Informācija

Visma apmācību komanda šai mācību sezonai sagatavojusi 42 apmācības, kur būs gan jaunas, kas jau pieejamas, gan vēl tapšanas stadijā esošas programmas, kuras būs pieejamas no 2024.gada.


Turpinām piedāvāt Tiešsaistes apmācības gan vienas dienas, gan divu dienu garumā zināšanu apguvei.

Un no šīs apmācību sezonas - mēs atgriežamies ar piedāvājumu Klātienes apmācībām!


Apmācības tiešsaistē notiek virtuālajā datorklasē, izmantojot audio-vizuālu komunikāciju - runājot, čatojot un pasniedzējam, pie nepieciešamības, pieslēdzoties dalībnieka apmācību Horizon.


Apmācības klātienē notiek aprīkotā datorklasē, kur katram dalībniekam būs pieejama ērta darba vieta ar datoru un mācību Horizon.

Klātienes apmācības notiek mūsu biroja telpās "Place Eleven", Sporta ielā 11, Rīga.

Horizon video apmācības

Vairāk, kā 90+ video par dažādām Horizon funkcionalitātēm lietotājiem, kas plāno vai nesen sākuši strādāt ar Horizon vai vēlas pārbaudīt un atsvaidzināt savas zināšanas.

Lasīt vairāk un iegādāties piekļuvi »

Apmācību sarakstsAtvaļinājumu rezerves fondi

Apmācību datums: 17. - 18.06.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Linda Laipaka

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības par Horizon Personāla moduļa atvaļinājumu uzkrājumu funkcionalitātes risinājumu.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam patstāvīgi strādāsiet ar Horizon Personāla moduli, veicot ikdienas darbības, saistītas ar atvaļinājumu uzkrājumu aprēķiniem (programmā-Atvaļinājumu rezerves fondi) un iegūsiet praktiskas iemaņas.

Apmācību laikā:

 • apgūsiet atvaļinājumu rezerves fondu funkcionalitāti, tai skaitā to konfigurāciju;
 • izskatīsim nepieciešamās darbības ikdienas darbā ar atvaļinājuma uzkrājumiem (datu korekcijas, labošana, atskaites, salīdzināšana ar atvaļinājuma rezerves dokumentu u.c.) un labo praksi darbā ar atvaļinājuma rezerves fondiem;
 • iegūsiet zināšanas, lai pilnvērtīgi varētu strādāt ar atvaļinājuma rezerves fondiem;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon Personāla moduļa atvaļinājumu uzkrājumu funkcionalitāti.

Apmācības paredzētas personāla speciālistiem, kuriem ir pieredze darbā ar Horizon (apmeklēts seminārs Personāla pamatdati un procesi (iesācējiem), ir izpratne par Horizon uzbūvi, rīkjoslu)

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

1.diena

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 - 11:00
Atvaļinājumu rezerves fondu konfigurācijas iespējas un labā prakse
11:00 - 11:10
Pauze
11:10 - 12:00
Atvaļinājumu rezerves fondu ievade dažādiem ARF veidiem un dažādās situācijās 

2.diena

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 11:00
Darbības ar atvaļinājumu rezerves fondiem - labošana, dzēšana, korekcija, maiņa u.c. 
11:00 - 11:10
Pauze
11:10 - 12:00
ARF atskaites, ARF un prombūtnes dokumenti, ARF un atvaļinājuma rezerve 
12:00 - 12:30
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Atpakaļ

HoP Personāls: uzstādījumi un administrēšana

Apmācību datums: 2024.gada rudens

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultants Ligita Ķirīte

Pieteikties apmācībām bez datuma

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par HoP Personāla un HoP Personāla+ moduļu konfigurāciju un administrēšanu.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam, patstāvīgi strādāsiet ar Horizon. Apmācību vadītājs dalīsies ar praktisku pieredzi, kā konfigurēt un administrēt HoP Personāla moduli.

