatavošana

Darbam attālināti nodoto lietu apliecinājums

Inventarizācijas sarakstu sagatavošana sūtīšanai uz “Inventarizāciju pārvaldnieku”

12:00 - 12:45
Kafijas pauze
12:45 - 14:15

Primārā datu apstrāde “Inventarizāciju pārvaldniekā”

Inventarizācijas rezultātu apstrāde Horizon

Grāmatvedības dokumentu sagatavošana par inventarizācijas laikā konstatētajām atšķirībām

14:15 - 14:45
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

1.diena

9:00 - 9:30
Reģistrācija apmācībām
9:30 - 11:30
Datu atbilstības pārbaude elektroniskās inventarizācijas veikšanai.
Inventarizācijas komisiju un saskaņošanas scenāriju sagatavošana.

11:30 - 12:00
Pauze
12:00 - 13:00
Darbam attālināti nodoto lietu apliecinājums.
Inventarizācijas sarakstu sagatavošana sūtīšanai uz “Inventarizāciju pārvaldnieku”.
13:00 - 13:15
Atbildes uz jautājumiem par pirmajā dienā gūtajām zināšanām

2.diena

9:00 - 9:30
Reģistrācija apmācībām
9:30 - 11:30
Primārā datu apstrāde “Inventarizāciju pārvaldniekā”.
Inventarizācijas rezultātu apstrāde Horizon.

11:30 - 12:00
Pauze
12:00 - 13:00
Grāmatvedības dokumentu sagatavošana par inventarizācijas laikā konstatētajām atšķirībām.
13:00 - 13:15
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas


 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


*Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze (tēja, kafija, ūdens un cepumi).
**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Atpakaļ

Horizon izskati un filtri (bāzes moduļu piemēri)

 

Apmācību datums: 03.06.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Diāna Bomiņa

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par sistēmas ekrāna izskatu un filtru lietošanu. Ieteikumi ērtai un efektīvai datu kārtošanai un atlasīšanai dokumentu sarakstos, pamatdatos un atskaitēs.

Prasme ātri atlasīt, sakārtot un apstrādāt sistēmā ievadītos datus atvieglo ikdienas darbu.

Apmācību ietvaros apgūsim:

 • īsceļu lietošanas pamatprincipus;
 • ekrāna izskatus, jaunu izskatu veidošanu, saglabāšanu; summēšanas un grupēšanas iespējas;
 • filtru veidošanu, filtru saglabāšanu, darbu ar filtru katalogu, globālo filtru veidošanu, apskatīsim dažādus filtru nosacījumus un filtru veidošanas piemērus;
 • dažādas iespējas datu izgūšanā no Horizon – eksports uz Excel, sūtīšana uz e-pastu, izdrukas failā utt.;
 • tips & tricks ērtākam darbam ar Horizon.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 - 11:00
Īsceļu lietošanas pamatprincipi.
Darbs ar ekrāna izskatiem; datu summēšana, grupēšana.
Ātrie filtri; darbības, ko var veikt no datu sarakstiem.
11:00 - 11:30
Pauze
11:30 - 12:30
Filtru veidošana, saglabāšana; globālie filtri; filtru nosacījumi.
Datu izgūšana no sistēmas (eksports uz Excel, e-pasti, izdrukas failā).
12:30 - 13:00
Ieteikumi ērtākam darbam ar Horizon, atbildes uz jautājumiem.

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Atpakaļ

Apmācības

Horizon un MS Excel pielietojums praksē

Apmācību datums: 16.05.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultants Kaspars Mednis

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par to kā efektīvāk izmantot  MS Excel ikdienas darbā ar Horizon.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon un Excel. Apmācību vadītājs dalīsies ar praktiskiem piemēriem, kā izmantojot Excel efektīvāk strādāt ar Horizon.

Apmācību laikā:

 • apskatīsim dažādas iespējas, kā no Horizon var eksportēt, jeb iznest datus, lai tos apstrādātu Excel;
 • apskatīsim dažādas iespējas kā ar Excel palīdzību importēt, jeb ienest datus Horizon;
 • apskatīsim masveida datu labošanas iespējas Horizon izmantojot Excel;
 • iepazīsim VISMA izstrādāto Horizon Excel spraudņa risinājumu un izpētīsim šī risinājuma piedāvātas iespējas un funkcijas;
 • apgūsiet Horizon publicēto atskaišu funkcionalitāti, kas ļauj sarakstus un atskaites izmantot Excel spraudnī vai HOP atskaitēs;
 • apskatīsim praktiskus piemērus kā izmantojot Horizon Excel spraudni veidot noderīgas atskaites, kas atvieglos ikdienas darbus;
 • praktiskos piemēros izmantosim dažādas Excel formulas, filtrus un citas noderīgas Excel funkcionalitātes;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar praktiskiem piemēriem par to kā efektīvāk izmantot Horizon izmantojot Excel piedāvātas iespējas un funkcijas.

