Semināri un apmācības

Atskaišu redaktors iesācējiem

Seminārs notiek: 28.02. un 24.03.

SIA Visma Enterprise birojs, Kronvalda bulv.3/5, Konferenču zāle

Vada: Klientu konsultante Lana Garonska

Programma

Algu un virsgrāmatas datu salīdzināšana

Seminārs notiek: 23.02. un 14.03.

SIA Visma Enterprise birojs, Kronvalda bulv.3/5, Konferenču zāle

Vada: Produkta eksperte Modrīte Šiškova vai Klientu konsultante Aleksandra Petrakova

Programma

Virsgrāmatas datu salīdzināšana ar moduļa datiem

Seminārs notiek: 27.02. (pārcelts no 24.02.) un 15.03.

SIA Visma Enterprise birojs, Kronvalda bulv.3/5, Konferenču zāle

Vada: Klientu konsultante Kristīne Balode

Programma

Personāla rīkojumu veidu un izdruku sagatavošana

Seminārs notiek: 04.04.

SIA Visma Enterprise birojs, Kronvalda bulv.3/5, Konferenču zāle

Vada: Klientu konsultante Iveta Švarcbaha

Programma

Horizon izskati un filtri

Seminārs notiek: 24.02., 01.03., 07.03., 16.03., 17.03., 22.03., 23.03, 28.03. un 12.04.

SIA Visma Enterprise birojs, Kronvalda bulv.3/5, Konferenču zāle.

Vada: Klientu konsultante Ligita Alika

Programma

BI apmācības

Apmācības notiek: datumi nav izziņoti

SIA Visma Enterprise birojs, Kronvalda bulv.3/5, Konferenču zāle

Vada: BI konsultants Edgars Ķemers

Programma