Apmācību laikā:

 • apskatīsim jaunu pieteikumu veidu pievienošanas un labošanas iespējas;
 • izskatīsim saskaņošanas scenāriju, e-paraksta un e-pastu konfigurāciju;
 • iegūsiet zināšanas, lai administrētu atvaļinājumu, brīvas formas, vienreizējās samaksas un mācību pieteikumus, kā arī rīkojumus un vienošanās;
 • apgūsiet Esmu iepazinies konfigurāciju;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par HoP Personāla un HoP Personāla+ moduļu uzstādījumiem un administrēšanu.

Apmācības paredzētas personāla speciālistiem, sistēmas administratoriem un citiem lietotājiem, kuri atbildīgi par HoP Personāla moduli un saskaņošanas plūsmām personāla pieteikumiem.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

1.diena

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 11:00
Sistēmas uzstādījumi.
Apstiprinātāji

Scenāriji.
11:00 - 11:10
Pauze
11:10 - 12:40
Aizvietošana.
E-pastu konfigurācija.

2. diena

9:00 – 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 11:00
HoP uzstādījumi.
Pieteikumu apstrāde Horizon.
11:00 - 11:10
Pauze
11:10-12:10
Rīkojumu, vienošanās apstrāde Horizon
12:10-12:40
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Atpakaļ

MK noteikumu Nr.662 14. pielikuma sagatavošana Horizon, datu atlases priekšnosacījumi, pārbaude un kontrole

Apmācību datums: 2024.gada rudens

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Santa Jūrkalne

Pieteikties apmācībām bez datuma

Par apmācībām


Saskaņā ar 2017.gada 7.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu" iestādēm jāapkopo un jāsniedz informāciju par amatu vietām un darbinieku atlīdzību. Horizon ir nodrošināta iespēja sagatavot Valsts kancelejai iesniedzamo 14.pielikuma atskaiti, apkopojot nepieciešamo informāciju datnēs.

Lai atskaite tiktu sagatavota korekti, apmācību laikā iegūsiet nepieciešamās zināšanas par:

 • datiem, kas tiek iekļauti datnēs;
 • datu uzkrāšanas priekšnosacījumiem;
 • atskaites sagatavošanas savstarpējām sakarībām.

Kāds būs ieguvums Jūsu ikdienas darbā pēc apmācību apmeklēšanas?

 • Izprotot atskaites sagatavošanas funkcionalitāti, varēsiet kvalitatīvi sagatavot atskaiti nosūtīšanai Valsts kancelejai.
 • Pēc atskaites datņu pārbaudes saņemot no Valsts kancelejas apkopotos datu pārbaudes failus, varēsiet analizēt iesūtītās kļūdas vai nepilnības, ja tādas tiks konstatētas.
 • Saņemsiet izsmeļošu apmācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem.

Apmācības paredzētas personāla speciālistiem, kuru atbildībā ir atskaites sagatavošana un nodošana Valsts kancelejai un ir nepieciešams papildināt zināšanas par to.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības datorklasē*


Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 11:30
Atskaites datu apjoms/ atskaites parametri un datnes/ atskaites sagatavošanas priekšnosacījumi/ pārcelšanas ieraksti (notikumi)
11:30 - 12:15
Kafijas pauze
12:15 - 14:15
Datņu aizpildīšana un formāts/ Iespējamās kļūdas un nepilnības, kas tiek konstatētas datņu pārbaudes rezultātā (pārbaudes failu analīze)
14:15 - 14:45
Atbildes uz jautājumiem

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 - 11:30
Atskaites datu apjoms/ atskaites parametri un datnes/ atskaites sagatavošanas priekšnosacījumi/ pārcelšanas ieraksti (notikumi)
11:30 - 12:00
Kafijas pauze
12:00 - 14:00
Datņu aizpildīšana un formāts/ iespējamās kļūdas un nepilnības, kas tiek konstatētas datņu pārbaudes rezultātā (pārbaudes failu analīze)
14:00 - 14:30
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


*Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze (tēja, kafija, ūdens un cepumi).
**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Atpakaļ

Apmācības

MS Office Word izdruku veidošana un labošana

Apmācību datums: 13.06.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Iveta Švarcbaha

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par izdruku veidošanas iespējām, izmantojot MS Office Word - rīkojumiem, vienošanās, personu kartiņām un citiem sarakstiem.