Šīs apmācības noderēs Horizon lietotājiem, kas bieži strādā ar lielu datu apjomu un vēlas apskatīt praktiskus piemērus, kā Excel piedāvātas iespējas un funkcijas var atvieglot viņu ikdienas darbus.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības datorklasē*


Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 12:00
Horizon Excel imports un eksports
12:00 - 12:45
Kafijas pauze
12:45 - 14:15
Horizon Excel spraudnis un publicētās atskaites
14:15 - 14:45
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 - 11:00
Horizon Excel imports un eksports
11:00 - 11:05
Pauze
11:05 - 12:00
Horizon Excel imports (turpinājums)
12:00 - 12:30
Pauze
12:30 - 14:00
Horizon Excel spraudnis un publicētās atskaites
14:00 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


*Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze (tēja, kafija, ūdens un cepumi).
**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Atpakaļ

Apmācības

Institucionālo sektoru uzskaite publiskajā sektorā

Apmācību datums: 2024. gads

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Gunita Puķīte

Pieteikties 2024.gadam

Par apmācībām


Apmācības par institucionālo sektoru izmantošanas iespējām Horizon, lai tos veiksmīgi pielietotu pārskatos un atskaitēs.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam patstāvīgi strādāsiet ar Horizon, veicot darbības, kas saistītas ar pamatdatu un atlikumu sakārtošanu veiksmīgai institucionālo sektoru uzskaites nodrošināšanai.

Apmācību laikā:

 • Apskatīsim vairākus institucionālo sektoru uzskaites veidus;
 • Iepazīsimies ar paņēmieniem, ko izmantot savu datu kvalitātes analīzē;
 • Izmēģināsim dažādas datu sakārtošanas iespējas.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 – 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 11:00
Klienta un grāmatošanas institucionālais sektors, savu datu kvalitātes analīze un to sakārtošanas iespējas
11:00 – 11:30
Pauze
11:30 – 12:30
Institucionālo sektoru izmantošanas iespējas pārskatos un atskaitēs
12:30 – 13:00
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected].
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Aizvērt aprakstu
 

Apmācības

Inventāra pamatdati un procesi (lietpratējiem)

Apmācību datums: 05.04.2024. 

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Gunta Lūse

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par inventāra moduļa iespējām.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam dalībinieki patstāvīgi strādā ar Horizon inventāra moduli, veicot ar inventāra uzskaiti saistītos procesus:

 • inventāra iegāde un inventāra kartīšu izveidošana
 • uzskaite pa atbildīgajām personām
 • inventāra pārvietošana
 • izsniegšana lietošanā un atpakaļatgriešana no lietotāja
 • norakstīšana
 • inventāra pārvērtēšana
 • manuālā inventarizācija

Apmācību laikā tiks apskatīts:

 • noliktavas un inventāra moduļa kopsakarības
 • inventāra moduļa pamatdati
 • iespējamie scenāriji inventāra uzskaitei ar un bez inventāra numuru piešķiršanas
 • dokumenti, ar kuriem tiek reģistrēta inventāra kustība: saņemšana, pārvietošana, izsniegšana lietošanā, norakstīšana
 • inventāra atskaites
 • inventarizācijas dokumentu veidošana manuālai inventarizācijai
 • priekšnosacījumi, kas jāņem vērā, ja inventāru plānots inventarizēt elektroniski
 • ieskats par pašapkalpošanās iespējām Visma HoP

Nepieciešamās priekšzināšanas: pamatzināšanas par Horizon noliktavas moduli un krājumu uzskaiti

Pirms apmācībām "Inventāra pamatdati un procesi (lietpratējiem)" ieteicams apmeklēt apmācības:

 • Noliktavas pamatdati un procesi (privātais sektors) vai Noliktavas pamatdati un procesi (publiskais sektors)

Citas apmācības, kuras varētu būt noderīgas Horizon lietotājiem, kuri strādā ar inventāra moduli:

 • Horizon datu apstrāde elektroniskās inventarizācijas ietvaros
 • Horizon izskati un filtri (bāzes moduļu piemēri)
 • Horizon un MS Excel pielietojums praksē
 • PRAKTISKI PADOMI: Kā uzlabot noliktavas krājumu pārvaldību
 • PRAKTISKI PADOMI: Kā pārvaldīt noliktavas nomenklatūru rezervācijas

