Semināri un apmācības

Horizon izskati un filtri (algu moduļa piemēri)

Seminārs notiek: nav izziņoti jauni datumi

SIA Visma Enterprise birojs, Kronvalda bulv.3/5, Konferenču zāle.

Vada: Klientu konsultante Aleksandra Petrakova

Programma

Horizon izskati un filtri (bāzes moduļu piemēri)

Seminārs notiek: nav izziņoti jauni datumi

SIA Visma Enterprise birojs, Kronvalda bulv.3/5, Konferenču zāle.

Vada: Klientu konsultante Ligita Alika

Programma

Atskaišu redaktors lietpratējiem

Seminārs notiek: nav izziņoti jauni datumi

SIA Visma Enterprise birojs, Kronvalda bulv.3/5, Konferenču zāle

Vada: Klientu konsultante Lana Garonska

Programma

Atskaišu redaktors iesācējiem

Seminārs notiek: nav izziņoti jauni datumi

SIA Visma Enterprise birojs, Kronvalda bulv.3/5, Konferenču zāle

Vada: Klientu konsultante Lana Garonska

Programma

Algu un virsgrāmatas datu salīdzināšana

Seminārs notiek: nav izziņoti jauni datumi.

SIA Visma Enterprise birojs, Kronvalda bulv.3/5, Konferenču zāle

Vada: Produkta eksperte Modrīte Šiškova vai Klientu konsultante Aleksandra Petrakova

Programma

Virsgrāmatas datu salīdzināšana ar moduļa datiem

Seminārs notiek: nav izziņoti jauni datumi

SIA Visma Enterprise birojs, Kronvalda bulv.3/5, Konferenču zāle

Vada: Klientu konsultante Kristīne Balode

Programma

Personāla rīkojumu veidu un izdruku sagatavošana

Seminārs notiek: nav izziņoti jauni datumi

SIA Visma Enterprise birojs, Kronvalda bulv.3/5, Konferenču zāle

Vada: Klientu konsultante Iveta Švarcbaha

Programma

BI apmācības

Apmācības notiek: nav izziņoti jauni datumi

SIA Visma Enterprise birojs, Kronvalda bulv.3/5, Konferenču zāle

Vada: BI konsultants Edgars Ķemers

Programma