Apmācības tiek organizētas, kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam patstāvīgi veidosiet jaunas izdrukas, kā arī aktualizēsiet jau esošās izdrukas programmā, tā iegūstot praktiskas iemaņas:

 • Iegūsiet zināšanas par MS Office Word izdruku veidošanas pamatiem, to uzbūvi Horizon;
 • Patstāvīgi veidosim izdrukas MS Office Word formātā (rīkojumi, līgumi, vienošanās, u.c.), lai atbilstoši nepieciešamībai varētu tās veidot vai papildināt un labot sistēmā jau esošās izdrukas;
 • Saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem.

Apmācības paredzētas personāla speciālistiem, administratoriem, kuru atbildībā ir personāla moduļa konfigurācija un izdruku administrēšana un ir nepieciešams papildināt zināšanas par to.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 – 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 11:00
MS Office Word izdrukas formu uzbūve, funkcionalitāte
11:00 – 11:30
Kafijas pauze
11:30 – 13:30
Praktiskā nodarbība – izdrukas formu veidošana, labošana MS Office Word formātā
13:30 – 14:00
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected].
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Aizvērt aprakstu

Personāla atskaites, izmantojot izskatus un filtrus

*Iepriekšējais nosaukums - Horizon izskati un filtri (personāla moduļa piemēri)

Apmācību datums: 11.06.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Sandra Ābele

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon Personāla moduļa lietotājiem par personāla uzskaites atskaišu sagatavošanu, izmantojot filtrus un ekrāna izskatus. Ieteikumi ērtai un efektīvai datu kārtošanai un atlasīšanai dokumentu sarakstos, pamatdatos un atskaitēs.

Prasme ātri atlasīt, sakārtot un apstrādāt sistēmā ievadītos datus atvieglo ikdienas darbu, palīdz ietaupīt laiku un strādāt efektīvāk.

Apmācību laikā:

 • apgūsim ekrāna izskatu veidošanu, saglabāšanu; summēšanas un grupēšanas iespējas;
 • izskatīsim filtru veidošanu, filtru saglabāšanu, darbu ar filtru katalogu, apskatīsim dažādus filtru nosacījumus un filtru veidošanas piemērus;
 • apgūsim Tips & tricks ērtākam darbam ar Horizon – īsceļu un logu darbvirsmas, rīkjoslas iespējas, "karstie" taustiņi u.c.;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu, kas noderēs patstāvīgi strādājot ar personāla moduļa atskaitēm.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības datorklasē*


Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 11:00 
Darbs ar ekrāna izskatiem; datu summēšana, grupēšana.
Ātrie filtri; darbības, ko var veikt no datu sarakstiem.
11:00 - 11:30
Kafijas pauze
11:30 - 13:00
Filtru veidošana, saglabāšana; globālie filtri; filtru nosacījumi.
Datu izgūšana no sistēmas (eksports uz Excel, e-pasti, izdrukas failā).
13:00 - 13:30
Ieteikumi ērtākam darbam ar Horizon, atbildes uz jautājumiem

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 - 11:00
Darbs ar ekrāna izskatiem; datu summēšana, grupēšana.
Ātrie filtri; darbības, ko var veikt no datu sarakstiem.
11:00 - 11:30
Pauze
11:30 - 13:00
Filtru veidošana, saglabāšana; globālie filtri; filtru nosacījumi.
Datu izgūšana no sistēmas (eksports uz Excel, e-pasti, izdrukas failā).
13:00 - 13:30
Ieteikumi ērtākam darbam ar Horizon, atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


*Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze (tēja, kafija, ūdens un cepumi).
**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

 

Atpakaļ

Apmācības

Personāla pamatdati un pamatprocesi (iesācējiem)

Apmācību datums: 2024.gada rudens

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Oksana Bočkova

Pieteikties apmācībām bez datuma

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par personāla moduļa pamatprocesiem.