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības datorklasē (no 2024.gada)*


Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 12:00
Inventāra pamatdati.Inventāra un noliktavas moduļu kopsakarības. Inventāra numuru piešķiršana. Inventāra dokumenti
12:00 - 12:45
Kafijas pauze
12:45 - 14:15
Inventāra atskaites. Inventarizācija (manuāla). Ieskats par pašapkalpošanās iespējām HOP.
14:15 - 14:45
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 12:00
Inventāra pamatdati.Inventāra un noliktavas moduļu kopsakarības. Inventāra numuru piešķiršana. Inventāra dokumenti.
12:00 - 12:30
Kafijas pauze
12:30 - 14:00
Inventāra atskaites. Inventarizācija (manuāla). Ieskats par pašapkalpošanās iespējām HOP.
14:00 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


*Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze (tēja, kafija, ūdens un cepumi).
**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Atpakaļ

Apmācības

Komandējumu uzskaite

Apmācību datums: 17.05.2024.

Norises formāts: Klātienē

Vada: Risinājumu konsultante Aiva Bondare

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības ir paredzētas grāmatvežiem, personāla speciālistiem un citiem ar komandējumu uzskaiti saistītiem speciālistiem, kuri vēlas apgūt un papildināt zināšanas par iespējām, ko sniedz Horizon un HoP Komandējumu modulis. Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon un HoP.

Šīs apmācības noderēs, gan tiem lietotājiem, kas tikko sāk darboties ar Horizon Komandējumu moduli, lai iegūtu pirmās iemaņas, gan lietotājiem, kuri vēlas nostiprināt savas zināšanas un, iespējams, uzzināt jaunus paņēmienus, kā efektīvāk pielāgot Horizon savai darba specifikai.

Apmācību laikā:

 • apskatīsim komandējumu pieteikšanas iespējas HoP – pieteikt par sevi, pieteikt par kolēģi un veidot grupas komandējuma pieteikumus;
 • apskatīsim komandējuma atskaites iesniegšanas iespējas HoP;
 • apskatīsim gan pieteikumu, gan atskaišu saskaņošanu HoP un Horizon;
 • apskatīsim grāmatvedības dokumentu - rēķinu, maksājuma uzdevumu, avansa izdevumu dokumentu, kas saistīti ar komandējumu uzskaiti, sagatavošanu un grāmatošanu.

Pēc apmācību apmeklēšanas:

 • būsiet ieguvuši zināšanas un praktiskas iemaņas par moduļa "Komandējumi" pielietojumu;
 • saņemsiet mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon un HoP Komandējumu moduli.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības datorklasē*


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 – 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 – 12:00
Komandējumu pieteikumu veidošana, apstiprināšana, prombūtnes dokumentu ģenerēšana;
Grāmatvedības dokumentu sagatavošana
12:00 – 12:45
Pauze
12:45 – 14:15
Komandējumu atskaišu iesniegšana, apstiprināšana;
Grāmatvedības dokumentu sagatavošana
Horizon atskaites un datu konfigurācija
14:15 – 14:45
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


*Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze (tēja, kafija, ūdens un cepumi).
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected].
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Aizvērt aprakstu

Apmācības

Kontējumu shēmas un uzstādījumi (bāzes modulis)

Apmācību datums: 26.03.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Nadežda Nadīna Šersta

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par dokumentu kontējumu shēmu uzbūvi, to labošanu un veidošanu bāzes modulī. Apmācībās nav iekļautas algu kontējumu shēmas.

Apmācības tiks organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam un rādītajam, patstāvīgi veidosiet kontējumu shēmas dažādiem dokumentiem, tā iegūstot praktiskas iemaņas darbā ar Horizon.

Apmācību laikā:

 • apgūsiet kontējumu shēmu uzbūves pamatus, kas ļaus veikt labojumus un pielāgot savām vajadzībām sistēmā esošās
 • kontējumu shēmas;
 • iegūsiet zināšanas, kā veidot Jūsu uzņēmuma dokumentu grāmatošanas specifikai piemērotas kontējumu shēmas;
 • izskatīsiet kontējumu shēmu piemērus un saņemsiet praktiskus padomus;
 • uzzināsiet vairāk par to, kādi Horizon iestatījumi ietekmē informācijas atlasi kontējumu shēmās;
 • uzzināsiet, kā sistēmā darbojas kontējumu kontroles nosacījumi un kā tos uzstādīt;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu, kas noderēs patstāvīgi veidojot kontējumu shēmas.

Uzziniet, kā uzlabot un automatizēt ikdienas dokumentu grāmatošanas procesus!

Apmācības būs interesantas visiem grāmatvežiem, kuriem pašiem svarīgi saprast, kā sistēma veic informācijas atlasi kontējuma shēmās un kā izveidot kontējumu shēmu tādu, lai, grāmatojot dokumentu, nebūtu nepieciešama manuāla grāmatojuma labošana. 

Apmācības būs noderīgas uzņēmuma IT atbalsta speciālistiem, kuru pienākumos ietilpst atbalstīt sava uzņēmuma lietotājus darbā ar Horizon, veidojot jaunas kontējumu shēmas vai labojot un papildinot sistēmā esošās shēmas.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 - 11:00
Kontējumu shēmu uzbūve. Praktiski piemēri.
11:00 - 11:30
Pauze
11:30 - 13:00
Kontējumu shēmu labošana. Kontroles nosacījumi.
Praktiski uzdevumi.
13:00 - 13:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Atpakaļ

Apmācības

Kreditoru uzskaite

Apmācību datums: 05.06.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Raita Reine

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par VISMA Horizon risinājumu kreditoru uzskaitei - no klienta kartītes pamatdatiem līdz atskaišu veidošanai.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam, patstāvīgi darbosieties ar Horizon - apstrādāsiet kreditoru rēķinus un maksājumus, salīdzināsiet atskaites.

Apmācību laikā:

 • izskatīsim iespējas klientu kartītēs un klientu sarakstā;
 • veidosim kreditoru saistību un maksājumu dokumentus;
 • apskatīsim valūtas darījumus un valūtas konvertācijas;
 • apskatīsim ieskaita darījumus;
 • salīdzināsim apgādes moduļa un virsgrāmatas atskaites;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar konkrētiem piemēriem un dažādu uzstādījumu skaidrojumiem.

Apmācības paredzētas grāmatvežiem un citiem lietotājiem, kuri atbildīgi par kreditoru uzskaiti.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 – 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 11:00
Klientu kartītes un kreditoru dokumenti
11:00 – 11:15
Pauze
11:15 – 12:15
Atskaites un to salīdzināšana
12:15 – 12:30
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected].
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Aizvērt aprakstu

Līgumu pamatdati un pamatprocesi

Apmācību datums: 27.05.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Marina Morozova

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par līgumu pamatdatiem un pamatprocesiem.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon līgumu moduli, veicot ikdienas darbības, saistītas ar līgumu datu un dokumentu ievadi, atskaišu veidošanu.

Apmācību laikā:

 • apskatīsim līgumu uzskaites pamatprincipus un līgumu pamatdatu ievadi;
 • apgūsiet saistīto līgumu ievades principus un kontroles iespējas (ģenerāllīgums un saistītie līgumi);
 • izskatīsim populārākos apgādes un realizācijas dokumentu veidus, to iespējas, izmantojot līgumu uzskaiti;
 • apskatīsim grāmatošanas iespējas, izmantojot līgumu datus;
 • apskatīsim līgumu atskaišu piemērus;
 • apgūsiet Horizon piedāvātās iespējas automātiskam kavējuma naudas aprēķinam;
 • iegūsiet zināšanas, lai varētu uzsākt lietot līgumu moduli;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon līgumu moduli.

Šis apmācības noderēs lietotājiem, kas vēlas uzsākt līgumu uzskaiti Horizon, lai iegūtu pirmās iemaņas līgumu modulī.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 - 12:00
Līgumu uzskaite, pamatdati, dokumentu ievade un grāmatošanas iespējas
Saistīto līgumu ievade un kontroles iespējas
12:00 - 12:30
Kafijas pauze
12:30 - 13:30
Līgumu atskaites un kavējuma naudas aprēķins
13:30 - 14:00
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Atpakaļ

Apmācības

Noliktavas pamatdati un procesi (privātais sektors)

Apmācību datums: 2024.gada rudens

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Ieva Pudāne

Pieteikties apmācībām bez datuma

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par noliktavas moduļa pamatprocesiem.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon noliktavas moduli, veicot ikdienas darbības, saistītas ar noliktavas datu un dokumentu ievadi un labojumiem, atskaišu veidošanu.