Apmācības tiek organizētas kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam patstāvīgi strādāsiet ar Horizon personāla moduli, veicot ikdienas darbības, saistītas ar darbinieku datu ievadi un labojumiem, dokumentu drukāšanu.

Apmācību laikā:

 • apskatīsim personāla moduļa pamata klasifikatorus, darbinieku datu ievades pamatprincipus dažādās situācijās;
 • apskatīsim rīkojumu (prombūtnes piešķiršana, piemaksas noteikšana, tiesisko attiecību izbeigšana), vienošanās (mēnešalgas, amata izmaiņas), dokumentu (darba līgums) ievades un drukāšanas iespējas;
 • apskatīsim iespējas lietot personāla moduļa papildus funkcionalitātes - brīdinājumus un Obligāto veselības pārbaužu uzskaiti;
 • iegūsiet zināšanas, lai pilnvērtīgi varētu strādāt ar personāla moduli;
 • saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem par Horizon personāla moduli.

Apmācības paredzētas personāla speciālistiem, kas sāk strādāt vai arī vēlas strādāt ar Horizon personāla moduli. Priekšzināšanas darbā ar Horizon nav nepieciešamas.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

1.diena

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās apmācībām

9:30 – 11:00
Horizon rīkjosla.
Personāla pamatdati (administratīvās struktūrvienības, amati, profesijas, amata vietas).
11:00-11:05
Pauze
11:05 – 12:00
Personas kartītes ievade (tiesiskās attiecības, personas amata dati, atvaļinājumu rezerves fondi).
Darba līguma drukāšana.

2.diena

9:00 - 9:30
Pieslēgšanās, reģistrācija
9:30 – 11:00
Rīkojumu (atvaļinājumu, komandējumu, piemaksu u.c. ) ievade, drukāšana.
Vienošanās (amata datu izmaiņas) ievade, drukāšana.
Darbinieka atbrīvošana.
11:00 - 11:05
Pauze
11:05 - 12:00
Ieskats dokumentu ievadē, ja netiek izmantoti Rīkojumi/Vienošanās
Personāla brīdinājumu funkcionalitāte
Obligāto veselības pārbaužu ievade/drukāšana
12:00 - 12:30
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Atpakaļ

Apmācības

Rīkojumu, vienošanās konfigurācija

Apmācību datums: 04.06.2024.

Norises formāts: Tiešsaistē

Vada: Risinājumu konsultante Iveta Švarcbaha

Reģistrēties

Par apmācībām


Apmācības Horizon lietotājiem par rīkojumu un vienošanos veidu konfigurēšanu.

Apmācības tiek organizētas, kā praktiska nodarbība, kurā paralēli apmācību vadītāja stāstītajam patstāvīgi konfigurēsiet rīkojumu un vienošanos veidus, tā iegūstot praktiskas iemaņas:

 • Apskatīsim rīkojumu un vienošanos veidus, to uzbūves loģiku un pamatprincipus;
 • Iegūsiet zināšanas, lai atbilstoši nepieciešamībai patstāvīgi varētu veidot, labot un papildināt rīkojumu un vienošanos veidus;
 • Saņemsiet vērtīgu mācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem.

Apmācības paredzētas personāla speciālistiem, administratoriem, kuru atbildībā ir personāla moduļa konfigurācija un ir nepieciešams papildināt zināšanas par to.

Ja vēlaties saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu apmācību laikā, lūdzu, nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Apmācības tiešsaistē**


Katram apmācību dalībniekam būs nodrošināta tiešsaistes pieeja apmācību klasei (ierobežojums – 20 dalībnieki).

Programma:

9:00 – 9:30
Pieslēgšanās apmācībām
9:30 – 11:00
Rīkojumu veidu uzbūves un konfigurēšanas pamati
11:00 – 11:30
Kafijas pauze
11:30 – 13:00
Praktiskā nodarbība – rīkojumu konfigurēšana.
13:00 – 13:30
Atbildes uz jautājumiem

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.


**Cenā ietilpst digitāli izdales materiāli.
Apmācības notiks plānotajā datumā, ja būs reģistrējušies vismaz 5 dalībnieki.

Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi [email protected].
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Aizvērt aprakstu