Apmācību laikā:

 • apskatīsim noliktavas moduļa pamatdatu ievades pamatprincipus un to labošanas iespējas;
 • izskatīsim visus pieejamos noliktavas dokumentu veidus, to efektīvākas ievades un labošanas iespējas;
 • apskatīsim noliktavas atskaišu piemērus;
 • apskatīsim biežāk sastopamās kļūdas noliktavas datu ievadē, kā tās identificēt un labot;
 • iegūsiet zināšanas, lai pilnvērtīgi varētu strādāt ar noliktavas moduli;
 • apgūsiet praktiskas iemaņas, kā ietaupīt laiku un veikt datu ievadi ātrāk un efektīvāk;
 • apskatīsim kā ērtāk veikt noliktavas un virsgrāmatas datu salīdzināšanu;

Apmācības noderēs, gan tiem lietotājiem kas tikko sāk darboties ar Horizon, lai iegūtu pirmās iemaņas noliktavas modulī, gan lietotājiem ar pieredzi, kuri varēs nostiprināt savas zināšanas un, iespējams, uzzināt jaunus paņēmienus, kā efektīvāk pielāgot Horizon savai darba specifikai.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 - 11:00
Noliktavas moduļa pamatdatu ievades pamatprincipi.
11:00 - 11:05
Pauze
11:05 - 12:00
Dokumentu veidi, to efektīvākas ievades un labošanas iespējas.
12:00 - 12:30
Pauze
12:30 - 14:00
Biežāk pieļaujamās kļūdas datu ievadē, to labojumi.
Noliktavas atskaites.
Praktiskie uzdevumi.
14:00 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Atpakaļ

Apmācības

Noliktavas pamatdati un procesi (publiskais sektors)

Apmācību datums: 13.05.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Diāna Bomiņa

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par galvenajiem publiskā sektora noliktavas procesiem.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam patstāvīgi strādāsiet ar Horizon noliktavas moduli, veicot ikdienas darbības, kas saistītas ar noliktavas datu un dokumentu ievadi un labojumiem, atskaišu veidošanu.

Apmācību laikā apskatīsim:

 • noliktavas moduļa pamatdatu ievades būtiskāko informāciju publiskajam sektoram;
 • svarīgākos dokumentus publiskā sektora iestādēm;
 • noliktavas atskaišu piemērus;
 • biežāk sastopamās kļūdas noliktavas datu ievadē, kā tās identificēt un labot;
 • kā veikt noliktavas un virsgrāmatas datu salīdzināšanu.

Pēc apmācību apmeklēšanas iegūsiet:

 • zināšanas, lai pilnvērtīgi varētu strādāt ar noliktavas moduli publiskā sektora iestādēs;
 • praktiskas iemaņas, kā ietaupīt laiku un veikt datu ievadi ātrāk un efektīvāk;
 • zināšanas, kā efektīvi veikt noliktavas un virsgrāmatas datu salīdzināšanu un veikt apaļošanas starpību norakstīšanu;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon noliktavas moduli.

Apmācības noderēs gan tiem lietotājiem kas tikko sāk darboties ar Horizon, lai iegūtu pirmās iemaņas noliktavas modulī, gan lietotājiem ar pieredzi, kuri varēs nostiprināt savas zināšanas un uzzināt jaunus paņēmienus, kā efektīvāk strādāt ar Horizon noliktavas moduli.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 – 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 – 10:30
Ievads un noliktavas moduļa pamatdatu ievades pamatprincipi
10:30 – 10:45
Kafijas pauze
10:45 – 12:15
Dokumentu veidi, ievade un labošanas iespējas
12:15 - 12:45
Pauze
12:45 – 13:45
Noliktavas atskaites un moduļa salīdzināšana ar virsgrāmatu
13:45 - 14:15
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected].
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Aizvērt aprakstu

Apmācības

Pamatlīdzekļu pamatdati un procesi (lietpratējiem)

Apmācību datums: 29.05.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Gunita Puķīte

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon pamatlīdzekļu moduli.

Apmācību mērķis ir apgūt:

 • plašās iespējas, ko piedāvā Pamatlīdzekļu/nemateriālo ieguldījumu kartītes (statuss “Saņemts”, papildgrupas, īpašības, piesaistītās kartītes u.c.);
 • specifisku situāciju apstrāde ar pamatlīdzekļu moduļa dokumentiem (nepabeigtā būvniecība, kartīšu sadalīšana u.c.);
 • pamatlīdzekļu moduļa atskaites salīdzināšanu ar virsgrāmatu;
 • objektu dimensijas “Pamatlīdzekļi” izmantošanu.

Pēc apmācību apmeklēšanas:

 • būsiet ieguvuši zināšanas un praktiskas iemaņas par moduļa "Pamatlīdzekļi" dažādo procesu apstrādi;
 • saņemsiet mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon pamatlīdzekļu moduli.

Apmācības paredzētas materiālu uzskaites grāmatvežiem, kuriem ir priekšzināšanas darbā ar Horizon moduli "Pamatlīdzekļi" un kuri vēlas papildināt zināšanas par programmas iespējām.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 - 11:00
Pamatlīdzekļu moduļa pamatdatu specifiskie klasifikatori
11:00 - 11:05
Pauze
11:05 - 12:00
Dažādu uzskaites procesu realizācija Pamatlīdzekļu modulī
12:00 - 12:30
Pauze
12:30 - 14:00
Atlikumu atskaišu salīdzināšana
Pamatlīdzekļu objektu dimensija
14:00 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Atpakaļ

Apmācības

PRAKTISKI PADOMI: Kā pārvaldīt noliktavas nomenklatūru rezervācijas

Apmācību datums: 2024.gads

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Lana Garonska

Pieteikties 2024.gadam

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem, kurās dalīsimies ar pieredzi par to, kā uzlabot savas prasmes, lai varētu ērtāk, ātrāk un vienkāršāk strādāt ar Horizon noliktavas moduļa datiem (katalogiem, dokumentiem un atskaitēm).

Apmācību laikā:

 • Sniegsim praktiskus padomus kā pārvaldīt savu noliktavas nomenklatūru rezervāciju, kā tās veidot un kā atcelt;
 • Detalizēti apskatīsim, kas ir partija, kā tā veidojas un kā ietekmē nomenklatūru kustību un noliktavas dokumentu ievadi/labošanu;
 • Izveidosim prakstisku piemēru sistēmā, kā korekti labot saņemšanas dokumentu, kuram ir bijuši izsniegšanas dokumenti.

Seminārs būs noderīgs visiem lietotājiem, kuri ikdienā Horizon sistēmā ievada noliktavas dokumentus, veido jaunas nomenklatūru kartītes un pārbauda noliktavas atlikumu un apgrozījumu atskaites.

Īpaši noderīgs šis seminārs būs lietotājiem, kas savā uzņēmumā ir atbildīgi par noliktavas krājumu atlikumu uzskaiti: veido noliktavas saņemšanas un izsniegšanas dokumentus, veic preču rezervāciju, labo dokumentus, pārbauda apgrozījumu un brīvos atlikumus uz datumu.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon noliktavas moduli, veicot ikdienas darbības, saistītas ar noliktavas datu un dokumentu ievadi un labojumiem, atskaišu veidošanu un pārbaudi.

Apmācību laikā:

 • apskatīsim, kā padarīt savu Horizon darbavirsmu ērtāk lietojamu;
 • apskatīsim, kādas iespējas Horizonā ir veikt preču rezervēšanu vai atcelt rezervāciju
 • noskaidrosim kā veidojas uzskaites un brīvais atlikums, kas to ietekmē
 • apskatīsim, kas ir partija, kā tā veidojas, kā to var labot
 • apskatīsim kā veidojas partijas iepirkuma summa
 • apskatīsim piemēru, kā labot saņemšanas dokumentu, kuram ir saistītas izsniegšanas
 • noskaidrosim, kā strādā atlikumu kontrole
 • apskatīsim tipiskākās rezervācijas kļūdas un izrunāsim kā rīkoties katrā gadījumā

Šīs apmācības noderēs, gan tiem lietotājiem kas tikko sāk darboties ar Horizon, lai iegūtu pirmās iemaņas noliktavas modulī, gan lietotājiem ar pieredzi, kuri varēs nostiprināt savas zināšanas un, iespējams, uzzināt jaunus paņēmienus, kā efektīvāk pielāgot Horizon savai darba specifikai.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 – 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 11:00
Rezervācijas pazīme dokumentos. Kā rezervēt? Kā atcelt rezervāciju. Kas ir Partija?
Rezervāciju analīze nomenklatūru sarakstā un atskaitēs
11:00 – 11:20
Kafijas pauze
11:20 – 12:50
Kā labot saņemšanas dokumentu, ja ir bijušas jau izsniegšanas
Tipiskākās kļūdas ar rezervācijām, kā risināt.
12:50 – 13:00
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected].
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Aizvērt aprakstu

Apmācības

PRAKTISKI PADOMI: Kā uzlabot noliktavas krājumu pārvaldību

Apmācību datums: 2024.gads.

Norises formāts: Klātienē/Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Lana Garonska

Pieteikties 2024.gadam

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem, kurās dalīsimies ar pieredzi  par to, kā uzlabot savas prasmes, lai varētu ērtāk, ātrāk un vienkāršāk strādāt ar Horizon noliktavas moduļa datiem (katalogiem, dokumentiem un atskaitēm).

Apmācībās sniegsim praktiskus padomus kā pārvaldīt savus krājumus, saprast, kādi ir atlikumi, kāds ir to vecums, kā saplānot laiku un daudzumu, kad nepieciešams papildināt krājumus.

Apskatīsim Horizon iespējas, kā sekot līdzi iepirkuma cenu izmaiņām.

Seminārs būs noderīgs visiem lietotājiem, kuri ikdienā Horizon sistēmā ievada noliktavas dokumentus, veido jaunas nomenklatūru kartītes un pārbauda noliktavas atlikumu un apgrozījumu atskaites.

Īpaši noderīgs šis seminārs būs lietotājiem, kas savā uzņēmumā ir atbildīgs par noliktavas krājumu atlikumu uzskaiti: veic pasūtījumus piegādātājiem, kontrolē atlikumus, pārbauda apgrozījumu, veido iepirkumus un salīdzina iepirkumu cenu izmaiņas.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon noliktavas moduli, veicot ikdienas darbības, saistītas ar noliktavas datu un dokumentu ievadi un labojumiem, atskaišu veidošanu un pārbaudi.

Apmācību laikā:

 • apskatīsim, kā padarīt savu Horizon darbavirsmu ērtāk lietojamu;
 • apskatīsim, kā ērtāk sakārtot nomenklatūru kataloga datus, lai vieglāk atrast interesējošo informāciju;
 • dzirdēsiet praktiskus ieteikumus, kuru kolonnu informācija ir svarīga, lai noteiktu krājumu atlikumus un to vecumu
 • apskatīsim, kā izmantot noliktavas atlikumu atskaites, lai pārbaudītu krājumu vecumu
 • apskatīsim kā strādāt ar derīguma termiņiem
 • apskatīsim, kā izmantot noliktavas minimumu
 • izveidosim brīdinājumus par to ka krājumu atlikumi tuvojas minimumam
 • dzirdēsiet praktiskus ieteikumus, kā pārbaudīt, ka nepieciešams veikt pasūtījumu piegādātājam, jo krājumu atlikums tuvojas minimumam
 • apskatīsim loģistikas moduļa iespējas krājumu pārvaldības uzlabošanā
 • apskatīsim kā fiksēt piegādātāja cenas un kontrolēt to izmaiņas.

Šīs apmācības noderēs, gan tiem lietotājiem kas tikko sāk darboties ar Horizon, lai iegūtu pirmās iemaņas noliktavas modulī, gan lietotājiem ar pieredzi, kuri varēs nostiprināt savas zināšanas un, iespējams, uzzināt jaunus paņēmienus, kā efektīvāk pielāgot Horizon savai darba specifikai.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības datorklasē*


Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 – 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 – 11:00
Krājumu analīze nomenklatūru sarakstā un atskaitēs
Nomenklatūru minimums
11:00 – 11:30
Kafijas pauze
11:30 – 13:00
Kā papildināt krājumus, cik un kā pasūtīt
Kā sekot iepirkuma cenu izmaiņām
13:00 – 13:30
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

Apmācības tiešsaistē (no 2024.gada)**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 – 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 – 11:00
Krājumu analīze nomenklatūru sarakstā un atskaitēs
Nomenklatūru minimums
11:00 – 11:20
Kafijas pauze
11:20 – 12:50
Kā papildināt krājumus, cik un kā pasūtīt
Kā sekot iepirkuma cenu izmaiņām
12:50 – 13:00
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


*Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze (tēja, kafija, ūdens un cepumi).
**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected].
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Aizvērt aprakstu

Apmācības

Praktiski piemēri Horizon filtru veidošanā (bāzes modulis)

JAUNAS APMĀCĪBAS!

Apmācību datums: 20.03.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Gunita Puķīte

Reģistrēties

 

Apmācību datums: 19.06.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Gunita Puķīte

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācību apraksts

Apmācības Horizon lietotājiem par filtru veidošanas iespējām.

Nereti vienu un to pašu rezultātu var panākt dažādos veidos, tāpēc apmācību laikā izskatīsim dažādus praktiskus piemērus, kā pie vēlamā filtrēšanas rezultāta nonākt ātrāk un ērtāk.

Apmācību laikā:

 • Pārskatīsim filtru veidošanas pamatprincipus;
 • Salīdzināsim dažādu filtrēšanas nosacījumu pielietošanas iespējas;
 • Iepazīsimies ar lietotāja parametra izmantošanas priekšrocībām;
 • Apskatīsim filtru administrēšanas iespējas.

 

Nepieciešamas pamatzināšanas Horizon filtru veidošanā.

Pirms apmācībām ieteicams apmeklēt apmācības:

Horizon izskati un filtri (bāzes moduļa piemēri)

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 – 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 11:00
Filtru veidošanas pamatprincipi; Ieteikumi ērtākai filtru veidošana
11:00 – 11:30
Pauze
11:30 – 12:30
Lietotāja parametrs; Filtru administrēšana
12:30 – 13:00
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected].
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Aizvērt aprakstu

Apmācības

PVN uzskaite (privātais sektors)

Apmācību datums: 2024.gads - AICINĀM PIEVIENOTIES INTERESENTUS PUBLISKĀ SEKTORA GRUPAI 03.04.2024.

Norises formāts: Klātienē

Vada: Risinājumu konsultants Ģirts Juraševskis

PIeteikties 2024.gadam

Par apmācībām


Horizon ir nodrošināta iespēja sagatavot PVN deklarāciju iesniegšanai VID EDS.

Apmācību laikā uzzināsiet, kādai ir jābūt sistēmas konfigurācijai, pamatdatiem, dokumentu datiem un grāmatojumiem, lai veidotos korekta PVN uzskaite un deklarācijas sagatavošana noritētu ar vismazāko iespējamo laika patēriņu.

Apmācības organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam patstāvīgi darbosieties sistēmā. Dienas kārtībā iekļautas šādas ar PVN uzskaiti Horizon saistītas tēmas:

 • Virsgrāmatas konti, PVN likmes, kategorijas u.c. pamatdati;
 • Priekšapmaksas darījumi;
 • PVN reversa darījumi;
 • Darījumi Eiropas Savienībā;
 • Citi biežāk sastopamie darījumi;
 • PVN deklarācijas konfigurācija;
 • PVN deklarācijas un pielikumu sagatavošana;
 • Eksports uz VID EDS.

Apmācības paredzētas lietotājiem, kas sagatavo PVN deklarāciju privātā sektora uzņēmumos.

Apmācību dalībniekiem nepieciešamas priekšzināšanas darbā ar Horizon - pamatdatu ievadē, dokumentu apstrādē un grāmatošanā.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības datorklasē*


Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 - 11:00
Pamatdatu sakārtošana, PVN deklarācijas konfigurācija
11:00 - 12:00
Dokumentu ievade un grāmatošana, deklarācijas aprēķini, konfigurācija papildinājumi
12:00 - 12:45
Pauze
12:45 - 14:15
Horizon atskaites PVN deklarācijas pārbaudei
14:15 - 14:45
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


*Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze (tēja, kafija, ūdens un cepumi).
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Atpakaļ

PVN uzskaite (publiskais sektors)

Apmācību datums: 03.04.2024.

Norises formāts: Klātienē

Vada: Risinājumu konsultante Raita Reine

Reģistrēties

Par apmācībām


Horizon ir nodrošināta iespēja sagatavot PVN deklarāciju iesniegšanai VID EDS. 

Apmācību laikā uzzināsiet, kādai ir jābūt sistēmas konfigurācijai, pamatdatiem, dokumentu datiem un grāmatojumiem, lai veidotos korekta PVN uzskaite un deklarācijas sagatavošana noritētu ar vismazāko iespējamo laika patēriņu.

Apmācības organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam patstāvīgi darbosieties sistēmā. Dienas kārtībā iekļautas šādas ar PVN uzskaiti Horizon saistītas tēmas:

 • Virsgrāmatas konti, PVN likmes un kategorijas;
 • Neatskaitāmais priekšnodoklis;
 • Priekšapmaksas darījumi;
 • PVN reversa darījumi;
 • Darījumi Eiropas Savienībā;
 • Kredītrēķini par tekošo un iepriekšējo periodu;
 • PVN deklarācijas konfigurācija;
 • PVN deklarācijas un pielikumu sagatavošana;
 • Eksports uz VID EDS.

Apmācības paredzētas lietotājiem, kas sagatavo PVN deklarāciju publiskā sektora iestādēm.

Apmācību dalībniekiem nepieciešamas priekšzināšanas darbā ar Horizon - pamatdatu ievadē, dokumentu apstrādē un grāmatošanā.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības datorklasē*


Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 10:50
Pamatdatu sakārtošana, PVN deklarācijas uzstādījumi.
10:50 - 11:00
Pauze
11:00 - 12:00
Kreditoru darījumu piemēri, deklarācijas aprēķini.
12:00 - 12:45
Kafijas pauze
12:45 - 14:15
Debitoru darījumu piemēri, deklarācijas aprēķini.
14:15 - 14:45
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


*Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze (tēja, kafija, ūdens un cepumi).
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Samazināt